Nationaal Beraad.

Ma 25 Maart 2013 12:21 | Wouter ter Heide. | 1886 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Dat vertrouwen in de regeringsploeg wel geldt voor Diederik Samsom maar niet voor zijn achterban, werd duidelijk tijdens de ‘politieke ledenraad’ op 16 maart in de Utrechtse Jaarbeurs. Begrijpelijk is de PvdA-leider daar chagrijnig over, maar dat lost niets op. Daarvoor zal hij er oog voor moeten krijgen dat de morele worsteling met het beleid niet eigen is aan de PvdA, maar breed maatschappelijk plaatsvindt. Om grip te krijgen op de daaruit voortvloeiende maatschappelijke onvrede is geen ‘partijpolitieke ledenraad’, maar een ‘nationaal beraad’ nodig.

Een brede maatschappelijke discussie (BMD) over de vraag of de oorzaak van de onvrede niet gezocht moet worden in het heersende ‘parlementaire-monetaire-gedachtegoed’. Het partijpolitieke en financieel-economische denken dat wereldwijd de koers van het beleid bepaalt, hoewel zo langzamerhand duidelijk wordt dat de mondiale problemen van onze tijd dit denken verre overstijgen. Door zich sterk te maken voor die broodnodige BMD moet Diederik Samsom in staat zijn niet alleen zijn eigen morrende leden, maar de hele morrende Nederlandse meute rustig te krijgen. Het geloof in het algemeen belang, waar het in de ‘ware’ democratie toch om draait, zal daar zonder meer wel bij varen, met alle positief maatschappelijke consequenties van dien. 

Bron: Diverse media.