MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER
LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
 
 
Zie ook
 
 
 
 
 
''Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.''

..........
..........
 
''Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid - als katalysator van de integratieproblemen - voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.''

PVV
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
 
 
Stap 1, het Zondebokmodel
Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand''
 
NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
 
Weinigen beseffen het ten volle, maar in de nacht van 4 op 5 april anno Domini 2013 heeft een politieke aardverschuiving plaatsgevonden met vergaande en gevaarlijke consequenties.
Want de Tweede Kamer heeft toegestaan [1], dat een racistische, haatzaaiende en extreem-rechtse partij
als de PVV [2] een zogenaamd ''Marokkanendebat'' [3] heeft aangezwengeld [4]
Zij heeft toegestaan, dat PVV woordvoerder, Joram van Klaveren, tegen een bevolkingsgroep haattaal heeft uitgeslagen [5], die hem tot een veelbelovend leerling maakt van nazi politici in het Duitsland van de dertiger jaren [6]
 
Een schandelijk en ongekend dieptepunt in de na oorlogse geschiedenis van de Tweede Kamer.
Wat dat betreft was het tijdstip van het debat zeer toepasselijk
Het kon het daglicht immers niet verdragen.............
 
Neen, de Tweede Kamer heeft deze exponent van racistisch en extreem-rechts gedachtegoed niet gesteund [7]  in zijn griezelige haattaal jegens een bevolkingsgroep
zoals de media graag benadrukken [8]
In zoverre is gehoor gegeven aan de terechte protesten van Marokkaanse organisaties [9]
 
Maar daarmee is de kous niet af!
 
Punt is, dat de reguliere politieke partijen hebben meegewerkt aan dit debat, dat zij zijn
komen opdagen en dat ook de allochtone leden van die partijen, van wie toch protest 
had mogen worden verwacht, er het zwijgen toe gedaan hebben.
Maar wie zwijgt stemt toe!
 
Daarom noem ik het verraad aan de eigen, allochtone achterban, wat trouwens niet
voor het eerst is [10]
 
 
 
MAROKKANENDEBAT/RACISTISCH EN STIGMATISEREND
 
''Allen, die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan''
 
Artikel 1, Nederlandse Grondwet
 
 
 
Wie in de jaren zeventig/tachtig van de vorige eeuw, of zelfs tien jaar geleden, voorspeld
zou hebben, dat er nogeens een tijd zou aanbreken, dat er in Nederland een debat op
grond van etniciteit gehouden zou worden, zou niet zijn geloofd
En toch is het ondenkbare politieke realiteit geworden
Daarover zometeen meer

Eerst dat debat:

Het zou niet eens meer behoeven te worden uitgelegd of neergeschreven, maar een 
parlementair debat, waarbij een bevolkingsgroep in een adem genoemd wordt met
criminaliteit, is een fundamentele en flagrante schending van artikel 1 van de Grondwet,
die zich ondubbelzinnig uitspreekt tegen discriminatie van welke soort ook.

Diezelfde Grondwet, waarop kamerleden bij hun aantreden de Eed of belofte afleggen
en die dus nu [althans artikel 1] evengoed in de papiervernietiger kan worden gegooid.

Maar de medewerking aan het ''Marokkanendebat'' is niet alleen discriminatie en een klap in het gezicht van Marokkanen [en andere allochtonen], maar leidt ook tot openlijke haatzaaierij en zet aan tot geweld. [11]

Immers:
Wanneer het Parlement een dergelijk vunzig debat tolereert, wordt racisme toch steeds meer bon ton.

In feite wordt er gezegd:
 
Iedereen is in Nederland gelijk volgens de wet, maar de ene burger [vertaal autochtoon] een beetje gelijker dan de andere [vertaal allochtoon]
Een ongelijkheidsleer, die overigens al jaren tegenover vluchtelingen en asielzoekers in de
uitzonderingswetgeving, die ''vreemdelingenwetgeving'' heet, in de praktijk wordt gebracht [12]
 
Het meest gevaarlijke aspect van dat Marokkanendebat is echter nog, dat nu het hek van de dam is
Want als er een ''Marokkanendebat'' gevoerd kan worden, waarom morgen dan niet
een ''Surinamerdebat'', ''Turkendebat'', Afrikanendebat'', ''Polendebat'' [oeps, er is al
een PVV Meldpunt Polen]
En zo gaat het door
 
 
De toenemende crisis, de sinds 11 september 2001 woedende anti allochtonen en anti Islam haat, resulterend in de PVV Bewegung, voedt dit alleen maar
Met steun van de in het Parlement en de regering opererende politieke partijen

 
PVV BEWEGUNG/VERSPREIDER VAN RACISTISCH EN EXTREEM-RECHTS GIF
 
Dit Marokkanendebat is aangezwengeld door de racistische en extreem-rechtse PVV,
naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter R Nieuwenhuizen [13], wat voor
Wilders aanleiding was om te reppen van een ''Marokkanenprobleem'' [14]
 
Deze PVV glorieert in virulente, beledigende en discriminerende anti Islamhaat, de racistische associatie van criminaliteit met allochtonen, het superieur stellen van de ''Westerse cultuur'' boven andere culturen, discriminatie van Oost-Europese arbeiders [Zie PVV Meldpunt Polen] en de hetze tegen vluchtelingen en  asielzoekers, die standaard als
gelukzoekers en [uiteraard!] criminelen worden afgeschilderd [15]
 
En Wilders gaat maar door en door
Geen zee is hem en consorten te hoog
 
Onlangs nog heeft hij de heilloze guts gehad, opnieuw te pleiten voor repressie
tegen ''Marokkaans tuig'' en zich weer uiterst beledigend uit te laten over de Islam [16]
 
Het PVV gedachtegoed is ook in algemenere zijn repressief
Preventief fouilleren door het hele land, de invoering van minimumstraffen, bij drie maal veroordeling
voor een ernstig misdrijf levenslang, hetzes tegen krakers, het verheerlijken van Guantanamo Bay [17], het kan niet op
 
Zo zet de PVV aan tot haat en geweld en zaait verdeeldheid tussen ''allochtonen'' en ''autochtonen''
 
De overeenkomst tussen het PVV racisme en Islamofobie en het anti semitisme in 
het Duitsland van de dertiger jaren is duidelijk aanwezig [18]
 
Het stigmatiseren van bevolkingsgroepen en het eisen van repressie, het superieur stellen van de ''Westerse cultuur'', de voortdurende laaghartige aanvallen op de religie [in dit geval de Islam] en het zaaien van haat
Tot de  vergelijking met dieren toe
Zo noemde Wilders drie verdachten van een steekpartij  ''drie beesten van Surinaamse komaf'' [19]
 
Tot overmaat van ramp is Wilders, omdanks zijn racistische standpunten en zijn 
virulente anti Islamhaat, ook nogeens in 2010 door de rechtbank vrijgesproken van haatzaaierij
en groepsbelediging
Hiermee legitimeert de rechtbank racisme [20]
 
 
 
DE REGULIERE POLITIEK EN WILDERS
 
Criminaliteit wordt dus nu voortaan in het Parlementse gekoppeld aan etniciteit zonder
focus op sociaal economische oorzaken en het negeren van diezelfde criminaliteit bij autochtonen
Zover is men gezonken
 
Maar dat is niet alleen het boze werk van de PVV en consorten
Van meet af aan is er vrijwel geen bereidheidgeweest  bij de politieke partijen, uitgezonderd Pechtold [D'66} [21] Wilders/de PVV openlijk
als racistisch te benoemen
Dat had deels te maken met angst voor electoraal verlies, deels met uit opportunisme
overgenomen populistische PVV standpunten, vaak op het racistische af [22]
Dan is er natuurlijk nog de uiterst kwalijke politieke erkenning van
de PVV als gedoogpartij in het minderheidskabinet Rutte/Verhagen [23], waardoor
een racistische agenda kon worden doorgevoerd [24]
Hiermee werd de PVV van relatief sterke schreeuwerige club aan de zijlijn ''alledaags''
gemaakt [25]
En haar racisme dus ook.
 
Ook in de huidige regering Rutte/Samsom tiert het populisme welig:
 
Zo kwam huidig minister van Sociale Zaken, Asscher met het van Westerse superioriteit doortrokken  voorstel,
migranten, die naar Nederland komen, een ''participatieaccoord'' te laten ondertekenen,
waarmee ze zich loyaal verklaren aan de ''Nederlandse normen en waarden'' [26]
Diezelfde minister Asscher lanceerde het uitgesproken discriminerende en asociale 
plan om uitkeringen als kinderbijslag stop te zetten aan Marokkaanse Nederlanders,
die woonachtig zijn in Marokko [27]
Terecht lokte dit felle protesten in Marokkaanse kringen uit [28]
 
Van dergelijke lieden, die behoren tot partijen, die uitverkoop houden van fundamentele
rechten van allochtonen en ook nogeens illegaliteit strafbaar willen stellen [29] valt natuurlijk geen verzet tegen de PVV te verwachten.
 
EPILOOG
 
Er is een gevaarlijke grens overschreden
Niet alleen is de racistische PVV door politiek gedoogkonkel en de steeds racistischer wordende
agenda van een aantal politieke partijen salonfahig geworden en draait als volwaardige
gesprekspartner mee [30]
 
Deze PVV ziet steeds meer haar droom, het uitsluiten en tot Untermenschen maken
van allochtonen, bewaarheid
 
En niet [slechts] door eigen ''inzet'', maar de medewerking van de opportunistische politiek
Zelfs het parlement staat nu etnische debatten toe
 
Waartoe dat kan leiden en in de afgelopen jaren geleid heeft, is af te meten aan
de grote aantallen schandalige aanvallen op Moskeen [31]
 
De hoogste tijd voor compromisloos en principieel verzet
 
Dat zal van de buitenparlementaire organisaties en groepen komen
 
Want van de reguliere politiek hoeven we niets te verwachten
 
Rechten zijn rechten, voor iedereen gelijk
Geen gunsten
 
Ik eindig met de verzetsquote van Malcolm X
 
 
''‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary

Dat de PVV en haar politieke fellow travellers dit ter harte mogen nemen

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EEN GENANTE VERTONING
MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013
 
 
 
[2]
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[3]
 
NOS
''MAROKKANENDEBAT'' IN DE NACHT
5 APRIL 2013
 
 
 
[4]
 
''De PVV vroeg het debat aan naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Volgens Wilders werd in de discussie die daarop volgde ten onrechte gesproken over voetbalgeweld.''
 
NOS
''MAROKKANENDEBAT'' IN DE NACHT
5 APRIL 2013
 
 
 
[5]
 
PVV
SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
 
 
 
[6]
 
SOCIALISME.NU
ISLAMOFOBIE HEEFT OVEREENKOMSTEN MET VOOROORLOGS ANTISEMITISME
25 APRIL 2012
 
 
 
[7]
 
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[8]
 
NOS
MAROKKANENDEBAT ALS NACHTKAARS UIT
5 APRIL 2013
 
 
ELSEVIER
PVV STAAT ALLEEN IN OMSTREDEN MAROKKANENDEBAT
5 APRIL 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
SAMENWERKINGSVERBAND VAN MAROKKAANSE NEDERLANDERS [SMN]
NEEM DE VOLGENDE OVERWEGINGEN MEE IN HET ''MAROKKANENDEBAT''
 
 
 
ZEELAND.BLOG.NL
MAROKKAANSE ORGANISATIES FEL TEGEN PVV MAROKKANENDEBAT
 
 
 
[10]
 
PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch benadrukte dikwijls het gebrek aan aanpassing van zijn achterban, verscherpte het radicaliseringvraagstuk, wilde een moderne vorm van islam op openbare scholen promoten en was voorstander van het verbod op ritueel slachten. Daarnaast verklaarde hij de problemen die enkele jongeren in Helmond en Gouda veroorzaken door verwijzing naar hun Marokkaanse cultuur. Over de hele linie ging hij voorbij aan de sociaal economische fundering van ontsporing, met andere woorden aan de invloed van werkloosheid, discriminatie en uitsluiting daarop.

VOLKSKRANT
ALLOCHTONE POLITICI BEVESTIGEN POPULISTEN
WASIF SHADID
27 SEPTEMBER 2011

 
 
''Het negatief afschilderen van de eigen cultuur en achterban in situaties van onderschikking, zoals hierboven is beschreven, wordt in het boek Black Skin, White Masks van de Franse psychiater Frantz Fanon getypeerd als 'de internalisering van inferioriteit'. Daarvan is volgens hem sprake wanneer mensen niet alleen de opgedrongen gedachte van achterlijkheid van hun cultuur accepteren, maar die ook in eigen opvattingen gaan verwerken en verder verspreiden. ''

ALLOCHTONE POLITICI BEVESTIGEN POPULISTEN
WASIF SHADID
27 SEPTEMBER 2011

 
[11]
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EEN GENANTE VERTONING
MALIKA EL ALLAOUI
6 APRIL 2013
 
 
 
MAROKKANENDEBAT IS INSTITUTIONALISERING VAN 
DISCRIMINATIE
TARIQ SHADID
 
 
 
 
 
 
[12]
 
EKUDOS
ARRESTATIE ACTIVISTE WEGENS OPRUIING/NED STAAT HOORT IN BEKLAAGDENBANK
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[13]
 
VOLKSKRANT
CLUB MELDT OVERLIJDEN MISHANDELDE GRENSRECHTER
3 DECEMBER 2012
 
 
 
[14]
 
WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[15]
 
UITPERS.BE
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN WILDERS
ASTRID ESSED
APRIL 2007
 
 
 
NEDERLAND BEKENT KLEUR
WAT WIL WILDERS
 
 
 
WAT WIL WILDERS
WILDERS DISCRIMINEERT MOSLIMS
 
 
 
WAT WIL WILDERS
WILDERS DISCRIMINEERT ALLOCHTONEN
 
 
WAT WIL WILDERS
WILDERS ZAAIT HAAT
 
 
 
WAT WIL WILDERS
WILDERS MAAKT BANG
 
 
 
WAT WIL WILDERS
WILDERS BELEDIGT GROEPEN
 
 
 
[16]
 
WILDERS GAAT WEER EEN STAPJE VERDER
9 APRIL 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALISME.NU
ISLAMOFOBIE HEEFT OVEREENKOMSTEN MET VOOROORLOGS ANTISEMITISME
25 APRIL 2012
 
 
 
[19]
 
AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007
 
 
 
[20]
 
EKUDOS
VRIJSPRAAK WILDERS/RECHTBANK GEEFT VRIJBRIEF VOOR DISCRIMINATIE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[21]
 
DE TELEGRAAF
PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS PVV IN KABINET ZIT
8 APRIL 2009
 
 
 
 
[22]
 
 
ENKELE VOORBEELDEN [NIET COMPLEET!] VAN OVERNAME VAN POPULISTISCHE
PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN

POLITIEKE PARTIJEN: VVD: 

'' 
Nijpels vindt het voorstel om dubbele nationaliteiten te ontmoedigen een goedmakertje voor de PVV. "Daar gaan we nog veel lol aan beleven. We hebben 1.121.000 inwoners met een dubbel paspoort. Niemand heeft er last van, maar nu komt er wel wetgeving." 
Ook de verhoging van de griffierechten en de volgens hem onuitvoerbare plannen voor het immigratiebeleid zijn Nijpels een doorn in het oog.'' 

BRON 
NIJPELS KRITISCH OVER KOERS VVD 
10 FEBRUARI 2012 

 
EKUDOS 
VOORSTEL HENNIS/GEEN HOOFDDOEK IN GEMEENTEHUIS/IN STRIJD MET GODSDIENSTVRIJHEID 
ASTRID ESSED

 
 
 
II 


CDA: 

EKUDOS 
UITZETTING ROMA BIJ OVERLAST/GEVAARLIJKE UITSPRAKEN MEVR STERK 
ASTRID ESSED


EKUDOS 
VERHAGEN OVER BUITENLANDERS/FELLOWTRAVELLER RACISME 
ASTRID ESSEDIII 

PVDA

SOCIALISME.NU
PVDA: PARTIJ VAN DE ASSIMILATIE
OCTOBER 2012

 
PVDA 
ELSEVIER 
WE MOETEN MAROKKAANSE RELJEUGD VERNEDEREN 
14 OCTOBER 2008 

 
 
TROUW 
TER HORST WIL ETNICITEIT VAN MISDADIGERS REGISTREREN 
16 SEPTEMBER 2008 

 
IV 


GROEN-LINKS: 

EKUDOS 
HALSEMA WIL UITBREIDING PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID/IN DE BRES VOOR PVV 
ASTRID ESSED

 
 
ELSEVIER
HALSEMA: VROUWEN, SLINGER HOOFDDOEK AF
9 SEPTEMBER 2009
 
 
 
DE ONDERNEMER.NL
INTERVIEW FEMKE HALSEMA
IK RAAK NIET VERWOEST DOOR VERLIES
8 SEPTEMBER 2009

 
 
NU.NL 
HALSEMA HEEFT MOEITE MET HOOFDDOEK 
9 SEPTEMBER 2009 

 
 
 
''Gisteren was het Femke Halsema die in een interview met de Pers zei dat de islam 'natuurlijk een probleem is'. 


BRON: 
SOCIALISME NU 
MAINA VAN DER ZWAN 
WAAR IS LINKS MEE BEZIG 
10 SEPTEMBER 2009 
SP 
''Afgelopen zondag was het Agnes Kant die haar steun uitsprak voor de PVV in hun vragen over 'de allochtonen kostenpost'.'' 

BRON: 
SOCIALISME NU 
MAINA VAN DER ZWAN 
WAAR IS LINKS MEE BEZIG 
10 SEPTEMBER 2009  
[23]
 
EKUDOS
 
MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/EINDE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED
 
 
 
[24]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
AMNESTY BEZORGD OVER REGEERAKKOORD
1 OCTOBER 2010
 
 
 
[25]
 


[26]

SOCIALISME.NU
PVDA: PARTIJ VAN DE ASSIMILATIE
OCTOBER 2012
 
 
 
[27]
 
GEMEENTE.NU
ASSCHER DREIGT MET STOPZETTEN UITKERINGEN MAROKKO
10 JANUARI 2013
 
 
 
 
 
[28]
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
STOPZETTEN UITKERING AAN MAROKKAANSE NEDERLANDERS IN MAROKKO 
IS ONRECHTVAARDIG
3 DECEMBER 2013
 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013
 
 
NU.NL
ASSCHER KRITISCH OP BRIEF MAROKKAANSE ORGANISATIES
14 MAART 2013
 
 
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
LODEWIJK ASSCHER REAGEERT OP OPEN BRIEF VAN RABBAE EN MENEBHI
14 MAART 2013
 
 
RABBAE EN MENEBHI REAGEREN OP  BRIEF VAN LODEWIJK ASSCHER
17 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
[29]
 
BINNENLAND.
NIEUWS.NL
PVDA HOUDT VAST AAN STRAFBAARSTELLING ILLEGALITEIT
 
13 MAART 2013
 
 
[30]
 
EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE
VANZELFSPREKENDHEID VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[31]
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
LIJST MET INCIDENTEN ROND MOSKEEEN