Klimaattop VS heilloos.

Ma 6 Augustus 2007 21:15 | Wouter ter Heide. | 2766 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Dat de VS nog steeds geen raad weten met het proces van mondialisering en de functie van de VN in dat onomkeerbare (want evolutionair!) eenwordingsproces, blijkt uit de uitnodiging aan onze volkerenorganisatie voor een klimaattop op 27 en 28 september. Een absurde uitnodiging die te vergelijken is met een uitnodiging van SP aan de Nederlandse overheid deel te nemen aan een discussie over de leefbaarheid van Nederland. Voor onze overheid is simpelweg geen plaats aan die SP-discussietafel, omdat hij in wezen geen partij is maar symbool staat voor de tafel zelf. De nationale discussie-tafel (Het Binnenhof) waarop het veelzijdige leefbaarheidsprobleem ligt, waarover elke partij zich behoort te buigen en haar zegje dient te doen.
Hetzelfde geldt voor de door de VS gelanceerde klimaattop. In tegenstelling tot de VS en de uitgenodigde vijftien landen met grote economieën, is de VN eenvoudig geen partij en daardoor niet in staat aan te schikken bij die top. Onze volkerenorganisatie staat namelijk boven de partijen en fungeert daardoor als de mondiale tafel waarop het alomvattende mondiale klimaatprobleem ligt, waarin de 193 VN-leden gezamenlijk hun tanden behoren te zetten. Enkel daardoor is de waarheid achter het klimaatprobleem met vereende krachten te kraken. Er bestaat namelijk geen waarheid buiten consensus om, om met de filosoof J.P. Guépin te spreken.

Bron: NRC Handelsblad, 4 augustus.