Anti-islamtoon.

Ma 24 September 2007 19:37 | Wouter ter Heide. | 3226 keer bekeken | 3 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra heeft gelijk dat de felle anti-islamtoon, die sommige prominente Nederlanders aanslaan, bedreigend is. Voor het neutraliseren van die bedreiging heeft het echter geen zin met de beschuldigende vinger naar Geert Wilders of Eshan Jami te wijzen, maar zal er aangestuurd moeten worden op een inhoudelijke discussie over onze parlementaire democratie. Daarvoor zal in Den Haag wel eerst het besef moeten groeien dat parlementaire democratie niet identiek is aan Democratie (met een hoofdletter), maar dat het hoogstens een geschikt middel is om tot Democratie te komen. Wie de parlementaire democratie (het behartigen van partijbelangen) gelijkschakelt met de Democratie (het behartigen van het ‘algemeen belang’), zoals tout Den Haag doet, verwart bijgevolg het middel met het doel. De verwarring waar Geert Wilders al fulminerend goed garen bij weet te spinnen. Met Democratie in de ware zin van het woord heeft dat echter niets van doen, hoe hoog de PVV-voorman ook opgeeft op democratische wijze gekozen te zijn.

 

Bron: Algemeen Dagblad, 24 september.

Reacties

  Anti Wilders toon :: Aanklacht Gerd Leers tegen Geert Wilders

  Ma 24 September 2007 21:33 | Frank |

  Wilders krijgt in de media een hypocriete behandeling. Enerzijds wordt hij voor gek versleten, anderzijds krijgt hij bloedserieuze aandacht. Het bontst maakte De Volkskrant het op 8 augustus j.l. In het hoofdredactioneel commentaar wordt Wilders toerekeningsvatbaarheid in twijfel getrokken, maar hij krijgt wel de voorpagina én de opiniepagina om zijn standpunten uiteen te zetten. Dat doe je niet met ontoerekeningsvatbaren. Die neem je tegen zichzelf (en de samenleving tegen hen) in bescherming.  Bovendien heeft de Volkskrant ongelijk. Wilders is niet gek, integendeel, hij is heel slim. Kijk maar naar zijn peilingen. Zelfs de VVD-aanhang steunt hem in meerderheid. Zijn ideeën zijn hoogstens “knettergek”, om zijn eigen woorden te gebruiken. In ieder geval buiten iedere proportie en realiteitszin.  Als Wilders de Koran wil verbieden, zegt hij feitelijk: ik wil de Islam verbieden. Want een moslim kan niet zonder zijn boek, evenmin als een christen zonder bijbel. De islam verbieden is een idioot standpunt, om het simpele feit dat je een godsdienst niet kunt verbieden. Behalve in dictaturen.  Net zo absurd is zijn hysterische aanval op een minister die stelt dat de moslims (1 miljoen nu, groeiend in aantal) over 100 jaar hun sporen zullen nalaten in onze cultuur. Die minister doet niets anders dan een feitelijke constatering. Een motie van wantrouwen indienen (of overwegen, zoals de VVD deed) is net zo “knettergek” als een minister wegsturen die beweert dat over 100 jaar Kerstmis op 25 december valt.  Maar de media doen alsof het een serieus voorstel is, brengen een avond en nacht lang dit meest bizarre debat dat ik ooit heb gezien (het WRR-rapport, waar het over ging, kwam pas na een uur ter sprake), en bellen 's ochtends nog eens met droge ogen de minister om te vragen of ze bij haar standpunt blijft. En daarmee draaien ze het publiek een rad voor ogen, want een groot deel zal denken dat als het serieuze NOS-journaal er een serieus item over maakt, het Wilders-standpunt ook echt een serieus standpunt is waar je serieus over kunt debatteren.  Natuurlijk: de politiek is er zelf schuld aan dat ze dit krankzinnige spel meespeelt. Journalist en volksvertegenwoordiger houden elkaar nog altijd in een wurggreep, bang voor het Fortuynistische verwijt dat ze “niet naar de samenleving luisteren.” Om zichzelf vervolgens daarvan te isoleren.  Daarom moet Wilders ook niet genegeerd worden. Maar zeker ook niet al te serieus genomen. Een inhoudelijk debat voeren, op het niveau van Wilders’ letterlijke teksten, heeft geen enkele zin. Want dan moet je gaan debatteren over een motie van wantrouwen tegen de Minister van Milieu vanwege de slechte zomer van 2007, of zijn voorspelling dat de temperatuur de komende honderd jaar stijgt. Wilders debatteert zelf ook niet. Hij spuit. Hij scheldt. In één richting, met z’n oren dicht. De trend op Internet, waar discussiefora worden bevolkt door ordinaire vuilspuiers, vindt zijn vleesgeworden voorman Wilders terug in de Kamer. En de media doen er alles aan om ons te doen geloven dat dit gedrag normaal is.  Terugschelden heeft geen zin. Absurde, buitenproportionele ideeën moeten vooral ook af en toe met humor en relativering worden begroet. Maak eens een rubriek met de Wildste Wilders Waanzin van de Week. Of een Gekke Geert Gazet. Doe dat met mate, want het mag niet afleiden van de plicht van de media om tot op het bot te fileren en analyseren waar het gedrag van Wilders uiteindelijk toe leidt: haat zaaien, angst oogsten.  Maar laat je hoe dan ook niet gijzelen door een man die iedereen in de maling neemt: pers, politiek; en via hen het publiek.  Gerd Leers, Maastricht 11 september 2007


   


  Even een stukje wetboek erbij halen, voor hen die niet geloven dat zo'n aanklacht haalbaar is:  Artikel 137d Wetboek van Strafrecht, tekst per 11 november 2004:  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.


  Geert Wilders én art. 137d.

  Do 27 September 2007 05:00 | Johan13 |

   


  Beste Frank,


  Laat ik eerst duidelijk stellen dat ik met de hele intentie en strekking van het door jou geplaatste artikel van Gerd Leers eens ben.


  Eveneens ben ik het er mee eens dat het hier aangehaalde artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht inhoudelijk van toepassing is op het gehele (verwerpelijke) optreden van Geert Wilders. De grote vraag is natuurlijk of het ook feitelijk zou lukken om Geert Wilders hierom voor het Gerecht te slepen. Dat zou namelijk betekenen dat het Openbaar Ministerie eraan mee zou werken om zo'n populaire parlementariër ook daad werkelijk te vervolgen en dus een aanklacht tegen hem, gebaseerd op dat artikel, ontvankelijk te verklaren. Zelfs al zou dat lukken is het nog uitermate twijfelachtig of er, in dit huidige Nederland, een rechter te vinden is die hem vervolgens hiervoor ook zou veroordelen. Gezien deze levens grote vraagtekens is het maar zeer de vraag of het wel van wijsheid zou getuigen om inderdaad die eerste zet te doen; namelijk een officiële aanklacht tegen Geert Wilders in te dienen gebaseerd op art. 137d. Want een hoogst waarschijnlijk mislukkende aanklacht zal even waarschijnlijk, alleen publicitair gunstig uitpakken voor Geert Wilders zelf en zijn anti-democratisch streven.


  Maar dat alles was niet mijn eerste aanleiding om hier mijn reactie te schrijven beste Frank. De eigenlijke reden is dat ik nergens de redactionele samenhang kan ontdekken tussen het onderste stuk over art. 137d en de inhoud van de brief/artikel van Gerd Leers. Zoals het er nu staat lijkt het erop dat dit onderdeel ergens anders weg is gehaald, en in feite  losstaand, eronder is geplakt. Derhalve verdient dit juridische onderdeel dan alsnog een eigen (nieuw te schrijven?) aparte inleiding en toelichting; want nu hangt dit onderdeel redactioneel gewoon in de lucht. Een andere mogelijkheid is dat je per ongeluk een stuk overgeslagen hebt bij het kopieren/ verplaatsen. Ook in dat geval is een reparatie van dit artikel op zijn plaats.


  Dus Frank; ik daag je hierbij uit tot een nadere redactionele bewerking van jouw reactie!


  Met vriendelijke groet, Johan.13 ( een mede strijder)


   


  RE: artikel 137

  Do 27 September 2007 12:08 | Frank |

  Beste Johan (13),  Allereerst is het geen artikel dat ik heb geschreven, maar een open brief die geschreven is door Gerd Leers, Maastricht 11 september 2007.

  Zoals ook netjes onderaan de brief staat. En wat ik met de laatste paragraaf bedoel is eigenlijk het volgende:


  Voel jij je als persoon ook bedreigd door Geert Wilders, dan heb je dus artikel 137 als basis om een aanklacht tegen hem in te dienen. Dit hoeft toch niet alleen door een burgemeester gedaan te worden? Hoe meer aanklachten tegen Geert Wilders, des te groter de kans zal zijn dat we van deze blaaskaak af zijn, omdat de rechter dan moeilijker zo'n zaak langs zich neer kan leggen.  Verder wil ik je wijzen op een eerder artikel dat ik schreef: "Democratie">https://www.yayabla.nl/nieuws.asp?article=2168">Democratie wat is dat?" voor een beetje meer achtergrond informatie over mijn standpunt ten opzichte van de "democratie". Let hierbij ook op de reactie bij dit artikel: "de verwording van ons rechtsysteem" (een uitzending van 2 vandaag over ons (recht) kromsysteem)


  Beeldend kunstenaar Jonas Staal is door de Nederlandse Staat aangeklaagd voor bedreiging met de dood van een lid van de Staten Generaal der Nederlanden. Dit naar aanleiding van zijn kunstwerk DE">https://www.jonasstaal.nl/projects_nl.html">DE KUNST VAN HET WANTROUWEN  ‘De Geert Wilders werken’ (2005). Echter een aanklacht tegen de gevestigde orde waar Geert Wilders deel van uit maakt, word als een publiciteitsstunt voor Gerd Leers afgedaan in de mainstream media.  Ik hoop je hiermee wat meer inzicht te hebben gegeven in mijn "point of view"


  Met vriendelijke groeten Frank.