Goedkope oproep verkiezingen.

Do 22 Maart 2012 10:41 | Wouter ter Heide. | 2390 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV rechtvaardigt de roep om verkiezingen van de parlementaire oppositie niet. Geen enkele coalitie, van welke signatuur dan ook, is namelijk in staat de grote maatschappelijke problemen adequaat aan te pakken. Logisch, omdat de aarde nu eenmaal geen religieus of ideologisch getinte nooduitgang heeft. In feite houdt dit in dat elk beleid dat op religie en/of ideologie gestoeld is, zoals het onze, uiteindelijk zal falen. Dit doet niets af aan de intrinsieke waarde van welke religie of ideologie dan ook, integendeel(!), maar impliceert wel dat de beoogde betere wereld nooit het resultaat zal kunnen(!) zijn van ons bewierookte partijpolitieke bestel.

Zolang dit inzicht niet breed maatschappelijk doorbreekt, zullen verkiezingen gezien worden als ‘de enige weg’ om problemen het hoofd te bieden, terwijl zij in werkelijkheid het tegendeel bewerkstelligen. Voor het doorbreken van deze moedeloos makende realiteit, waar wij allemaal onder gebukt gaan, zal ons bestel in alle openheid breed maatschappelijk ter discussie gesteld moeten worden. De technische mogelijkheden daartoe zijn ruimschoots aanwezig. Nu nog de politieke wil. 

Bron: Diverse media