Achterhaalde leiderschapskwaliteiten.

Ma 9 Augustus 2010 09:56 | Wouter ter Heide. | 2735 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

De grote leiderschapskwaliteiten die Lubbers en Verhagen worden toegedicht, in verband met de verrassende CDA-deelname aan het rechtse minderheidskabinet, gaan voorbij aan het feit dat de houdbaarheidsdatum van die kwaliteiten verstreken is. Onze tijd vraagt namelijk niet om leiders die gevangen zitten in uitzichtloos wij-zij of links-rechts denken. De steeds meer om zich heen grijpende mondialisering maakt immers met de dag duidelijker dat dit type denken niet is opgewassen tegen de alomvattende problemen van onze mondialiserende tijd! ‘Gemeenschappelijke’ (wereld-)problemen die nationale en partijgrenzen verre overstijgen en enkel adequaat kunnen worden aangepakt door er ‘gezamenlijk’ de schouders onder te zetten, los van welke gezindte en/of gezindheid dan ook. Voor de realisatie van die broodnodige gezamenlijke aanpak missen leiders van het kaliber Lubbers en Verhagen simpelweg het vermogen, met alle moedeloos makende consequenties van dien. Vandaar dat van een minderheidskabinet-Rutten geen enkel heil te verwachten is, ondanks de CDA-inbreng. Begrijpelijkerwijs zal deze inbreng de geloofwaardigheid van de ‘C’ in de politiek niet ten goede komen, waar uiteraard niet alleen het CDA de wrange vruchten van plukken zal.  
Bron: Diverse media.