Voer voor neurologen.

Wo 28 Mei 2008 14:04 | Wouter ter Heide. | 2320 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen
Illegalen die in detentiecentra wachten op uitzetting uit Nederland, worden slecht behandeld, stelt het tv-programma NOVA (27 mei). Het hoeft geen betoog dat dit detentiebeleid niet te rijmen is met respect voor de mensenrechten, waar Den Haag de mond vol van heeft. Deze discrepantie tussen woord en daad, lijkt mij geen voer voor politicologen maar voor neurologen. Ik vraag mij namelijk af of deze discrepantie niet te wijten zijn aan een neurologische disbalans, dus aan niet goed functionerende stofwisselingsprocessen in de hersenen van partijpolitici.
Mocht de medische wetenschap in staat zijn deze vraag bevestigend (als ziekelijk gedrag) te beantwoorden, dan is het zaak op zoek te gaan naar lieden die niet lijden aan neurologische disbalans en daardoor daadwerkelijk in staat zijn het kwade adequaat te bestrijden, dus het goede te verpolitieken. Geen partijpolitici maar volbloed democraten, die de slogan ‘power to the people’ op geloofwaardige wijze handen en voeten weten te geven.
Kortom, lieden die met elkaar bij machte zijn het algemeen belang en daarmee het universele vredesideaal (waar de mensenrechten model voor staan) te laten prevaleren boven plaats- en tijdgebonden partij-, nationale en last but not least economische(!) belangen, die in de internationale hiërarchie ver bovenaan staan.
Bron: De Stentor, 28 mei.