Sabir K mag worden uitgeleverd aan de VS/Neerlands medeplichtigheid aan de VS Foltermachine

Ma 21 Januari 2013 14:09 | Astrid Essed | 2732 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD AAN VS/NEERLANDS MEDEPLICHTIGHEID AAN VS FOLTERMACHINE

 

 

 
ZIE OOK

 

 

 

 

 

 
'' No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.''

ARTIKEL 3, ANTI FOLTERVERDRAG


 

 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,

 
INLEIDING

 
Aandacht graag voor de uitlevering van terreurverdachte Sabir K, een man van Nederlands/Afghaans/ Pakistaanse komaf, aan de VS, die nu definitief geworden is
Sabir K loopt in de VS, voorvechter van het Eerste Uur van de ''strijd tegen het terrorisme'', dat de elementaire rechten
van echte of vermeende ''terreurverdachten'' schendt, groot risico op lichamelijke en of psychische foltering

 
Ik stel in dit artikel aan de kaak:

 
De barbaarsheid van VS/CIA folterpraktijken, vaak, maar niet altijd gepleegd in concentratiekamp Guantanamo Bay [1]

 
Ik klaag aan

 
De Europese medeplichtigheid aan VS foltering, met name door middel van de zogenaamde ''rendition flights'' [2]

 
De folterende niet Europese landen, waarnaar de VS zijn slachtoffers transporteert om een deel van zijn beulswerk te doen

 
Ik wijs erop

 
Dat foltering  in de VS en wereldwijd is verboden en dat het Anti Folterverdrag door de VS en 152 landen is geratificeerd [3]

 
Ik klaag aan 

 
Nederland, dat onder het mom van ''zorgvuldige rechtspraak'' en ondanks eerdere negatieve ervaringen met de VS, waarin
de met de VS gemaakte afspraken waardeloos bleken, opnieuw een mens overlevert aan vernedering en foltering

 
Ik wijs er derhalve op

 
Dat wat Sabir K overkomt in de VS of elders, Neerlands hoofdverantwoordelijkheid is, omdat het is meegegaan in dit uitleveringsverzoek

 
Want het uitleveren aan een land met gerede kans op foltering is een internationale misdaad

 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

 
AANVULLING:

 

 
BIJLAGEN BIJ ARTIKEL

 

 
Schrijfster dezes is enkele jaren geleden [2006-2007] betrokken geraakt bij een eerdere uitleveringszaak van
terreurverdachte Wesam Al D aan de VS, die erg op die van Sabir K lijkt

 
Bijlagen verwijzen naar een [gepubliceerd] ingezonden stuk van schrijfster dezes in de media en een brief aan de toenmalige 
Minister van Justitie, mr Hirsch Ballin
De tekst van de bijlagen staan geheel onder het notenapparaat
Overigens werd Wesam Al D, ondanks Amerikaanse ''beloften'' aan de toenmalige minister van Justitie mr Hirsch Ballin, toch gefolterd

 

 
BIJLAGEN BIJ ARTIKEL

 

 
INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD 
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS 

BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D 
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D 

ZIE VOOR TEKST GEHEEL ONDER NOTENAPPARAAT

Nu terug naar Sabir K

 

 
SABIR K

 

 

 
DE TRAGEDIE:

 

 

 
Dat in de lange lijdensweg vooraafgaande aan de strijd tegen de uitlevering van terreurverdachte Sabir K aan de VS, 
uiteindelijk toch tot uitlevering is besloten [4], is, gezien de vele schendingen van de mensenrechten in de ''strijd tegen
het terrorisme'' [5] niet echt verwonderlijk te noemen
Wat wel verbazingwekkend is, is dat dit niet van meet afaan vanzelfsprekend was.
Nadat juridisch gezien groen licht was gezet op die uitlevering [6], lag het doorgaans zo slaafs pro
Amerikaanse Nederlandse Gezagsapparaat, dwars,  in de vorm van toenmalig [en huidig] minister van Justitie, Opstelten
Opstelten liet namelijk een onderzoek instellen om te kunnen bepalen, of Sabir K de uitlevering psychisch aan zou kunnen [7]

 
In een eerder artikel [8] beschreef ik dit als een positieve stap
Helaas heeft dat niet geleid tot een meer assertieve, humanitairdere aanpak inzake Amerikaanse uitleveringsverzoeken 
ten aanzien van terreurverdachten en is deze uitlevering alsnog een feit
Maanden van vergeefse hoop dus voor Sabir K

 

 
ACHTERGRONDEN:

 

 


Uit de nieuwsinformatie blijkt, dat Sabir K, een man van Nederlands/Afghaans/ Pakistaanse komaf [9], in 2010 in Pakistan werd gearresteerd. 
Inzet was een VS aanklacht wegens een ''terroristische aanslag'' in 
de vorm van een zelfmoordaanslag op een militaire VS basis in Afghanistan [10]
Volgens zijn advocaat zou hij in Pakistan zijn gefolterd [11]
In april 2011 werd hij uitgezet naar Nederland [12]
Op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten werd hij in Nederland opnieuw gearresteerd 
en gevangengezet in de terroristen afdeling in de Rotterdamse gevangenis de Schie [13]

 
Hij trachtte via de rechtbank zijn uitlevering te voorkomen, maar werd door 
de rechtbank en de Hoge Raad in het ongelijk gesteld 
De rechtsorganen in Nederland zijn dus van mening, dat hij kan worden uitgeleverd [14]
Zijn laatste juridisch-bestuurlijke hoop was minister van Opstelten, die inderdaad enkele maanden het uitleveringsproces heeft stilgelegd
[15], tot de definitieve beslissing, die groen licht zette op uitlevering [16]

 

 

 

 

 
TERRORISME AANKLACHT AMERICAN WAY 

''Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the 
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.'' 

Artikel 7, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT 

Volgens het Internationaal Recht is de definitie van terrorisme een tegen burgers 
en/of burgerdoelen gelanceerde militaire aanval 
Zo verklaart dan ook het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht zie hierboven 
een aanval op burgers non-combatanten tot illegaal en een oorlogsmisdaad, terwijl een aanval op militairen en hun objecten combatanten wel is toegestaan. 
Daarbij komt nog de legitimiteit van een militaire aanval op het leger van een 
bezettende macht 

Met name sinds 11 september 2001 is echter het recht in een aantal landen, de VS voorop, zodanig uitgehold, dat ook een aanval op militairen en hun objecten 
onder ''terrorisme'' wordt gerekend 
Hiervan is hier Sabir K de dupe geworden, die de aanklacht ''terrorisme'' aan zijn broek 
gekregen heeft vanwege echte/vermeende voorbereidingshandelingen in verband met 
een mogelijke aanval op een Amerikaanse militaire aanval op Afghanistan 

Lef hebben de Amerikanen overigens wel 
Niet alleen is een aanval op een legerbasis geen terrorisme, daarbij zijn zij 
nota bene de bezetters van Afghanistan! [17]


Hetzelfde lef wordt en werd voor 11 september 2001 ten toon gespreid door 
de Israelische bezetter van de Palestijnse gebieden, die iedere vorm van verzet, 
ook Palestijnse militaire aanvallen op het Israelische bezettingsleger, onder de noemer 
''terrorisme'' plaatsen [18]


HUMAN RIGHTS AMERICAN WAY/BEHANDELING TERREURVERDACHTEN 

GUANTANAMO BAY 

Nu Sabir K wordt uitgeleverd aan de VS, bestaat een kans, dat hij, 
als terreurverdachte wordt overgebracht naar Guantanamo Bay, tenzij Nederland van 
de VS de harde garantie zwart op wit eist, dat dat niet het geval zal zijn 
De detentieomstandigheden, behandeling van gevangenen en het onrecht van Guantanamo Bay zijn genoegzaam bekend 

Gevangenen worden gedetineerd in wrede en vernederende omstandigheden, 
folterpraktijken zijn daar ''de gewoonste zaak van de wereld'' [19] EN er is sprake 
van detentie zonder vorm van proces, de zogenaamde ''admininistratieve detentie'' [20]

En ondanks de destijds door de toenmalige presidentskandidaat Obama gedane 
belofte, is deze living hell nog steeds open [21]
Militaire commissies: 

Enkelen worden daadwerkelijk berecht, zoals 
Khalid Shaikh Mohammed en vier anderen, die betrokken zouden zijn geweest bij de 
aanslagen van 11 september EN Abd al-Rahim al-Nashiri, 
die een NIET terroristische aanslag zou hebben gepleegd op een Amerikaans oorlogsschip [22] 
Zij komen echter OP GUANTANAMO BAY ZELF, voor zogenaamde militaire commissies waar een aantal basisvoorwaarden voor een eerlijk proces ontbreken [23] 

Ze kunnen de doodstraf krijgen, ondanks het feit, dat een aantal van hen is gefolterd, in Guantanamo Bay zelf en in geheime CIA gevangenissen [24] 
En hun folteraars worden niet vervolgd 

THAT'S AMERICAN JUSTICE ACCORDING TO GUANTANAMO BAY AMERIKAANSE BEHANDELING TERREURVERDACHTEN BUITEN 
GUANTANAMO BAY OM: 
HET GEVAL WESAM AL D 

Maar ook als Sabir K niet naar Guantanamo Bay wordt gestuurd, 
loopt hij groot risico. 
Het is namelijk niet de eerste keer, 
dat Nederland een terreurverdachte heeft uitgeleverd aan de VS 
Het werd een nachtmerrie voor Wesam Al D, een man van Iraakse komaf. 

De zaak lijkt verdacht veel op die van Sabir K 
Wesam Al D werd in 2005 in Nederland gearresteerd 
De VS verdachten hem van terrorisme, hier het plegen van aanslagen op 
Amerikaanse militairen in Irak in 2003 [25]
Ook hier weer die absurde terrorisme aanklacht ivm al dan niet gepleegde aanvallen 
op militairen 
Vervolgens verzet Wesam Al D zich juridisch, waarna de Hoge Raad beslist, dat hij kan 
worden uitgeleverd [26]
Minister Hirsch Ballin stemt in 2006 in met uitlevering aan de VS, omdat hij nav het ''vertrouwensbeginsel'' en een verklaring van de VS ervan uitgaat, dat Wesam Al D niet zal worden gemarteld [27]
Ik had hierover ernstige twijfels en schreef er een gepubliceerd Ingezonden Stuk over 
[28]
LEVE HET ''VERTROUWENSBEGINSEL'' 
EENZAME OPSLUITING 

Wat dat ''vertrouwensbeginsel'' waard was, zou al spoedig blijken 
In de VS aangekomen, werd Wesam Al D in wrede en vernederende omstandigheden 
gedetineerd 
Hij zat TWEE JAAR in eenzame opsluiting in een cel, waar geen daglicht doordrong, 
waardoor hij geen besef van dag en nacht had 
en ernstig getraumatiseerd raakte [29] 
Toen mij die informatie bereikte, klom ik opnieuw in de pen, deze keer 
gericht aan de minister van Justitie [30]

Uiteindelijk werd Wesam door de VS veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf ''voor 
het beramen van moordaanslagen op Amerikaanse militairen'' 
Terug in Nederland echter afgesproken was, dat hij zijn straf in Nederland kon 
uitzitten, wijzigde de rechtbank zijn straf tot acht jaar gevangenisstraf, 
waardoor hij vrij snel in vrijheid werd gesteld 

De reden was de zeer slechte detentieomstandigheden in de VS 
Volgens de verklaring van oud diplomaat Gerding was Nederland zo verontwaardigd 
over de detentieomstandigheden van Wesam Al D, dat bijna de rechtshulprelatie 
met de VS was opgeschort [31]

TEGEN HET LICHT VAN DE NACHTMERRIE VAN WESAM AL D [32] 
GRENST HET AAN HET BIZARRE, DAT DE NEDERLANDSE RECHTSINSTANTIES EN DE MINISTER
NU OPNIEUW DOODGEMOEDEREERD HEBBEN BESLOTEN, DAT DE UITLEVERING VAN SABIR 
K GEEN PROBLEEM IS. 

EPILOOG: 

Aan een land, dat gevangenen met een terreurstempel foltert, vernedert en 
administratief detineert en waarmee Nederland bijna tijdelijkde rechtshulprelatie 
had opgeschort  vanwege de Middeleeuwse detentie van Wesam Al D [33], moet 
geen enkele terreurverdachte worden uitgeleverd 
Foltering is wreed, inhumaan en barbaars en daaraan mag niemand 
worden blootgesteld, ongeacht de inbeschuldigingsstelling 

Het is dan ook tegen alle elementaire regels van Beschaving in, dat Nederland nu voor de tweede
keer meegaat in de uitlevering van een terreurverdachte, met alle te voorziene duistere consequenties

''De Westerse Beschaving
Het zou een goed idee zijn''

Uitspraak
Mahatma Gandhi

Vriendelijke groeten
Astrid Essed


NOTEN:

 

 

 
[1]

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH
GUANTANAMO TEN YEARS ON

 

 

 
AMNESTY INTERNATIONAL
GUANTANAMO BAY

 

 

 

 

 
[2]

 
AMNESTY INTERNATIONAL
EU COUNTRIES MUST INVESTIGATE COMPLICITY IN CIA RENDITIONS
27 MAART 2012

 


AMNESTY INTERNATIONAL
EXTRAORDINARY RENDITION, ''DISAPPEARANCES'' AND SECRET DETENTION

 

 

 

 
[3]

 

 
RATIFICATIES ANTI FOLTERVERDRAG

 
UNITED NATIONS TREATY COLLECTION

 


''What the United States is alleged to have done in its name is torture -- practices prohibited by the Convention Against Torture, ratified by the United States and 152 other countries, and U.S. law under the Anti-Torture Act. It is also prohibited during times of war by the Geneva Conventions, again ratified by the United States and virtually every other country. The U.S. government's authorization of torture during George W. Bush's administration violated U.S. law and should be prosecuted.''

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH
US: ZERO DARK TORTURE
12 JANUARI 2013

 
[4]

 
NOS
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
21 DECEMBER 2012

 

 

 
[5]

 
HUMAN RIGHTS WATCH
COUNTERTERRORISM

 

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH
US: RELEASE REPORT THAT ADDRESSES CIA TORTURE
13 DECEMBER 2012

 

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH
GETTING AWAY WITH MURDER
18 OCTOBER 2012

 

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH
GETTING AWAY WITH TORTURE
THE BUSH ADMINISTRATION AND MISTREATMENT OF DETAINEES
12 JULI 2011

 

 

 
[6]

 
NU.NL 
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD 
17 APRIL 2012 

 

 

 
NOS 
UITLEVERING SABIR K AAN VS MAG 
17 APRIL 2012 

 

 

 

 
RECHTSPRAAK.NL 
HOGE RAAD GEEFT GROEN LICHT VOOR UITLEVERING SABIR K AAN VS 
17 APRIL 2012 

 

 RECHTSPRAAK.NL 
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 
LJN: BW2489, Hoge Raad , 11/04515 U 
DATUM 17-04-2012 

 

 

 

 

 
[7]

 
OPSTELTEN WIL ONDERZOEK NAAR SABIR K
25 MEI 2012

 

 

 

 
[8]

 
EKUDOS
UITLEVERING SABIR K AAN VS IN STRIJD MET MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED

 

 

 

 
[9]

 
Vader is een Afghaan met de Pakistaanse nationaliteit, moeder Nederlands 

Bron: 

''Sabir K is een 25 jarige jongeman. Hij wordt geboren in Nederlanden heeft een Afghaanse vader(met Pakistaanse nationaliteit) en een Nederlandse moeder. Na het afronden van zijn middelbare school, verhuist hij naar Pakistan.'' 

FREESABIR.COM 

http://www.freesabir.com/ 

 

 

 
[10]

 

 
NOS 
VS VERDENKT NEDERLANDER VAN TERREUR 
22 NOVEMBER 2011 

 

 

 
[11]

 

 
NOS 
ADVOCAAT: NEDERLANDER GEMARTELD IN PAKISTAN 
9 NOVEMBER 2011 

 

 

 

 

 

 

 
[12]

 

 
''K. werd in 2010 opgepakt in Pakistan en in april 2011 op een vlucht naar Nederland gezet.'' 

Bron: 

NOS 
UITLEVERING SABIR K AAN VS MAG 
17 APRIL 2012 

 

 

 

 

 

 
[13]

 

 
NU.NL 
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD 
17 APRIL 2012 

 

 

 

 

 

 
[14]

 

 
NU.NL 
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD 
17 APRIL 2012 

 

 

 

 

 

 
RECHTSPRAAK.NL 
HOGE RAAD GEEFT GROEN LICHT VOOR UITLEVERING SABIR K AAN VS 
17 APRIL 2012 

 

 RECHTSPRAAK.NL 
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 
LJN: BW2489, Hoge Raad , 11/04515 U 
DATUM 17-04-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 
[15]

 

 

 
NU.NL 
OPSTELTEN WIL ONDERZOEK NAAR SABIR K 
25 MEI 2012 

 

 

 

 

 

 
[16]

 

 

 
NOS
SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD
21 DECEMBER 2012

 

 

 

 

 

 
[17]

 


 
''

''De paradox van een ten oorlog trekkende president, die tegelijkertijd Nobelprijswinnaar is, komt het duidelijkste tot uiting in de beslissing van president Obama opnieuw 30.000 militairen naar Afghanistan te zullen sturen. Dit kwam ruim een week voor de toekenning van de Nobelprijs. 15 Toppunt van cynisme vormde zijn redevoering tijdens de Vredes-prijsuitreiking, waarbij hij de Afghanistan oorlog en bezetting trachtte te rechtvaardigen als ''zelfverdediging''. 

 
EKUDOS
PRESIDENT OBAMA/NOBELPRIJSWINNAAR VREDE 2009/VREDESAPOSTEL TREKT TEN OORLOG
ASTRID ESSED

 

 

 
Aanvankelijk gepubliceerd in het Uitpersnummer van januari 2010

 

 

 

 
[18]

 

 
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND: NEDERLAND LEGITIMEERT 
ISRAELISCHE BEZETTING 
ASTRID ESSED

 

 

 

 

 

 
[19]

 

 
AMNESTY INTERNATIONAL: GUANTANAMO BAY 

 

 

 

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH 
LOCKED UP ALONE 
DETENTION CONDITIONS AND MENTAL HEALTH AT GUANTANAMO 
10 JUNI 2008 

 

 

 

 

 
[20]

 

 
ADMINISTRATIEVE DETENTIE 

''In Guantánamo Bay hielden de VS vanaf januari 2002 meer dan zevenhonderd verdachten van terrorisme gevangen, zonder proces.'' 

 

 

 

 
[21]

 
AMNESTY INTERNATIONAL 
MENSENRECHTEN VANDAAG 
BARACK OBAMA, MILITAIRE COMMISSIES EN FOUNDING FATHERS 
LARS VAN TROOST 
5 JULI 2011  

 

 

 

 

 
[22]

 
NU.NL 
VERDACHTE AANSLAG USS COLE VOOR TRIBUNAAL 
10 NOVEMBER 2011  

 
HUMAN RIGHTS WATCH 
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO 
19 APRIL 2012 
 

 

 
[23]

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH 
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO 
19 APRIL 2012  

 
[24]

 

 
''This trial may indeed expose torture and cast the U.S. in an unflattering light. But if so, it will simply be exposing the truth, a truth that is otherwise swept under the rug given that the Obama administration has refused to investigate alleged crimes of torture committed during the Bush administration.'' 

HUMAN RIGHTS WATCH 
JUSTICE ON TRIAL 
9 MEI 2012  

 

 
FOLTERING GEVANGENEN IN GUANTANAMO BAY EN GEHEIME CIA GEVANGENISSEN 

''A report by the CIA's inspector general details a range of abuses to which Nashiri was subjected, including waterboarding. He was sent on to Poland, where he was, according to the report, threatened with a power drill revved near his head while he was hooded but otherwise naked. His captors also cocked a semiautomatic handgun close to his head as he sat shackled, held him in "standing stress positions" and threatened to sexually abuse his mother in front of him. 

Bron: 

HUMAN RIGHTS WATCH 
NO REAL JUSTICE IN GUANTANAMO 
19 APRIL 2012  

 

 

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH
US: ZERO DARK TORTURE
12 JANUARI 2013

 

 

 

 
HUMAN RIGHTS WATCH
US: RELEASE REPORT THAT ADDRESSSES CIA TORTURE
13 DECEMBER 2012

 

 

 

 

 

 

 
[25]

 

 
VOLKSKRANT 
HOGE RAAD: AL D AAN VS UITLEVEREN 
7 SEPTEMBER 2006  

 

 
[26]

 

 
VOLKSKRANT 
HOGE RAAD: AL D AAN VS UITLEVEREN 
7 SEPTEMBER 2006  

 

 
[27]

 

 

''Hirsch Ballin gaat er vanwege het vertrouwensbeginsel met de VS ook vanuit dat Al D. niet wordt gemarteld. '' 

Bron: 

TROUW 
TERREURVERDACHTE WESAM AL D MAG UITGELEVERD 
19 DECEMBER 2006  

 

 
[28]

 

 
INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD 
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS 
Ingezonden stuk 
24 januari 2007 
Geachte Redactie, 
Ik heb met verontrusting kennisgenomen van de aanstaande uitlevering van de heer Wessam Al D aan de VS, op beschuldiging van voorbereidingshandelingen tot het plegen van een terroristische aanslag in Irak In de eerste plaats is er volgens het Internationaal Recht geen sprake van terrorisme, aangezien deze echte of vermeende voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn tegen burgers of burgerdoelen, maar tegen Amerikaanse militairen in Irak, die als buitenlands leger in Irak behoren tot de bezettende macht Volgens het Internationaal Recht is iedere militaire aanval op een bezettingsleger gelegitimeerd 
Nog afgezien echter daarvan is mi de uitlevering aan de VS onacceptabel vanwege het eventuele martelingsrisico Hoewel minister Hirsch  Ballin gesteld heeft, er vanwege het vetrouwensbeginsel met de VS vanuit te gaan, dat Wessam Al D niet zal worden gemarteld, snijdt een en ander mijns inziens geen hout 
Zoals bekend is in september 2006 een nieuwe Amerikaanse wetgeving tav de berechting van terreurverdachten aangenomen, waarbij o.a. wordt afgezien van vervolging van CIA-agenten, die zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan marteling. Het is evident, dat een dergelijke beslissing een vrijbrief is voor gecontinueerde martelpraktijken 
Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen, is het internationaalrechtelijk verboden, iemand uit te leveren aan een land met gerede kans op marteling 
Van de minister van een land, dat zich beroept op de naleving van het Internationaal Recht, mag dan ook verwacht worden, dat hij alsnog op zijn beslissing terugkomt en het Amerikaanse uitleveringsverzoek niet honoreert 
Astrid Essed 
 
[29]

 
VRIJ NEDERLAND 
WESAM AL D IN EENZAME OPSLUITING 
26 APRIL 2007 
[30]

BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D 
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D 

Aan de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin 
Geachte Excellentie, Middels dit schrijven wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uiteraard is het u bekend, dat de terreurverdachte, de heer Wesam Al D, na de door u gegeven toestemming totuitlevering en de bevestiging door de rechtbank, dd 27-1-2007 aan de VS is uitgeleverd Hierbij is door de Amerikaanse autoriteiten de garantie gegeven, dat de heer Al D, na eventuele veroordeling, zijn detentiestraf in Nederland mag uitzitten Eveneens heeft mij de informatie bereikt, dat de heer Al D eens in de maand wordt bezocht door een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, die de behandeling van de heer Al D door de Amerikaanse gevangenisautoriteiten nauwlettend controleert Hoewel ik een dergelijke zorgvuldigheid zeker waardeer, ben ik van mening, dat het aan de heer Al D opgelegde detentieregime aanleiding geeft tot ernstige verontrusting A Individueel regime: Zo is op een zitting voor de federale rechtbank in Washington dd 25-4 bekend geworden, dat de heer Al D in eenzame opsluiting zit, hetgeen impliceert geen enkel contact met   medegevangenen Al evenmin is telefonisch contact met de buitenwereld toegestaan, behalve uiteraard met de advocaten Verder is er sprake van het zeer verzwarende feit, dat hij vrijwel geen daglicht ziet Uiteraard bent u bekend met het feit, dat het langdurig onthouden van contact met medegevangenen kan leiden tot isolatiefolter, hetgeen naar internationaalrechtelijke maatstaven gerekend wordt onder foltering Aan een en ander wordt eveneens regelmatig gerefereerd door Amnesty International Gevolgen van isolatiefolter kunnen o.m. zijn algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden. Van gedetineerden, die langer in een individueel regime gezeten hebben zijn eveneens verschijnselen zoals tijdelijke pleinvrees en angst voor mensen in het algemeen bekend In het geval van de heer Al D kunnen er eveneens bijkomende medische klachten optreden, aangezien bekend is, dat een periode in een donkere cel kan leiden tot tijdelijk of blijvend verminderd zicht. Ik zou u dan ook willen verzoeken uw invloed te willen aanwenden, er bij de Amerikaanse autoriteiten op te willen aandringen, zowel het individuele regime van de heer Al D, alsmede zijn verblijf in een donkere cel, te willen beeindigen Zoals u immers beter weet dan ik, behoeft een ''slechte behandeling'' niet slechts te impliceren mishandeling of slechte behandeling door de detentieautoriteiten, maar eveneens de door een detentieregime toegebrachte fysieke en psychische schade B Tav detentie na eventuele strafoplegging: Tenslotte zou ik u vriendelijk willen verzoeken, de Amerikaanse autoriteiten te willen houden aan de door hen afgegeven garantie, dat de heer Al D ook werkelijk zijn eventuele detentiestraf in Nederland zal kunnen uitzitten, niet alleen vanwege zijn in Nederland aanwezige familiale en sociale relaties, maar met name ook vanwege de u bekende internationaalrechtelijk strijdige aspecten van een aantal Amerikaanse ''terreurgevangenissen'', zoals Guantanamo Bay, Abu Graibh en de door president Bush bevestigde geheime CIA detentiecentra. Ik spreek de hoop uit, dat u aan bovengedane verzoeken gehoor zult willen geven Zoals u weet is de Nederlandse Overheid niet alleen gehouden aan de naleving van de internationale mensenrechtenverdragen, maar dient zij eveneens Nederlandse burgers in het buitenland te beschermen tegen foltering en andere eventuele mensenrechtenschendingen Vriendelijke groeten Astrid Essed 
 [31]


'' 
De rechtbank in Rotterdam heeft een aanzienlijk deel van de straf afgehaald wegens de zeer slechte omstandigheden waaronder Al D. in de VS heeft vastgezeten. Zo werd hij ongeveer twee jaar geïsoleerd opgesloten op een afdeling onder de grond in de zogenoemde DC Jail in Washington. Daar zag hij al die tijd ook geen daglicht. 
Voor de rechtbank is de slechte behandeling van Wesam duidelijk geworden, doordat Nederland destijds zeer verontrust heeft gereageerd in de richting van de VS. De rechters verwijzen naar de verklaring van voormalig diplomaat Richard Gerding, die heeft gezegd dat Nederland bijna de rechtshulprelatie met de VS heeft opgeschort wegens de situatie van Wesam. 

Bron: 

NU.NL 
WESAM AL D IS VRIJGELATEN 
13 OCTOBER 2010  

 
[32]

 
VRIJ NEDERLAND 
EINDE AAN WESAM'S NACHTMERRIE  

 
[33]

 
''Volgens Koppe hebben de klachten hierover vanuit de ambassade er indertijd toe geleid dat de rechtshulprelatie tussen Nederland en de VS bijna tijdelijk is opgeschort geweest. ''

VRIJ NEDERLAND
WESAM AL D BLIJFT GEVANGEN ZITTEN

 

 

 
NA NOTEN:

 
BIJLAGEN

 
I

 
INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD 
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS 
Ingezonden stuk 
24 januari 2007 
Geachte Redactie, 
Ik heb met verontrusting kennisgenomen van de aanstaande uitlevering van de heer Wessam Al D aan de VS, op beschuldiging van voorbereidingshandelingen tot het plegen van een terroristische aanslag in Irak In de eerste plaats is er volgens het Internationaal Recht geen sprake van terrorisme, aangezien deze echte of vermeende voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn tegen burgers of burgerdoelen, maar tegen Amerikaanse militairen in Irak, die als buitenlands leger in Irak behoren tot de bezettende macht Volgens het Internationaal Recht is iedere militaire aanval op een bezettingsleger gelegitimeerd 
Nog afgezien echter daarvan is mi de uitlevering aan de VS onacceptabel vanwege het eventuele martelingsrisico Hoewel minister Hirsch  Ballin gesteld heeft, er vanwege het vetrouwensbeginsel met de VS vanuit te gaan, dat Wessam Al D niet zal worden gemarteld, snijdt een en ander mijns inziens geen hout 
Zoals bekend is in september 2006 een nieuwe Amerikaanse wetgeving tav de berechting van terreurverdachten aangenomen, waarbij o.a. wordt afgezien van vervolging van CIA-agenten, die zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan marteling. Het is evident, dat een dergelijke beslissing een vrijbrief is voor gecontinueerde martelpraktijken 
Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen, is het internationaalrechtelijk verboden, iemand uit te leveren aan een land met gerede kans op marteling 
Van de minister van een land, dat zich beroept op de naleving van het Internationaal Recht, mag dan ook verwacht worden, dat hij alsnog op zijn beslissing terugkomt en het Amerikaanse uitleveringsverzoek niet honoreert 
Astrid Essed 

II


BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D 
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D 

Aan de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin 
Geachte Excellentie, Middels dit schrijven wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uiteraard is het u bekend, dat de terreurverdachte, de heer Wesam Al D, na de door u gegeven toestemming totuitlevering en de bevestiging door de rechtbank, dd 27-1-2007 aan de VS is uitgeleverd Hierbij is door de Amerikaanse autoriteiten de garantie gegeven, dat de heer Al D, na eventuele veroordeling, zijn detentiestraf in Nederland mag uitzitten Eveneens heeft mij de informatie bereikt, dat de heer Al D eens in de maand wordt bezocht door een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, die de behandeling van de heer Al D door de Amerikaanse gevangenisautoriteiten nauwlettend controleert Hoewel ik een dergelijke zorgvuldigheid zeker waardeer, ben ik van mening, dat het aan de heer Al D opgelegde detentieregime aanleiding geeft tot ernstige verontrusting A Individueel regime: Zo is op een zitting voor de federale rechtbank in Washington dd 25-4 bekend geworden, dat de heer Al D in eenzame opsluiting zit, hetgeen impliceert geen enkel contact met   medegevangenen Al evenmin is telefonisch contact met de buitenwereld toegestaan, behalve uiteraard met de advocaten Verder is er sprake van het zeer verzwarende feit, dat hij vrijwel geen daglicht ziet Uiteraard bent u bekend met het feit, dat het langdurig onthouden van contact met medegevangenen kan leiden tot isolatiefolter, hetgeen naar internationaalrechtelijke maatstaven gerekend wordt onder foltering Aan een en ander wordt eveneens regelmatig gerefereerd door Amnesty International Gevolgen van isolatiefolter kunnen o.m. zijn algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden. Van gedetineerden, die langer in een individueel regime gezeten hebben zijn eveneens verschijnselen zoals tijdelijke pleinvrees en angst voor mensen in het algemeen bekend In het geval van de heer Al D kunnen er eveneens bijkomende medische klachten optreden, aangezien bekend is, dat een periode in een donkere cel kan leiden tot tijdelijk of blijvend verminderd zicht. Ik zou u dan ook willen verzoeken uw invloed te willen aanwenden, er bij de Amerikaanse autoriteiten op te willen aandringen, zowel het individuele regime van de heer Al D, alsmede zijn verblijf in een donkere cel, te willen beeindigen Zoals u immers beter weet dan ik, behoeft een ''slechte behandeling'' niet slechts te impliceren mishandeling of slechte behandeling door de detentieautoriteiten, maar eveneens de door een detentieregime toegebrachte fysieke en psychische schade B Tav detentie na eventuele strafoplegging: Tenslotte zou ik u vriendelijk willen verzoeken, de Amerikaanse autoriteiten te willen houden aan de door hen afgegeven garantie, dat de heer Al D ook werkelijk zijn eventuele detentiestraf in Nederland zal kunnen uitzitten, niet alleen vanwege zijn in Nederland aanwezige familiale en sociale relaties, maar met name ook vanwege de u bekende internationaalrechtelijk strijdige aspecten van een aantal Amerikaanse ''terreurgevangenissen'', zoals Guantanamo Bay, Abu Graibh en de door president Bush bevestigde geheime CIA detentiecentra. Ik spreek de hoop uit, dat u aan bovengedane verzoeken gehoor zult willen geven Zoals u weet is de Nederlandse Overheid niet alleen gehouden aan de naleving van de internationale mensenrechtenverdragen, maar dient zij eveneens Nederlandse burgers in het buitenland te beschermen tegen foltering en andere eventuele mensenrechtenschendingen Vriendelijke groeten Astrid Essed 

Meer van Astrid Essed