Coronavirus bereikt Lesbos/Politiek, evacueer overvol vluchtelingenkamp Moria!

Zo 22 Maart 2020 18:29 | Astrid Essed | 198 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
CORONAVIRUS BEREIKT LESBOS/POLITIEK, EVACUEER OVERVOL VLUCHTELINGENKAMP MORIA OP LESBOS!/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN
ZIE OOK
VOORAF:
Naar aanleiding van de onmenselijke omstandigheden in het overvolle vluchtelingenkamp Lesbos, waar nu ook het coronavirus dreigt, heb ik alle politieke partijen in de Tweede Kamer, behalve de fascistische partijen PVV en Forum voor Democratie, aangeschreven
AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN 
Onderwerp:
De vluchtelingenkampen 
Geachte Kamerleden,
Everyone has the right to life, liberty and security of person. 
ARTIKEL 3, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
We leven in stressvolle, onzekere en moeilijke Tijden.
We leven in coronatijden.
Dat is natuurlijk, helaas, Oud Nieuws, voor u en mij en iedere dag nemen onzekerheid, angst en waakzaamheid toe.
Logisch, zolang er geen vaccin en/of medicijn tegen deze gevaarlijke infectieziekte is ontwikkeld [1] en het aantallen doden en besmettingen toenemen [2], ook in de ons omringende landen.
De maatregelen, die het kabinet tot nu toe heeft genomen, zijn naar mijn mening verstandig en zinnig [3], al is het zaak, veel meer aandacht te schenken aan kwetsbaren, zoals daklozen en de tot de straat veroordeelde vluchtelingen als de We are Here groep [4]
Nu is natuurlijk niet te voorspellen, wat er in de nabije of minder nabije toekomst gebeurt.
Tot zover Nederland.
Want onze verantwoordelijkheid gaat verder dan de landsgrenzen, omdat we met zijn allen de wereld bewonen en geen land nog een eiland is.
En de groep waarvoor verantwoordelijkheid dient genomen te worden, zijn de vluchtelingen, die wonen in de overvolle vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos!
Want die hebben het bepaald niet makkelijk!
De aanval van vreemdelingenhaat waarmee zij en hun helpers, NGO's, artsen en anderen,  recentelijk te maken gehad hebben, van de kant van de bevolking, fascistische bendes en Griekse veiligheidstroepen, zal u niet zijn ontgaan. [5]
Is dat al niet uit te houden, nog erger zijn de mensonwaardige omstandigheden waaronder deze vluchtelingen al jarenlang leven. [6]
Moet u zich voorstellen:
Een kamp voor 3000 mensen, waar nu 20 000 in zitten, met beroerde hygienische en sanitaire voorzieningen, zwaar overbevolkt, vol met -uiteraard-
gestesste en getraumatiseerde mensen! [7]
Het is tegen alle elementaire menselijke waarden in, dat mensen in zulke mensonwaardige omstandigheden, nu ook blootgestaan aan fysieke aanvallen van extreem-rechts geboefte, moeten blootstaan.
De Griekse regering is er debet aan, dat zij onder zulke omstandigheden moeten leven, maar ook, en met nadruk ook, de andere EU landen, vooral de rijkere, die Griekenland laten opdraaien voor die hele humanitaire problematiek rond mensen, die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld, armoede.
Geweld, die vaak niet in de laatste plaats is veroorzaakt door voortdurende Westerse militaire interventie in hun herkomstlanden.
Ik denk niet, dat dat nadere toelichting behoeft.
En als ze dan vluchten, omdat er echt geen andere optie is, moeten zieke kinderen, angstige en getraumatiseerde mensen, zo leven? [8]
Ik vind dat ten Hemel schreiend.
CORONAVIRUS
Nu worden deze mensen met iets nog veel dodelijkers bedreigd dan tot nu toe:
Namelijk het Coronavirus.
Want het is een kwestie van tijd, of het is onder hen, nu het eerste coronageval al is uitgebroken op Lesbos! [9]
CORONAVIRUS
Als het Coronavirus [en het is een kwestie van tijd, of het is zover] het kamp Moria bereikt, dan breekt, om het maar even plat te zeggen: De Pleuris uit!
Want met dergelijke deplorabele hygienische omstandigheden is regelmatig handen wassen, uitgesloten.
In een dergelijk claustrofobisch overbevolkt kamp is het houden van anderhalve meter afstand een onmogelijkheid, om van verdere, noodzakelijke, social distancing [10] maar te zwijgen!
UW INZET
Er moet dus opgetreden worden en wel nu!  
En dat vraag, neen, dat EIS ik van u.
Het lijken wel een concentratiekamp [in de letterlijke betekenis van het woord] waarin die mensen wonen in absoluut onacceptabele omstandigheden en nu dat coronavirus ook Lesbos bereikt heeft [11] moet het kamp PER DIRECT worden ontruimd, want als de ziekte onder deze omstandigheden uitbreekt, gaat de halve bevolking eraan.
Kijk maar, hoe snel het zich in Nederland heeft verspreid!
Het eerste geval op 27 februari van dit jaar en nu al 4204 besmettingen en in totaal 179 doden. [12]
En dan leven we hier in bijna ideale omstandigheden, afgemeten aan die ellende in vluchtelingenkamp Moria.
Toon dus, dat u niet alleen bezorgd bent om mensen in Nederland, dichtbij, maar dat u echte humanitaire betrokkenheid hebt, door er met alle u ten dienste staande middelen bij de regering op aan te dringen, zich hard te maken voor de DIRECTE evacuatie van Kamp Moria.
Want wie nu zwijgt, is moreel EN politiek medeverantwoordelijk voor de humanitaire ramp, die anders zal plaatsvinden.
Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen door u aan te schrijven.
Neemt u de uwe en maakt u zich politiek hard voor universele humanitaire medemenselijkheid.
Ik reken op u en blijft u allen gezond!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed