EU, een gepasseerd station.

Ma 22 Oktober 2012 14:46 | Wouter ter Heide. | 2070 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 Zoals gebruikelijk draaide de afgelopen Eurotop om de vraag naar economisch herstel. Daardoor zijn onze dames en heren regeringsleiders volledig voorbijgegaan aan de vraag of het ideaal van de Europese eenwording niet opgeschaald moet worden naar mondiale eenwording. Voor wie geen vreemdeling is in Jeruzalem, is het immers zonneklaar dat de tijd van de europeanisering langzaam maar zeker wordt ingehaald door die van de mondialisering! In dat (toekomst-)licht bezien is de EU nu al als een gepasseerd station te beschouwen.

Dit houdt in feite in dat Eurotoppen geen perspectief te bieden hebben, waardoor te voorzien is dat het Europese project op zeker moment schipbreuk zal lijden. Door de ruiterlijke erkenning daarvan moet Brussel in staat zijn het roer bijtijds om te gooien en een ruimere koers te gaan varen. Daarvoor zal de ideële basis van het Europese project, ‘Nooit-Meer-Oorlog’, verruimd moeten worden, ofwel aangepast moeten worden aan onze mondialiserende tijd.

Voor het welslagen van deze diepingrijpende en verstrekkende politieke operatie is de medewerking van de media onontbeerlijk is, ervan uitgaande dat the medium the message is. In wezen hebben onze media dan ook de sleutel in handen voor het bij de tijd brengen van de publieke opinie, waarvan de druk onontbeerlijk is om het beleid te mondialiseren en daarmee de crisis het hoofd te bieden, op geweldloze of democratische wijze. Tot het gebruiken van die informatieve sleutel zijn onze media helaas niet te dwingen, hoe groot het mondiaal of algemeen belang ook is dat daarmee wordt gediend.

Bron: Diverse media.