Deskundig?

Do 23 April 2020 16:11 | Wouter ter Heide. | 214 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Uit onderzoek blijkt dat vrijwel niemand de coronacrisis ziet als een straf van God, maar veel gelovigen wel Gods stem in de coronacrisis horen. Wat dat horen betreft ga ik ervan uit dat een goed verstaander maar een half woord nodig heeft voor een goed antwoord. En daarin nu wringt de schoen, Ik heb namelijk het donkerbruine vermoeden dat het geluid van de goede verstaanders - aannemende dat zij wereldwijd ruimschoots aanwezig zijn - niet opgewassen is tegen het geluid van het beperkt aantal deskundigen. De categorie die een extreem hoog maatschappelijk vertrouwen geniet en op de adviezen waarvan het bevoegd gezag nagenoeg blindvaart. De ondemocratische gevolgen daarvan laten zich eenvoudig raden, waarvan het algemeen belang (al wat leeft) de rekening gepresenteerd krijgt, zoals de praktijk van oudsher dagelijks aantoont.