Kabinetsformatie.

Do 24 Juni 2021 18:57 | Wouter ter Heide. | 68 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De informatieperikelen doen mij onbewust denken aan een uitspraak van Toon Hermans: “Te leven is een gunst, te leven hoe is een kunst”. De kunst hoe te regeren (waar de formatie in wezen om draait) is nauw verbonden met het vermogen om vooruit te zien. En daarin nu wringt de schoen omdat dat essentiële vermogen het dominerende partijpolitieke en financieel-economische denken overstijgt.

Wat dat betreft heb ik geen enkele fiducie in de opdracht van Mariëtte Hamer aan Mark Rutte en Sigrid Kaag een aanzet voor nieuw regeerakkoord te schrijven. Iets nieuw, in de zin van een wenkend perspectief, zal dat geschrijf niet opleveren. Alles zal simpelweg bij het oude - business as usual - blijven.

Een moedeloos makende realiteit, waarop de gevestigde orde uiteraard vol bravoure het glas zal heffen.

Wouter ter Heide.