Oude wijn in ...... .

Za 8 Oktober 2016 00:55 | Wouter ter Heide. | 1185 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Oude wijn in ..... .

Met zijn 'plan voor de toekomst' (Algemeen Dagblad, 7 oktober) geeft premier Rutte aan hoe het verder moet met Nederland in de komende vier jaar, mocht hij de verkiezingen winnen. Hoe goed bedoeld ook, met zijn toekomstplan bewijst Rutte slechts dat zijn politieke kompas niet meer van deze tijd is. De richting waar Rutte's kompasnaald naar verwijst wordt immers niet bepaald door het overstijgende algemeen belang - waar de VN voor staan - maar door de dagelijkse partijpolitieke en financieel-economische belangen! En daarmee drijft Nederland gedachteloos mee  met het uitzichtloze leidende gedachtegoede, dat weredwijd de politieke koers bepaalt.

Een korte termijn koers die verhindert dat het overstijgende of mondiale lange termijn belang, waar de VN model voor staan, richtinggevend wordt voor het beleid in elk land, dus voor alle 193 VN-lidstaten. Die broodnodige politieke heroriëntatie hangt echter in de lucht, omdat het gelukkig zo langzamerhand duidelijk wordt dat het ultieme VN- of vredesideaal niet gemakzuchtig kan worden wegggezet als een waandenkbeeld, dus als politiek onhaalbaar. Met de dag wordt het immers duidelijker dat - met dank aan zowel de reguliere als sociale media - de grote problemen van onze tijd van existentiële aard zijn!

Stuk voor stuk zijn het partij- en landsgrenzen overstijgende problemen, die niet alleen ons voortbestaan en dat van ons kroost bedreigen, maar een bedreiging vormen voor het totale leven op onze aardkloot. Begrijpelijkerwijs zullen wij, als mensheid, die alomvattende bedreiging met elkaar het hoofd moeten bieden. Om dat algemeen belang te realiseren schieten verdeeldheid zaaiende periodieke verkiezingen, het zogenaamde feest! van de democratie, ten enenmale tekort. Alleszins begrijpelijk, omdat voor die broodnodige mondiale aanpak (onder VN-vlag) primair een herijking van het huidige uitichtloze nationale beleidskompas vereist is.  Helaas is daarover niets te lezen in Rutte's toekomstplan.

Kortom, in het licht van de mondialiserende tijd waarin wij leven, zie ik niets in zijn toekomstplan, hoe mooi verwoord ook. Oude wijn in ...... .