Bed, bad en brood.

Ma 10 November 2014 19:45 | Wouter ter Heide. | 2112 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Van vertrouwen in de samenleving geeft het asielbeleid van VVD-staatssecretaris Fred Teeven geen blijk. Hij is immers bang dat de 'bed, bad en brood regeling' van het Europees Comité van Sociale Rechten, onvoldoende maatschappelijk draagvlak heeft in ons land! Daarmee onderschat hij het dragend vermogen van onze samenleving op het morele vlak en overschat hij zijn eigen leidinggevende capaciteiten, qua (morele/rationele) evenwichtigheid. De overschatting die aantoont dat hij blind is voor de geschiedenis, die zonneklaar aangeeft dat een beleid dat aan overschatting lijdt, dus zich boven het volk verheven acht en geen boodschap heeft aan de daar heersende moraal, uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken! De val van De Muur in '89 is daar een sprekend voorbeeld van.

Tekenend voor Rutte-II is dat Teeven in de ministerraad niet aangesproken wordt op zijn geschiedkundige onkunde door onze premier, als historicus. Vandaar dat het zelfcorrigerend vermogen van onze coalitie nihil is en haar beleid moeiteloos te typeren is als 'uitzichtloos aanmodderen', met alle moedeloos makende consequenties van dien. Alle mooie woorden op prinsjesdag, pracht en praal bij staatsbanketten en borstklopperij bij handelsmissies ten spijt.  

Bron: Diverse media.