Exit euro.

donderdag 23 juli 2015 11:02 | Wouter ter Heide. | 1900 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Exit euro.

In de media klinkt de roep om te stoppen met de euro steeds vaker en persoonlijk kan ik mij daar goed in vinden. Niet omdat ik denk dat daarmee de problemen worden opgelost, maar omdat de euro het ideaal van een verenigd Europa niet dient. De munt mist simpelweg het ideële vermogen om tot een vruchtbaar Europees samenwerkingsverband te komen. Als gevolg daarvan werkt hij meer als splijtzwam dan als bindmiddel.

Niet verwonderlijk evenwel, omdat de kortzichtige bedenkers van de euro en zijn propagandisten, zoals ex-minister Zalm, het duidelijk ontgaan is dat de beoogde vruchtbare samenwerking niet te verwezenlijken is door het in leven roepen van een gemeenschappelijke munt. Per definitie dient geld immers geen ideaal of hoog doel, maar is het doel op zich!

En zoiets biedt nu eenmaal geen wenkend perspectief. De gekozen oplossing voor de Griekse tragedie is daar een sprekend voorbeeld van. Helaas ontgaat dat de gerenommeerde leden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds ten enenmale. Hoe ziende blind en horende doof kun je zijn als vermaard Trojka, alle universitaire scholing, politieke macht en hoog aanzien en ten spijt.

Bron: Diverse media.

 Quote

“Naturally the common people don't want war; neither in Russia, nor in England, nor in America, nor in Germany. That is understood. But after all, it is the leaders of the country who determine policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for”
Hermann Goering. Hitler's Reich-Marshall at the Nuremburg Trails after WWII