De blinde die de lamme helpt.

Tuesday 5 July 2011 21:25 | Wouter ter Heide. | 3145 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Het is duidelijk dat door de vrijspraak van Wilders de aanklagers en de benadeelden het nakijken hebben. Wel beschouwd hebben wij echter allemaal het nakijken, omdat het vonnis de waarheid geweld aandoet. Die wordt namelijk niet bepaald door Wilders, al zijn grootspraak ten spijt, maar door de onafhankelijke(!) tijdgeest. Zo langzamerhand is deze volledig doortrokken geraakt van het mensenrechten- of vredesideaal, dat alom onderschreven wordt en daardoor boven de partijen staat. Dit impliceert dat de verwerkelijking daarvan - toch het ultieme politieke doel - geen moslim bashen maar onderling respect vereist. Een eis die maatschappelijk niet uit de verf zal komen, zolang niet de (onafhankelijke!) tijdgeest maar Wilders het maatschappelijk debat bepaalt en hij daarin wordt gesteund door het recht, getuige de vrijspraak. Deze is echter niet los is te zien van de blinddoek die Vrouwe Justitia draagt. Wat dat betreft deed het proces Wilders mij onbewust denken aan de blinde die de lamme helpt, waardoor de waarheid geweld is aangedaan. Het proces stond immers niet in het teken van de door de mensenrechten doortrokken tijdgeest! Van de samenwerking tussen onze rechtelijke en politieke macht zullen we het dan ook niet moeten hebben inzake de verwerkelijking van het VN- of vredesideaal, hoezeer onze tijd van mondialisering daar ook open voor staat. Met andere worden, de tijd er anno 2011 rijp voor is.
Bron: Diverse media.

 Quote

Wanneer je leeft vanuit je hart, heb je geen ‚??wereldbeeld‚??. Je hebt geen stelsel van overtuigingen, door middel waarvan je de feiten rangschikt. Je hebt weinig sterke meningen over wat dan ook, je bent meer een waarnemer geworden. Je staat open voor het nieuwe en weigert je vast te leggen op een idee of een principe. Je stelt je oordeel over situaties uit, want je houdt de mogelijkheid open dat er iets is wat je nog niet begrepen hebt. Oordelen hebben altijd iets definitiefs in zich; maar een hartgebaseerd kijken naar de wereld heeft geen behoefte aan definities.