Vrijheid.

vrijdag 8 juni 2012 11:18 | Wouter ter Heide. | 2479 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Op voorhand staat vast dat de zoektocht van SP-Kamerlid Ronald van Raak naar vrijheid, waar zijn boek ‘Op zoek naar vrijheid. Een filosoof in de politiek’ de weerslag van is, op niets uitloopt. Er bestaat namelijk geen partijpolitiek kompas om vrijheid in het vizier te krijgen, omdat het begrip zich niet laat vangen in woorden als progressief en conservatief. Een daarop gestoelde politiek getuigt van een gekunstelde kijk op de werkelijkheid, waardoor het alomvattende vrijheidsideaal nooit uit de verf zal komen. Daarvoor zal onze verdeeldheid zaaiende parlementaire democratie op de helling gezet moeten worden ten behoeve van de creatie van een op eenheid gestoelde consensusdemocratie. De enige vorm van democratie waarmee het begrip vrijheid, dat lands- en partijgrenzen overstijgt, adequaat in praktijk gebracht kan worden.

De transformatie van onze uitzichtloze parlementaire democratie in een hoopgevende consensusdemocratie, moet zijn beslag kunnen krijgen via een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD). Hopelijk ziet de filosoof/politicus Van Raak er brood in om de geesten op Het Binnenhof warm te maken voor die BMD, zodat de 12e september omgedoopt kan worden van verkiezings- in democratiseringsdag. Een ongekend huzarenstukje waarmee hij niet alleen de SP en haar achterban, maar ons allemaal (in het bijzonder onze eerste zorg, ons nageslacht) een onschatbare dienst zou bewijzen. Een dienst waarvan te voorzien is dat de positieve uitwerking ervan niet tot onze landsgrenzen beperkt zal blijven.

Bron: Diverse media.

 Quote

Acceptatie is niet passiviteit of een inactieve staat. Ik zeg niet dat je de wereld niet kunt veranderen, dingen rechtzetten, of kwaad vervangen door goed. Acceptatie is in feite, de eerste stap naar succesvolle actie. Als je een situatie niet helemaal precies accepteert zoals die is, zul je moeite hebben deze te veranderen. Sterker nog, als je een situatie niet helemaal accepteert zoals die is, zul je nooit echt weten of deze moet worden veranderd.
Peter McWilliams