Kernenergie.

Do 24 September 2020 09:16 | Wouter ter Heide. | 71 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen kreeg de VVD (met steun van CDA, PVV, FvD en SGP) een motie aangenomen om kernenergie een prominente rol te laten spelen in de toekomstige energievoorziening. Volgens VVD-Kamerlid Mark Harbers is kernenergie nodig om de Parijse klimaatdoelen te halen.

Als reactie daarop moest ik onwillekeurig denken aan het doordenkertje van Kirsten Hubbard, ‘waar het verleden je heeft gebracht, is een gegeven. Hoe je verder reist bepaal jezelf’. Een (politieke) levensles die niet alleen opgaat voor elk mens afzonderlijk maar bovenal voor de mensheid als totaliteit. Politiek gesproken, staan de Verenigde Naties daar model voor.

Vandaar dat de vraag of kernenergie nodig is om klimaatdoelen te halen níet op Haags niveau (tijdens de jaarlijkse Algemene Politieke Beschouwingen) gesteld moet worden, mààr op VN-niveau (tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering), indachtig het beginsel van de subsidiariteit.

Voor Nederland, dat zich graag voordoet ‘als gidsland’, lijkt mij hier een uitdagende taak weggelegd. Hopelijk durven onze Haagse politici deze met elkaar te verzilveren, in het belang van het algemeen.

Wouter ter Heide.