Hertaling CDA-uitgangspunten.

Wo 13 Juli 2011 14:43 | Wouter ter Heide. | 3389 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

 

Op een bijeenkomst in Tilburg over het bepalen van de CDA-koers, wierp Jacobine Geel de vraag op ‘wat nou ten diepste het CDA is’. Het antwoord daarop ligt besloten in de CDA-uitgangspunten, ‘solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid’, voor de ‘hertaling’ waarvan het CDA de theologe heeft ingehuurd. Wat dat hertalen betreft prikkelde zij haar Tilburgse gehoor met de stelling: “Dat verkoopt toch niet: gespreide verantwoordelijkheid”. De vraag is waarom niet? Het antwoord daarop is simpel. Gespreide verantwoordelijkheid vereist namelijk een beleid dat door ons gemeenschappelijk - los van levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezindheid - wordt gedragen. En daarin wringt de schoen, omdat zo’n overkoepelend (eenheids-)beleid waar wij met elkaar de schouders onder zetten, dus gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, nooit van de grond zal komen via ons verdeeldheid zaaiende partijpolitieke bestel.
Met andere woorden, om tot een vruchtbare ‘hertaling’ van de CDA-uitgangspunten te komen zal de ‘hertaalcommissie’ van Jacobine Geel eerst ons partijpolitieke bestel publiekelijk ter discussie moeten stellen. Begrijpelijkerwijs is voor het slagen van die baanbrekende maatschappelijke discussie, de medewerking van de media onontbeerlijk. Gezien het omvangrijke media-netwerk dat Jacobine Geel door de jaren heen heeft opgebouwd, als gerenommeerd tv-presentatrice, moet die onontbeerlijke medewerking eenvoudig te realiseren zijn, met alle hoopgevende consequenties. Begrijpelijkerwijs zullen deze niet tot onze landsgrenzen beperkt blijven. Integendeel! Maar we leven dan ook in een mondialiserende samenleving, waar een dito bestel bij hoort. Aan de broodnodige ontwikkeling daarvan zou Jacobine Geel met haar ‘hertaalcommissie’ een zinvolle bijdetijdse, de partijpolitieke belangen overstijgende, bijdrage kunnen leveren.
Bron: de Stentor 12 juli