Evolutie of Schepping.

Ma 16 Februari 2009 13:10 | Wouter ter Heide. | 3869 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

De drijvende krachten achter de huis-aan-huiscampagne “Evolutie of Schepping? Wat geloof jij?”, vinden dat geloof en wetenschap onverenigbaar zijn. Volgens mij berust dat op een misvatting, ervan uitgaande dat geloof en wetenschap als twee Maagdenburgse halve bollen ‘Dé Waarheid’ omsluiten. Wat waarheidsvinding betreft, zijn beide disciplines daardoor volledig op elkaar aangewezen. Over de uitkomst van die eendrachtige samenwerking kan gelukkig geen enkel misverstand bestaan. Elk weldenkend mens beseft immers dat ‘Dé Waarheid’ immer in het midden ligt, omdat nu eenmaal niemand de waarheid in pacht heeft en dat ook nooit zal krijgen! Met als logische consequentie dat de (kern-)vraag ‘Schepping of Evolutie?’ eeuwig onbeantwoord zal blijven. Gelukkig maar, want anders zou er niets fundamenteels meer zijn om over na te denken en met elkaar in debat te gaan, met alle degeneratie gevolgen van dien door intellectueel functieverlies. Met andere woorden, dan zouden wij op den duur langzaam maar zeker weer verworden tot aap.
Bron: Het Goede Leven

Reacties

  Geloof of religie:

  Zo 22 Februari 2009 12:31 | Corse |

   

  Geloof of religie:
   
  Een "niet" wetenschappelijke visie betreffende de herkomst van de mens, zijn leven en het bestaan van een almachtige schepper die tevens de mogelijkheid van leven na de dood zou bepalen, valse goden en hun ideologieën beïnvloeden en manipuleren al eeuwenlang ons denken, de samenleving en de vrede, dit vooral door verering, aanbidding en via opvoeding.
  Geloof of religie-illusies zijn een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid.      http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbelse_tegenstrijdigheden   
  Mensen geloven in wat hun is bijgebracht, religie is vooral een product van opvoeding, cultuur en omgeving, de bijbel is een met goede of slechte bedoelingen verzonnen verhaal.
  Religie is geen product van een wetenschappelijke waarheid, maar wel van de culturele opvoeding van het individu.
  Hier schuilt het gevaar van religie opvoeding in scholen, deze religie opvoeding ontwikkelt zich opgedrongen verder, zonder de vrije keuze van het individu.
  Gelukkig hebben we reeds een scheiding van religie en staat, een scheiding van religie en onderwijs zou de volgende stap moeten zijn.
  De enige en enkele manier om onsterfelijk te kunnen zijn is door je kennis te delen en ze door te geven, het is de enige vorm van het psychische voortbestaan.
   
  1.        Het fysisch voortuig (het lichaam) is enkel de drager van tijdelijk opgeslagen informatie en kennis.
           Het lichaam kan niet zonder het psychische functioneren, vergelijk het als een geparkeerde auto zonder bestuurder.
                    Reproductie is de enige vorm van het fysisch voorbestaan.
                    Het sterven van het fysisch voortuigis enkel een verandering van de materiele vorm.
   
  2.        Het verstand (of brein) echter wordt gezien als drager van het niet-stoffelijke component de informatie zelf.
  Het verstand is het waarnemende, aansturende, controlerende, informatieverwerkende en opslaande orgaan.
  Informatie wordt opgeslagen doormiddel van codes, vergelijk het met een geluid of filmbandje.
  Wanneer men bijvoorbeeld geluid (informatie) van het ene bandje naar het andere overneemt dan kan men in principe het oude bandje vernietigen, de informatie is reeds overgedragen op het nieuwe bandje.
  Andere voorbeelden zijn: boeken, studie, documentaire, computer, forums enz, die tevens worden gezien als drager van het niet-stoffelijke component de informatie zelf. 
  De neocortex-cerebri is het meest complexe deel van het brein, het onderscheid ons van andere zoogdieren.            
  Deze omgeving controleert: geheugenopslag, talen, leren, rationeel denken, abstractie, fantasie enz.
  Kennisoverdracht is de enige vorm van het psychische voortbestaan en onsterfelijkheid.
     
  3         De informatie zelf wordt gezien als de drager van de zin van het leven en van geluk en fantasie. 
  Geluk is ondermeer de zin van het leven of bestaan, geluk is tevens het gemeenschappelijke doel van de mensheid.
  De gevolgen van geluk uiten zich doormiddel van levensvreugde, vrolijkheid, vriendelijkheid, spontaniteit, tevredenheid, vertrouwen, gezondheid, lachen, blijheid, genieten, respect, gezelligheid, gastvrijheid, fantasie en verbeelding, een vleugje humor, liefde en geliefd worden enz, al deze samen is geluk, het geluk bestaat uit deze kleine stukjes.
  Deze welke het lichaam het gelukshormoon (endorfine) en het zelfbevestiginghormoon (serotonine) afscheidt.
  We produceren (oxytocine) en (vasopressine) hormonen wanneer we aandacht, liefde en warmte krijgen.
  Een prille relatie veroorzaakt hoge dosissen neutrofine het zogenaamde passie of kalverliefde hormoon, na gemiddeld twee jaar verdwijnt het hormoon neutrofine langzaam en maakt plaats voor oxytoxine het zogenaamde knuffel hormoon.
  Dopamine veroorzaakt seksuele opwinding, het hormoon prolaktine remt na de geslachtsdaad de werking van dopamine af en zorgt voor rust en een goed gevoel.
  Samen zorgen deze hormonen voor een beter immuunsysteem en voor een langer, gezonder en gelukkiger leven.
  Geluk, tevredenheid en fantasie zijn de enige vorm van “de zin” van het leven en van “het zijn”.
  Fantasie gaat kennis en logica vooraf in ons denken.
  Het omzetten van fantasie naar inspiratie en van inspiratie naar werkelijkheid dat is de ware kunst van het leven.
   
  Onze kinderen zijn het bewijs dat we bestaan, want ook mijn DNA zit in hen, het is zoals een vingerafdruk, uniek en authentiek.
  Het is als een vuur waarvan een vonk wegspringt en waarbij een volgend nieuw vuur begint te branden.
  Het oude vuur dooft, maar de informatie en kennis is doorgegeven.
  Kennis aan onze kinderen doorgeven, degelijk opvoeden en waarden doorgeven, dit vormt ondermeer de zin van ons bestaan.
  Religie oorlogen zijn op onze planeet de meest voorkomende, religie genocide is de meest gruwelijke vorm van geweld.
  Religie fundamentalisme is de meest kortzichtige manier van denken, in naam van “de religie” is alles toegestaan en wordt elke evolutie afgeremd.
  Religie fundamentalisme en elke andere vorm van fundamentalisme is een gif voor het menselijk denken.
  Geloof is een persoonlijke zaak, met kan dit niet uitdragen, daarom is de scheiding van religie en staat en van religie en opleiding (school) zo belangrijk.  
  Er zijn maar twee soorten mensen op aarde: (dichterschrijver 10e eeuw n.Chr. en tegenstander van elke vorm van religie-extremisme) de soort met hersens en geen religie en de soort met religie en geen hersens.
  Religie heeft niets met vernuft te maken, religie is niet het begin maar het einde van alle weten en van alle denken.
  Gelukkig zijn er op onze planeet reeds 1,1 miljard mensen humaan en niet religieus.
  De (afwezigheid van godsgeloof) het atheïsme is ouder dan het geloof in de goden zelf, het geloof in de goden is een tijdsverschijnsel dat achterhaald is door de moderne evolutiewetenschap.
   
  De doorgeschoten fantasie (Religie) of het godsgeloof werd op onze totale planeet gecreëerd om een  *gegoede klasse te beschermen en te bevoordelen.
  (*De gegoede klasse: de privaateconomische, ambtelijke en religie-elite zij zijn de happy few, de bevoorrechte, het profitariaat, zij profiteren van de ongelijke verdeling van kennis, geld en rijkdom)
   
  Religie is opium voor het volk en een subtiel instrument om de bevoorrechte op onze planeet in het zadel te houden:
  §          De privaateconomische en ambtelijke elite dirigeren de religie elite.
  §          De religie elite die op hun beurt de massa bewust dom houden en de weg vrij maken voor het uitbuiten van mens door mens en voor armoede.
  §          De religies die een groot deel van het onderwijs controleren zorgen ervoor dat klassenonderscheid in de samenleving een permanent instituut wordt.
  §          Ze creëren een systeem van waarden waardoor de bevolking in grote mate onbewust wordt gehouden en waarmee ze begeleidt worden in hun sociaal gedrag.
  §          De rijkdom en eigendom van het Vaticaan aan goud, kunstvoorwerpen, gebouwen enz, de levenswijze van kardinalen, al deze duiden op weelde en hiërarchie.     
  §          Alle systemen waarbij privilegies en voorrechten generaties lang erfelijk worden overgedragen zijn ondemocratisch, andere leden van de samenleving zijn daardoor kansloos.
   
  Als er een soort van god zou bestaan, dan is hij in ieder geval een valse god, een kosmische goochelaar die zijn kennis, informatie en ervaring door evolutie heeft verkregen.
  Van niets iets maken, of van fantasie reële materie maken, misschien wordt dit wetenschappelijk binnen (x) aantal jaren wel bewezen hoe dit moet.
  Kunnen we dan zeggen dat de mens god is? Natuurlijk niet.
  Dat Christus vele zieken naar kuuroorden en thermen stuurde om te genezen of herstellen, dit werd angstvallig uit vele geschriften verwijderd en gemanipuleerd.
  Een god staat voor direct te handelen, andere te kunnen genezen of ze tot leven te herwekken.
  Moest er een commando team het Vaticaan kunnen binnenvallen, zonder aankondiging en er alle geschriften buiten halen die bewijzen dat god niet bestaat, we zouden verwonderd zijn van wat daar aan informatie is opgestapeld.
  Deze hypocrieten hebben gedurende honderden (duizenden) jaren alles uit de samenleving verbannen wat maar enigszins tegen, of het geloof destabiliseerde.
  De wetenschappelijke onderbouwing van iedere religie is onvoldoende of nihil, de mens schiep God.
  De door de mens geschapen god aanbidden, verafgoden of er blind geloof in stellen, dit is even dom als een klok te willen repareren door het binnenwerk te verwijderen.
  Goede argumenten moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn, het is juist de wetenschappelijke onderbouwing die de waarde van het argument bepaald, deze onderbouwing is gewoonlijk niet in drie woorden te weerleggen maar verlangt studie, tijd, onderzoek en ervaring.
  Ethiek en moraal zijn gebaseerd op de rede en niet op een geloof.
  Waar men regeert in naam van God gaat de mens ten onder.        
  Als één persoon lijdt aan waanvoorstellingen dan noemt dit krankzinnigheid, als er meer mensen aan lijden dan noemt dit religie.
  Als een kleine minderheid vecht tegen religieonrecht dan noemt dit humanisme en atheïsme.              
  Je kunt de waarheid niet verwarren met de mening van een meerderheid die zich laat manipuleren.
  Als één miljoen mensen in een leugen geloven dan blijft dit nog steeds een leugen, dit is het gevaar van een tolerante democratie, dit leerde ons de geschiedenis, dit is het grensgebied van onze democratie, over deze grens is er enkel dictatuur.