Jan Pronk, oude wijn in ....... .

Wo 22 Augustus 2007 12:34 | Wouter ter Heide. | 2279 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Oud-minister Jan Pronk wil voorzitter van de PvdA worden om er weer een ‘echte linkse partij’ van te maken die duidelijk en consistent is. Daarmee geeft de PvdA-prominent zonneklaar aan, gelijk de initiatiefnemers en ondertekenaars van www.stemjanpronk.nl, niet meer van deze tijd te zijn. In tegenstelling tot de roerige jaren zestig, is er anno 2007 namelijk geen behoefte aan een ‘echte linkse partij’. Zo langzamerhand is het voor de overgrote meerderheid namelijk duidelijk dat de grote maatschappelijke problemen (armoede, milieuvervuiling, grondstoffen, terrorisme, …… ) partijpolitiek noch economisch van aard zijn en zodoende om een andere (het partijpolitieke en economische denken overstijgende) aanpak vragen.
Die andere of bijdetijdse aanpak vraagt dan ook om personen van een omvangrijker kaliber dan Pronk, omdat daarvoor het parlementaire en monetaire stelsel (als de wortels van het kwaad) op de helling gezet zal moeten worden. Begrijpelijkerwijs is het initiatief voor een publieke discussie daartoe van de gevestigde (parlementaire en monetaire) orde niet te verwachten, omdat daarvoor simpelweg de wil en/of denkkracht ontbreekt. Daarover echter niet getreurd, omdat voor de onafhankelijke pers (als slijpsteen voor de geest) hier een uitgelezen taak ligt weggelegd. Via haar opiniërende columns moet zij namelijk in staat zijn die andere of bijdetijdse aanpak, die niet uitgaat van sterke partijen en sterke munten maar van sterke gedachten, uit de verf te laten komen. Daarmee zal de gevleugelde uitspraak van koningin Beatrix in een gesprek met het Genootschap van Hoofdredacteuren (27 november 1999) dat de leugen regeert vanzelf teniet worden gedaan.

Bron: NRC Handelsblad 21 augustus.