Corona, geen vijand maar deelgenoot.

donderdag 21 mei 2020 15:59 | Wouter ter Heide. | 223 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Tijdens een digitale bijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) waarschuwde viroloog Ab Osterhaus dat het coronavirus misschien(!) meerdere keren terugkeert. Wat dat betreft vraag ik mij af of het niet zinvol is ons af te vragen of àchter de periodiek terugkerende pandemieën niet een ‘positieve’ bedoeling schuilgaat. Kunnen we er misschien(!) iets van leren, qua ‘samenleving’?

Volgens mij wel, door ons ervan bewust te worden dat Mens en Corona tot elkaar veroordeeld zijn. Wij kunnen simpelweg niet zonder elkaar, omdat virussen aan de oorsprong van ‘AL’ het leven staan. Het Leven waar de mens zich op een gegeven moment bij gevoegd heeft. Niet om de baas te spelen, maar om sturing te geven. En wel door te luisteren naar waarschuwingen van virussen, wanneer wij (als mensheid) ons boekje te buiten gaan. Ons niet houden aan spelregels voor vruchtbare samenwerking, die gelden voor ‘Al-Het-Leven’.

En dát nu is momenteel het geval, getuige de ontbossing, bosbranden, verwoestijning, overbevissing, vernietiging biodiversiteit, vervuiling, vergiftiging vruchtwater, productie oorlogstuig en voeren van oorlogen, enzovoort enzoverder. Allemaal gevolgen van fundamentele spelregelovertredingen.

Zolang wij ons daar niet bewust van worden, zullen wij met onze vinger naar het coronavirus blijven wijzen en dit te lijf blijven gaan, met alle desastreuze gevolgen van dien voor Al-Het-Leven-Op-Aarde.

Wouter ter Heide.