Formatie creëert illusies.

Di 27 Juli 2010 10:55 | Wouter ter Heide. | 2984 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

Helaas zal de formatie niet leiden tot een samenleving waarin solidariteit en saamhorigheid op de eerste plaatst staan. Dat is de informateur echter niet te verwijten, omdat hij daarvoor niet is ingehuurd. Zijn opdracht is immers gericht op het smeden van een coalitie en niet op het doorbreken van het partijpolitieke machtsdenken ten gunste van het harmonie denken! Het denken dat uitgaat van interne samenhang van al wat leeft op onze aarde.
Voor de politieke vertaling daarvan leent zich de gaia-hypothese. De gedachte van onze aarde als een organische eenheid. Een levende totaliteit waar de mens niet boven staat als ware hij de schepper ervan, maar een integraal onderdeel van is, met alle bestuurlijke implicaties van dien. Om deze aan het licht te brengen wordt het tijd het heersende verdeeldheid zaaiende partijpolitieke machtsdenken te transformeren tot harmonie denken. Hoe heftig het verzet daartegen ook zal zijn van de gevestigde orde, het algemeen belang gebiedt het eenvoudigweg, omdat vervanging automatisch de weg vrijmaakt voor het adequaat aanpakken van de problemen. Daarvoor zijn nu eenmaal geen elkaar bestrijdende politieke leiders nodig, maar wel een alomvattende leidende gedachte waar elk weldenkend mens mee kan instemmen, los van welke levens- en/of wereldbeschouwing dan ook.
Kortom, wat de totstandkoming van een adequaat beleid betreft biedt de formatie geen wenkend perspectief, de statuur (zowel letterlijk als figuurlijk) van de heer Lubbers en de omvangrijke media aandacht ten spijt. Met andere woorden, de formatie creëert slechts illusies en ondermijnt daarmee het vertrouwen, met alle negatieve maatschappelijke consequenties van dien.
Bron: Diverse media.