Coronavaccinatie.

Di 1 December 2020 09:36 | Wouter ter Heide. | 89 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Mijn antwoord op de vraag of de coronavaccinatie zinvol is, houdt nauw verband met mijn kijk op zowel het virus als het vaccin. Het virus beschouw ik niet als mondiale vijand en datzelfde geldt voor het vaccin, als mondiale verlosser.

Desondanks zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet, uitgaande van de mogelijkheid het coronavirus te beteugelen, ofwel er vreedzaam mee samen te leven.

En dat is zeer wel mogelijk, omdat het coronavirus ons niet alleen in een dodelijke greep omarmt, maar ons tegelijkertijd ook iets hoopgevends influistert. De boodschap die er simpelweg op neerkomt dat door de tijd heen onze manier van leven sluipenderwijs ten koste is gegaan van het ware samenleven. De samenleving in de ware zin van het woord, waar de mens - in nauw contact met het coronavirus en daarnaast met al wat groeit en bloeit - sinds  mensenheugenis deel van uitmaakt.

De verwerkelijking van dat nauwe samenlevingsverband is begrijpelijkerwijs alleen mogelijk door een definitieve punt te zetten achter het kortetermijnbelang, de irrationele partijpolitieke en financieel-economische machtsstrijd, waarop ons bestel berust. De berusting die per definitie ten koste gaat van het algemeen belang en de daaraan klevende rechtvaardigheid, zoals de schrijnende kindertoeslagaffaire overduidelijk bewezen heeft.  

Wouter ter Heide.