GroenLinks congres.

Di 1 Februari 2011 12:27 | Wouter ter Heide. | 2696 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Hoewel GroenLinks de mond vol heeft van de mensenrechten, draait het congres aanstaande zaterdag daar niet om. Kennelijk denkt de factie dat de Kunduz-missie het mensenrechtenideaal, ofwel de wereldvrede, ten goede komt. Daarbij ontgaat het haar dat de sleutel voor vrede niet in missies gelegen is, maar in de gaia-hypothese. De opvatting van onze aarde als één groot levend oerorganisme waar wij - als mensheid - niet boven staan, als ware wij de schepper ervan, maar een integraal deel van uitmaken. Dit houdt in dat wij - als mensheid - gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van die levende totaliteit. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid die enkel waargemaakt kan worden via een ‘eendracht-maakt-macht-bestel’.
Daarvoor is een radicale breuk met het huidige verdeeldheid zaaiende partijpolitieke bestel vereist, waarvoor de medewerking van politiek Den Haag onontbeerlijk is. Zolang deze ‘voorwaarde voor vrede’ achterwege blijft, blijft het dweilen met de kraan open. De Kunduz-missie is daar een sprekend voorbeeld van.
Bron: Diverse media.