Strategisch beraad CDA gaat voorbij aan tijdgeest.

Wednesday 15 June 2011 11:21 | Wouter ter Heide. | 2503 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Met de instelling van een strategisch beraad loopt het CDA achter de feiten aan. Onze geseculariseerde tijd vraagt namelijk niet om een CDA die als een feniks uit zijn as herrijst, maar om een beweging van betrokken (wereld-)burgers die zich en masse - los van ras, geslacht, maatschappelijke positie, levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezindheid - sterk maakt voor de mensenrechten. Zo langzamerhand is de tijd daar namelijk volledig van doortrokken geraakt, waardoor ze onze tijdgeest bepalen. De vraag die daaruit opborrelt is hoe daaraan richting gegeven dient te worden. Het antwoord op die vraag is voor het CDA-top te hoog gegrepen, getuige de instelling van het strategisch beraad. In de opdracht aan De Geus en de zijnen draait het immers om het herstel van de (door de samenwerking met de PVV) gescheurde partijgelederen, dus om het enge partijbelang, en niet om het uitzetten van een koers die recht doet aan de tijdgeest en daarmee aan het algemeen belang! De koers waar met name ons nageslacht, toch onze eerste zorg(!), de vruchten van plukken zal.
Bron: Trouw 10 juni

 Quote

‚??Naturally the common people don't want war; neither in Russia, nor in England, nor in America, nor in Germany. That is understood. But after all, it is the leaders of the country who determine policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for‚?Ě
Hermann Goering. Hitler's Reich-Marshall at the Nuremburg Trails after WWII