Stemmen?

Do 4 Maart 2021 13:34 | Wouter ter Heide. | 99 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

In het licht van de verkiezingsuitslag, waar iedereen benieuwd naar is, is ‘Stemmen?’ geen relevante vraag. Maar in het licht van geest van onze tijd - die doordesemd van het universele mensenrechten- of vredesideaal - doet die vraag er wel degelijk toe. Niet alleen omdat dit ideaal wereldwijd wordt onderschreven, maar bovenal omdat de tijd rijp is voor zijn politieke vertaling, met dank aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Wat die vertaling betreft kan er geen misverstand over bestaan dat vrede een dito politiek bestel vereist. En daarin nu wringt de schoen, omdat zich daarvoor een ondemocratisch bestel als het onze, niet leent. Ondemocratisch, als gevolg van zijn parlementaire (wie regeert dicteert) en monetaire (wie betaalt bepaalt) grondslag.

Door zich in zijn opiniërende programma’s dáárop te focussen, moet de NPO in staat zijn het publiek zodanig te informeren, dat het bestel op zeker moment door zijn dictatoriale stutten zakt, met alle bevrijdende consequenties van dien. Gevolgen die de weg naar het gezamenlijk verwerkelijken van het mensenrechtenideaal - onder de vlag van de VN - als vanzelf bloot legt. Een kwestie van tijd.

Wouter ter Heide.