Routekaart voor Wereldvrede.

Do 29 November 2007 15:05 | Wouter ter Heide. | 2698 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Staatssecretaris Frans Timmermans die Nederland vertegenwoordigde bij de conferentie over vrede in het Midden-Oosten in het Amerikaanse Annapolis, noemde Annapolis “een slechte dag voor cynici” (NRC Handelsblad, 28 november). Daarin vergist hij zich schromelijk. Aan het geweld in het Midden-Oosten zal namelijk nooit een einde kunnen komen door de stichting van een Palestijnse staat, omdat de voornaamste karakteristiek van ‘de’ staat het geweldsmonopolie is. In tegenstelling tot wat Timmermans denkt biedt de vredesconferentie van Annapolis dan ook geen wenkend (vredes-)perspectief, maar is zij gedoemd te mislukken. Kortom, de cynici hebben het gelijk aan hun kant.
Hun gelijk moet echter overtroefd kunnen worden via een wereld-vredes-conferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties. Een algemene VN-conferentie, waarin de gangbare - maar overjarige(!) - denkbeelden over de nationale staat tegen het licht worden gehouden van de vrede, zoals die spreekt uit de alom onderschreven Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voor die baanbrekende VN-conferentie zou onze regering - als VN-lid - het initiatief kunnen nemen. Uiteraard is de steun van de voltallige Kamer daarbij onontbeerlijk. Daarvoor zullen onze 150 afgevaardigden wel eerst over hun eigen schaduw heen moeten stappen, dus onvoorwaardelijk afstand moeten nemen van hun dualistische partijpolitieke gedachtegoed. Geen eenvoudige, maar desondanks alleszins realiseerbare opgave die de weg vrijmaakt voor het opstellen van een realistische Routekaart voor Vrede, die niet alleen Joden en Palestijnen maar de totale wereldbevolking ten goede komt.
 

Bron: NRC Handelsblad 28 november

Reacties

  Het Opheffen Der Staten Ten Behoeve Van Een Wereldgemeenschap

  Do 29 November 2007 22:17 | Vincent Brunott |

  Verbeisterend naïef om te geloven dat het geweld in de wereld stopt als als we de staten opheffen. Een onafhankelijke Palestijnse staat zou een enorme verbetering zijn. Israël is al decennia bezig dat met alle mogelijke smoezen tegen te houden en wil zich niet terugtrekken binnen haar legale grenzen van 1967 omdat het op grond van nastolgie en een religieuze claim haar greep op Jeruzalem wil behouden en versterken.


  Het partijpolitieke systeem is achterhaald en hetzelfde geldt voor het model van nationale staten maar een wereldregering is wel het laatste waar we op zitten te wachten. Dan zitten we in feite met een 'Wereldstaat'  en daar is dan geen ontsnappen meer aan!


  Mensenrechten lijkt leuk maar zijn alleen van papier. De VN lijken leuk maar hebben al heel wat beslissingen genomen waar niet mee te leven valt. Als het aan de VN lag (om dicht bij huis te blijven) werd Friesland als gediscrimineerd gebied 'uit het slob getrokken' (Dankzij de frieslandlobby, voortkomend uit de Friese Nationale Partij). Ik heb lange tijd in Friesland gewoond: Veel groen, veel dure huizen, veel dure auto's, veel decadente welvaart. Echt geen achtergesteld gebied, evenmin als Drenthe (waar ik nu woon) en veel beter leefbaar dan de randstad die niet alleen decadent maar ook ronduit in heel veel opzichten smerig en verloederd is. Ook vind de VN dat we in ons land alle koffieshops moeten sluiten omdat het niet alleen onze eigen jeugd maar ook die van de VS en andere buitenlanden verpest . Leuke lui die VN-ers!


  Lees: 'De ware geschiedenis van de Bilderbergconferentie' van Daniel Estulin. Daarin wordt zorgvuldig (zonder UFO's, New Age en Religieuze waanzin) gedocumenteerd uiteen gezet hoe het streven naar wereldmacht in zijn werk gaat en welke rol de VN daar in spelen...