Live Earth.

Vr 13 Juli 2007 11:03 | Wouter ter Heide. | 3344 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De suggestie die door de Live Earth-concerten werd gewekt, dat ‘ons klimaat in een crisis verkeert’, klopt niet met de werkelijkheid. Niet ons klimaat, maar onze aarde als levend organisme (Live Earth) verkeert namelijk in een ernstige crisis, ofwel is doodziek. De klimaatverandering is daarvan een duidelijk symptoom. De bestrijding daarvan - door vermindering van de CO2-uitstoot wereldwijd (Kyoto-verdrag) - is een stap in de goede richting, maar schiet tekort. Voor het behoud van de aarde als ‘levend organisme’ is namelijk meer nodig dan symptoombestrijding. En wel het inzicht dat wij, als mensheid, in feite niet meer zijn dan het (giga-)brein in dat levende (giga-)organisme, waarvan wij zo langzamerhand de werking tot in detail in kaart hebben gebracht, zowel letterlijk als figuurlijk.
Dankzij die fenomenale kennis moeten wij heden ten dage tot een adequate (nationale, partijpolitieke èn economische belangen overstijgende) mondiale aanpak van de doodzieke aarde kunnen komen. De Verenigde Naties bieden daarvoor alle mogelijkheid. Onze volkerenorganisatie zal daarvoor moeten gaan functioneren als coördinerend wereldbrein, dus als kroon op de schepping, wat mogelijk is via een grondige reorganisatie. Met name moet daarbij worden gedacht aan de uitbouw van de Algemene Vergadering (AG) tot mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden. De ondemocratische (vetorecht!) Veiligheidsraad zal daarvoor opgeheven moeten worden, met de gelijktijdige overheveling van zijn belangrijkste taak – handhaving van de internationale vrede en veiligheid – naar de AG. Eén en ander moet zijn beslag kunnen krijgen via een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest, waartoe artikel 109 alle mogelijkheid biedt. Voor de verzilvering daarvan zou onze regering – bij monde van Maxime Verhagen – het initiatief kunnen nemen.

Bron: Bewustwording milieuprobleem door popconcerten.

Reacties

  Live Earth

  Vr 13 Juli 2007 20:57 | Vincent Brunott |

  De term 'Live Earth' wekt bij mij juist de suggestie dat de aarde wél als een levend organisme wordt begrepen. De wanklank die ik erbij hoor wordt veroorzaakt doordat Al Gore dit alles in gang zette en serieus wordt genomen terwijl hij niets heeft toegevoegd aan wat bij iedereen al bekend had kunnen zijn (voor zover zijn verhaal klopt). Dat een groot deel van de mensheid nog steeds alleen maar bereid is om te luisteren naar iemand als Al Gore geeft mij het idee dat al die mensen afhankelijk zijn van wat bepaalde autoriteiten hen vertellen en niet in staat zijn om zélf werkelijk contact te leggen met de problematiek die ons allen bedreigt. Live Earth straalt daarmee iets oppervlakkigs en krachteloos uit. Toch is het volgens mij beter dan niets en heb ik een paar hele mooie liedjes gehoord...


  'Niet het klimaat maar de aarde als levend organisme is ernstig ziek'. Het lijkt me nog treffender om te zeggen: 'De mensheid is ernstig ziek en verziekt daarmee ook de aarde'. Pas als de mensheid erachter komt wie ze is en hoe ze in relatie staat tot het levende universum en de levende aarde, is er volgens mij echt de mogelijkheid om de aarde te genezen. Materialisme en (groeps)egoïsme moeten dan wel in evenwicht komen met spiritualiteit en liefde. Vast nog een lange weg te gaan...


  Er zijn slechtere en betere organisatievormen en misschien is het inderdaad een goed idee om de verenigde naties in deze meer macht te geven en het vetorecht af te schaffen (een soort andersglobaliseren?) maar zolang de mens zelf niet geneest kan geen enkele organisatievorm garanderen dat we de juiste ontwikkelingsweg kiezen en de VN hebben al veel gezegd en gedaan waar ik het helemaal niet mee eens ben. Om dicht bij huis te blijven: De VN vinden dat alle koffieshops in Nederland dicht moeten omdat ze de (internationale) jeugd bederven en beweren dat Nederland de provincie Friesland economisch achterstelt. Ik heb in Friesland gewoond en vind dat echt totale onzin maar de Frieslandlobby die soms nog droomt van een onafhankelijk Friesland is bij de VN gaan babbelen...  Ik moet er niet aan denken dat de VN in dit soort zaken dwingend iets op kunnen leggen!


  Hoe dan ook wens ik iedereen succes die oprecht streeft naar een gezonde mensheid, een gezonde aarde en een gezond universum.


   


   


  The Great Global Swindle besproken op NL televisie

  Zo 15 Juli 2007 13:04 | Actionman |