Klaas Dijkhoff gaat optreden met cabaretier/So you think you are funny, Rob Scheepers?

Za 23 Juni 2018 07:13 | Astrid Essed | 770 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KLAAS DIJKHOFF GAAT OPTREDEN MET CABARETIER/
ROB SCHEEPERS, YOU THINK YOU ARE FUNNY?/
BRIEF AAN ROB SCHEEPERS
ZIE OOK
AAN
DE HEER R SCHEEPERS
CABARETIER
Onderwerp:
Lol en Jolijt in Veldhoven met Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter
van de VVD
Geachte heer Scheepers,
So you think you are funny?
Ik heb vernomen, dat u aanstaande maandag 25 juni in Veldhoven
een ludiek
tintje gaat geven aan een bijeenkomst met de heer Dijkhoff, fractievoorzitter
van de VVD, die met de zaal in discussie zal gaan over vluchtelingen
en hoe hij de toekomst van Nederland ziet. [1]
TE GEK!
Een voorproefje van 's mans denken hebben wij al kunnen zien
in een filmpje, waarin hij het allemaal uit de doeken doet.[2]
Ik zou het kort samengevat willen noemen
''Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe'[met een
roetvegen Piet wel te verstaan, HAHAHA], aangezien hij
een ''selectie'' systeem voorstaat, waarin alleen die oorlogsvluchtelingen
[en dan nog wel als byzondere ''gunst''] in Nederland mogen blijven,
die, ik citeer ''bij ons passen'' en ''onze waarden'' delen. [3]
Uw bijdrage kondigt Dijkhoff als volgt aan:
''
Ik praat hier graag over met jullie en natuurlijk ook over andere onderwerpen
en 25 juni is de eerstvolgende keer dat het kan in Veldhoven, bij Cafe
de Burgemeester, vanaf half acht en je gaat sowieso lachen, niet omdat
ik er ben, maar cabaretier Rob Scheepers is er ook en die start de avond, dus
wees op tijd en om ons te belonen na een avond flinke politieke
discussie, zal hij hem ook afronden en zullen we allemaal met een grote
glimlach op ons gezicht naar huis kunnen.'' [4]
Wel, aangezien u toch van plan bent, op deze avond de Paljas uit te
hangen, wil ik u wel een paar goede grappen aan de hand doen, kijken,
of u daarmee de lachers op uw hand krijgt:
GRAP 1
Komt er een vluchteling [in ambtelijk/juridische taal ''vreemdeling''] 
 uit Afghanistan bij de IND [5] met een asielaanvraag, omdat hij gevaar loopt, te worden gedood door de Taliban.
De IND, een organisatie, die sowieso al een ''gezond'' wantrouwen heeft
tegen vluchtverhalen en er zo haar eigen, selectieve interpretaties op
na houdt [6], wijst zijn asielaanvraag af.
Uiteindelijk wordt de man onder verantwoordelijkheid van de
[toenmalige] minister Verdonk uitgezet.
AND GUESS WHAT?
Vluchteling krijgt alsnog ''gelijk'' en wordt gedood door de Taliban! [7]
Natuurlijk na de ''zorgvuldige'' procedure van de IND! [8]
ISN'T IT FUNNY!
GRAP 2
HAHAHA, DIE IS LEUK ZEG!
Komt er een vluchteling [in ambtelijk/juridische taal ''vreemdeling'']
uit whatever country [Afghanistan/Irak/Somalie, Iran, etc] bij
de IND en doet zijn/haar asielaanvraag.
Wordt door de IND afgewezen, waarna de vluchteling naar de rechter
stapt.
Er wordt toch altijd gesproken over juridische procedures,
die de vluchteling in gang kan zetten na te zijn afgewezen door de IND.
Nou, die vluchteling stapt dus naar de rechter, maar de rechter kan 
de afwijzing slechts ''marginaal'' toetsen, dat wil zeggen, of de IND de procedure
wel correct heeft gevolgd.
Een INHOUDELIJKE beslissing van de rechter op de IND belsissing
kan dus niet genomen worden. [9]
, waardoor de vluchteling zijn/haar recht nog niet kan halen.......
Zijn dat ''onze'' normen en waarden, waarover Dijkhoff zo hoog
opgeeft?
HAHAHA. GRAPPIG HE......
GRAP 3
EN DAN DIE VLUCHTELINGEN VAN WE ARE HERE
LACHEN ZEG!
Dat zijn vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet uitzetbaar, hetzij vanwege de
oorlogssituatie in hun land [bijv Soedan of Somalie], hetzij vanwege de dictatuur
[bijv Eritrea] en zo in het zogenaamde ''asielgat'' vallen, tussen wal en schip.
Want uitgezet kunnen ze niet worden, maar ze zijn ook rechteloos, omdat
ze uitgeprocedeerd zijn.
Ze zwerven sinds jaar en dag [vanaf 2012] door Amsterdam, na eerst jarenlang
vreemdelingendetentiecentrum in en uit te zijn gegaan, op straat te hebben
rondgezworven, pak hem maar beet.
Nu is de groep ''We are Here vluchtelingen'' in diverse groepen
opgesplitst en is een deel in Amstelveen neergestreken, waar de loco-
burgemeester ze zo snel mogelijk weg wil hebben. [10]
IS DAT NIET GRAPPIG?
NIET UITZETBAAR, MAAR IN NEDERLAND OOK GEEN RECHTEN?
Ik denk, dat het publiek maandag stuk gaat!
GRAP 4
En dan die laatste grap?
Die grap over vluchtelingenkinderen, die met hun ouders
in vreemdelingendetentie zitten oh pardon, tegenwoordig
in ''kindvriendelijke'' locaties.
Locaties, die zo ''vriendelijk;'' zijn, dat er een grote Muur om
de bewoningen staan! [11]
EN ook, dat de kinderen, hoe mooi je de voorzieningen
ook maakt, opgesloten zitten en worden uitgezet, een
onzekere toekomst tegemoet. [12]
Deskundigen vinden deze GRAP trouwens ook zo goed
voor de ontwikkeling van kinderen....[13]
GRAPPIG HE?
WAT U TE DOEN STAAT
Dit zijn dus enkele ''grappen'', die ik u aan de hand
gedaan heb voor uw Stand up Politics optreden met Klaas Dijkhoff, aanstaande maandag 25 juni [14]
Maar u begrijpt het al [daar ga ik tenminste van uit]
Ik vind het ronduit schandalig en beneden ieder peil, dat u uw
medewerking verleent aan de promoting van een beleid, dat 
kwetsbare vluchtelingen opjaagt, uitsluit en ronduit
als criminelen behandelt [door ze op te sluiten in
vreemdelingendetentie, zonder dat er sprake is van
strafbare feiten]
En niet alleen, DAT u het beleid promoot, maar u geeft dus
een grappige draai aan dit uitsluitingsbeleid, dat voor
velen een kwestie van leven of dood is.
En daarom een dringend appel op u:
STOP DAARMEE EN TREK UW MEDEWERKING IN!
Want het is niet alleen:
''Wie zwijgt, stemt toe''
Maar ook
''Wie meewerkt, is medeplichtig, in uw geval moreel.
Kies daar niet voor!
Ik verwacht, dat u de juiste beslissing neemt.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 


 

ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed