Change.

Wo 21 Januari 2009 12:41 | Wouter ter Heide. | 2836 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Van een dualistisch oorlogs- naar een monistisch vredesbestel.
 
Voor het waarmaken van de change - de gezamenlijke toekomst, gestoeld op duurzaamheid, eerlijkheid en idealen - zal Obama zijn fabelachtige vermogen van communicator, waarmee hij zowel Republikeinen en Democraten als het gros van de mensheid aan zich weet te binden, moeten koppelen aan de mondialiserende tijdgeest, die doordrenkt is van de mensenrechten. Deze koppeling stelt hem namelijk in staat niet alleen het Amerikaanse volk maar de wereldbevolking in haar geheel te verenigen onder de gezamenlijke (beleids/vredes-)vlag van de VN. Uiteraard zal hij daarvoor zijn eigen zwaar bevochten positie moeten opgeven, omdat door die vereniging het dualistische VS-bestel zal opgaan in een monistisch VN-bestel. Een overkoepelend mondiaal bestel dat de tweedeling met zijn uitzichtloze strijd om de macht doorbreekt en spoort met het gevoel van onderlinge afhankelijkheid en lotsverbondenheid wereldwijd. Het is dit universele gevoel dat met de dag sterker wordt en om een vredelievende adequate VN-vertaling vraagt, dat boven het nationale en partijpolitieke gekrakeel uitstijgt. De mondiale vertaling die voor geen enkele VN-lidstaat een bedreiging vormt en niet langer als een utopie kan worden afgedaan, ervan uitgaande dat er geen macht op aarde zo sterk is als een idee waarvoor de tijd rijp is. Wij leven immers niet meer in de donkere tijd van kolonisering (de VOC) maar van verlichte mondialisering (de VN), met alle hoopgevende wereldomvattende consequenties van dien!
Bron: Diverse media.

Reacties

  Zeg nee tegen de Bilderbergers

  Wo 21 Januari 2009 18:30 | Vincent Brunott |

  Een VN-wereldregering waar Wouter en de Bilderbergers zich sterk voor maken, zal zeer zeker gedomineerd worden door het rijke westen. Dus met alle papieren vrijheid, papieren democratie en papieren mensenrechten vandien...

  Als je Wouter vraagt hoe hij op democratische wijze tot een wereldregering wil komen dan luidt zijn antwoord niet dat hij dat per referendum aan de wereldbevolking wil voorleggen...

  In plaats daarvan wil hij dat zij die toch al aan de touwtjes trekken en dag in dag uit bewijzen dat niet niet voor ons te doen... een VN-wereldregering vormen door gebruik te maken van internationale juridische mogelijkheden die al net zo ondemocratisch tot stand kwamen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Europa.

  Dus gewoon een paar handtekeningen van een paar VIP's en ruim 6 miljard mensen zijn opeens VN-burgers geworden...

  Een wereldregering gaat ten koste van de pluriformiteit (vergelijk het maar met Europa) en schept een eenheidsworst in denken (doctrines, dogma's), voelen (voorgeprogrammeerde emoties) en handelen (doe en laat wat de grote baas je opdraagt) en gaat dus ten koste van leerprocessen, afwisseling en levensvreugde. 

  Of denken we soms dat die paar mensen van de VN de waarheid en de wijsheid in pacht hebben en daarom weten wat voor alle anderen het beste is?...

  De idee dat we een sterke leider nodig hebben (in dit geval de VN die van Wouter en van de Bilderbergers over een onoverwinnelijk wereldleger moeten beschikken) om onderlinge geschillen te boven te komen, heeft nog nooit tot iets goeds geleid...

  Het is een ouderwets idee en het onderschat het vermogen van het individu, zeker in deze tijd waarin het individu ontwaakt maar o.a. door de Bilderbergers wordt onderdrukt, om uit vrije wil tot vruchtbare samenwerking te komen.

  Laten we daar eindelijk eens massaal op inzetten, op samenwerking uit vrije wil! Of hebben we nog steeds niet genoeg van autoritaire samenlevingsvormen? Zegt u het maar...