Taak van onze tijd.

dinsdag 12 januari 2021 11:14 | Wouter ter Heide. | 48 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Hoe je ook denkt over de bestorming van het Capitool, het staat buiten kijf dat geweld niets oplost, democratisch gesproken. Vandaar dat Trump en zijn volgelingen zichzelf in feite buiten de discussie hebben geplaatst en daarmee irrelevant zijn geworden. En dát nu is tegelijkertijd ondenkbaar omdat republikeinen en democraten nu eenmaal tot elkaar veroordeeld zijn in het Amerikaanse tweepartijenstelsel.

Om die veroordeling leefbaar te maken zal het de partijen enkel duidelijk gemaakt moeten worden dat ze elkaar niet moeten bevechten maar de handen ineen moeten slaan, in het belang van het algemeen.

Een Nederlandse oproep daartoe heeft helaas geen enkele zin. Den Haag zou daartoe zelf het voorbeeld moeten geven, door het op touw zetten van een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over ons meerpartijenstelsel. Want in feite is dat niet meer dan een waterig aftreksel is van het perspectiefloze Amerikaanse tweepartijenstelsel. In beide stelsels draait het immers om de uitzichtloze strijd om de macht!

Het realiseren van die BMD beschouw ik als de taak van onze tijd. Voor de Kamer is daarin geen hoofdrol weggelegd, maar wel voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), indachtig de woorden van NPO-voorzitter Shula Rijxman: ”Dit is gewoon waarvoor de publieke omroep op aarde is” (AD, 28-4-‘20). 

Wouter ter Heide.