Formatie.

Wo 26 Mei 2021 12:37 | Wouter ter Heide. | 114 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Organisatiestructuur Overheid achterhaald.

De oproep van Kamervoorzitter Vera Bergkamp over het aanpakken van de hoge werkdruk op het Binnenhof is niet los te zien van die over een nieuwe bestuurscultuur. Vraag is alleen welke oproep belangrijker is, dus als eerste opgelost dient te worden. Gelukkig kan daarover geen enkel misverstand bestaan, ervan uitgaande dat in de creatie van een nieuwe bestuurscultuur het antwoord op de ontwrichtende hoge werkdruk besloten zit.

Vandaar dat ‘de’ vraag die boven het Binnenhof hangt die naar een Nieuwe Bestuurscultuur is. Gelukkig is die hamvraag niet van levensbeschouwelijke aard, waardoor het Binnenhof (als bestuursapparaat) in staat moet zijn er grip op kan krijgen.

Voor het hard maken van die ultieme optie zullen onze Geachte Afgevaardigden er alleen oog voor moeten krijgen dat daarvoor de organisatiestructuur van het overheidsapparaat uit de tijd is.

Met als consequentie dat voor de creatie van een adequaat opererend overheidsapparaat die verouderde organisatiestructuur radicaal op de schop genomen dient te worden. Wat dat betreft ligt hier voor Mariëtte Hamer een uitdagende taak weggelegd, in het licht van het dienen van het Algemeen Belang, waar zij haar functie als formateur aan te danken heeft.