Lotsverbondenheid, sleutel Midden-Oosten conflict.

Zo 11 Januari 2009 14:02 | Wouter ter Heide. | 2705 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

Het is duidelijk dat in het conflict rond de Gazastrook geen van de partijen de absolute waarheid bezit. Vanuit hun visie hebben beide partijen eenvoudig gelijk, wat het conflict in feite onoplosbaar maakt. Deze onverteerbare realiteit moet echter doorbroken kunnen worden door het conflict boven de regio uit te tillen. Dus de oorlog niet te zien als een regionaal maar als een mondiaal probleem, dat vraagt om een mondiale oplossing gestoeld op een dito waarheid. Deze is simpelweg gelegen in het begrip lotsverbondenheid. Die geldt niet alleen voor Palestijnen en Israëliers, maar voor ons allemaal wereldwijd. Als mensheid zijn wij lotgenoten, wat inhoudt dat we met elkaar ons lot vorm dienen te geven, dus elkaar niet moeten bevechten, maar de strijd om het bestaan gezamenlijk moeten aangaan. De maatschappelijke vertaling daarvan vraagt om een mondiaal beleid dat geen afbreuk doet aan welke levens- en/of wereldbeschouwing dan ook, zodat we er ons massaal achter kunnen scharen. Voor de verwerkelijking daarvan zullen de Verenigde Naties omgebouwd moet worden van een organisatie van regeringen die primair staan voor het eigen of nationaal belang, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden. Een gezaghebbend wereldforum dat volledig gaat voor het algemeen of mondiaal belang.
Kortom, de oplossing van het Midden-Oosten conflict is gelegen in de maatschappelijke vertaling van het alomvattende begrip lotsverbondenheid, wat neerkomt op de creatie van een wereldbeleid onder auspiciën van een tot wasdom gekomen VN. Ons tijdperk van mondialisering is er meer dan rijp voor.
Bron: de Stentor, 9 januari '09