Kapitaalinjecties, pure geldverspilling.

Di 4 November 2008 15:58 | Wouter ter Heide. | 3667 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

Volgens Europees commissaris van financiën Joaquin Almunia, is de crisis voorlopig nog niet voorbij en komt de economische groei in de EU volgend jaar vrijwel tot stilstand. Deze realiteit maakt duidelijk dat het kapitalistische systeem, hoe briljant de gedachte daar achter ook is, aan zijn eigen succes ten onder gaat. Dankzij de kredietcrisis komen er namelijk systeemfouten aan het licht, die het systeem zelf niet kan oplossen. Zo blijkt het streven naar deregulering en privatisering (dat na de val van de Muur wereldwijd een hoge vlucht heeft genomen) een doodlopende weg te zijn, waarop het systeem geen antwoord heeft, of het zou zichzelf moeten verloochenen. En datzelfde geldt ook voor de onderlinge spanningen in de samenleving die worden opgeroepen door het grote verschil in welvaart, zonder welke het kapitalistische systeem niet kan functioneren.
Om zowel uit de doodlopende weg te ontsnappen als de onderlinge spanningen teniet te doen, heeft het dan ook geen enkele zin om het systeem met kapitaalinjecties nieuw leven in te blazen. Een mission impossible die neerkomt op pure geldverspilling, omdat onze financieel deskundigen niet inzien of wensen toe te geven dat het kapitalistische systeem (alle goede bedoelingen van de ontwerpers ten spijt) gefaald heeft. De alom beoogde samenleving waarin niemand tekort komt en iedereen in zijn waarde wordt gelaten, dus zowel letterlijk als figuurlijk aan zijn trekking komt, zal nu eenmaal nooit het resultaat kunnen zijn van een systeem dat te eenzijdig werkt in het voordeel van bepaalde groepen.
Bron: de Stentor, 4 november '08.