Grieks Nee tegen schuldeisers/Nee tegen EU terreur/Bezuinigingen misdadig

Di 7 Juli 2015 01:53 | Astrid Essed | 2985 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 GRIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN SCHULDEISERS

/NEE TEGEN EU TIRANNIE/
BEZUINIGINGEN MISDAAD JEGENS GRIEKSE VOLK
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
''On behalf of our People and  Government our solidarity
with the brave Greek people and their Government''
 
Argentijnse president Kirchner
 
 
 
Deze woorden van de Argentijnse president Kirchner [1]  geven precies
weer, hoe ik denk over de Griekse NEE stem bij het Referendum
van 5 juli 2015.
Dapper en een vrijheidsverklaring van het EU imperialisme tegenover
een land, dat wurgleningen aanging, omdat het niet anders kon, waarna
de moordende bezuinigingen werden verhaald op het Griekse
volk.
Hierover heb ik reeds in 2012 geschreven.[2]
Laf, misdadig en oneervol.
Niets meer of minder dan een ''collectieve straf'' tegen het Griekse
volk.
En dat, ''niet'' Geachte Trojka [IMF,ECB, de Eurogroep] is een
internationale misdaad!
Sinds jaar en dag worden zo ontwikkelingslanden door het IMF
en Westerse geldschieters uitgeknepen [3] en het is van harte te hopen,
dat velen het Griekse voorbeeld zullen volgen, hoewel ze helaas nog
veel minder ''reserves'' dan Griekenland [dat vergeleken bij die landen
veel ''rijker'' is] hebben, om dat vol te houden.
Leuk detail:
Volgens Persbureau Bloomberg bestempelden ''ingewijden binnen het
IMF'' de Grieken als ''de moeilijkste klanten van de afgelopen zeventig jaar'' [4]
Dit is te danken aan de verkiezingsoverwinning van Syriza leider
Tsipras, die beloofde te breken met het harde Trojka bezuinigingsbeleid. [5]
 
EU ''REDDINGSPLAN''
HUMANITAIRE CRISIS/SOCIAAL BLOEDBAD
 
Terug naar Griekenland's bittere realiteit:
 

De gevolgen in Griekenland van de Trojka leningsvoorwaarden:
 
Een greep uit de ciifers
De helft leeft onder de armoedegrens.
Een derde van de beroepsbevolking
[tweederde van de jongeren] is werkloos.
Drie miljoen mensen hebben geen toegang tot
de gezondheidszorg. [6]
Zeker 7000 zelfmoorden in een periode van
5 jaar.
Een geval bekend van een 63 jarige vrouw, die met haar
zoon van 25 van de vijfde verdieping sprong, omdat er was
gesneden in haar gehandicaptenuitkering.
Beiden moesten zien te overleven van 350 euro per
maand.[7]
Was het financieel wanbeheer in Griekenland hun schuld?

439.000 kinderen zijn ondervoed.
Mensen scharrelen in vuilnisbakken. [8]

En toch wil de criminele EU/IMF/ECB BV nog hardere
bezuinigingsmaatregelen? 

Vanaf het moment van die desastreuze Trojka bezuinigingen
hebben de Grieken als bezetenen tegen de bezuinigingsmaatregelen
geprotesteerd.
Maar liefst twintig algemene stakingen kwamen op gang.
Meestal duurden ze een dag tot 48 uur.[9]
Maar ze haalden vrijwel niets uit, omdat de achtereenvolgende
Griekse regeringen [van de sociaal democratische PASOK
tot de conservatieve Nieuwe Democratie], slaafs het bezuinigings
dictaat van de Trojka groep uitvoerden.
De gevolgen zijn al genoemd:
Fors snijden in pensioenen, massaontslagen, loonsverlagingen,
noem maar op. [10]

Totdat de Grieken, die schoon genoeg hadden van de slaafse instemming
van hun regeringen met de Trojka bezuinigingsmaatregelen, de progressieve
partij Syriza aan een verkiezingsoverwinning hielpen, omdat Syriza
had beloofd, een einde te maken aan de bezuinigingsterreur en terug
zouden onderhandelen over een verlichting van de schuldenlast.[11]

En zo brak er een nieuwe periode in het Griekse aan:
Natuurlijk werd de Griekse regering Tsapiras van meet af aan met
wantrouwen door de Trojka EU BV bekeken.
Er werd door Tsapiras onderhandeld voor schuldenverlichting, etc,
de Trojka BV wilde dat niet en zo ging dat door.
Onder noot 12 een overzicht van al die onderhandelingen.

 Maar het gaat om meer dan gekibbel over geld en leningen.
In feite gaat het erover ''who controls Greece''
En van meet af aan wilde de EU Tsapiras en het Griekse volk
duidelijk maken, wie de baas was. [13]
 
Omdat Tsapiras het had bestaan, op te staan tegen de ''oppermachtige'' 
EU BV en hun keiharde bezuinigingsbeleid uit te dagen.
Niet met de bedoeling van die schulden af te komen, ook niet
om afscheid te nemen van Europa of de euro [wat Tsapiras nadrukkelijk
niet wil], maar slechts om te komen met een eis van normaal
fatsoen: 
Een schuldenverlichting, zodat de meest kwetsbaren in de samenleving
niet zouden hoeven op te draaien voor jarenlang Grieks financieel
wanbeheer, MET medeweten van Brussel, waarbij trouwens grote
financiele consortia als Goldman Sachs bij betrokken waren geweest. [14]
 
 
Omdat het Griekse volk het had bestaan, een links progressieve regering
te kiezen, die een eind wilde maken aan die harde EU BV bezuinigingen
en dus in opstand kwam tegen financiele dictatoren, die van Griekenland
een soort ''kolonie'' wilden maken, die volledig naar hun pijpen zou
dansen.
En die, toen de EU BV zich muurvast en keihard opstelde, het ''lef''
gehad had om een referendum uit te vaardigen, dat dus nu NEE heeft
gestemd tegen de EU terreur.
 
DOMINO EFFECT
 
Maar er is meer dan het doordrukken van bezuinigingen en strafmaatregelen:
Een groot belang voor de Trojka [nu ''instellingen'' genoemd] 
 om vast te houden aan die harde bezuinigingsmaatregelen is naast
disciplinering van de Grieken,  het domino effect:

Als Griekenland wegkomt met een schuldenverlichting, dan willen
andere noodlijdende landen, die ''steun'' krijgen van de Trojka BV,
zoals Spanje, Ierland en Portugal dat ook.
Als die vervolgens gaan rebelleren en  er dreigt een verlating uit
de euro, zoals nu een Grexit, dan wordt het gevaarlijk voor de EU
machtige landen en dan dreigt hun bolwerk in te storten. [15]GRIEKENLAND VERSUS TROJKA/INSTELLINGEN
 
 
Een slimme zet van Tsipras was inzetten op een referendum, toen
de onderhandelingen eind juni muurvast liepen en Griekenland
de aan het IMF verschuldigde 1 miljard bedrag niet voor 1 juli
kon betalen.
''Laat het volk beslissen'' [16] luidde zijn boodschap en dat was
democratisch, al het gejammer van de EU landen ten spijt.
De Grieken hebben nu gekozen.
Een levensgroot OXI [Nee]!
 
Wat er nu gaat gebeuren, is de vraag, die iedereen bezighoudt.
Tsipras beweert [en dat heeft hij de Grieken bij het referendum ook
voorgehouden, dat dat OXI zijn onderhandelingspositie tegenover
de ''instellingen'' sterker maakt.
Dat betwijfel ik zeer.
Griekenland heeft [natuurlijk]] die 1 miljard niet kunnen
ophoesten, de banken waren zelfs enige tijd gesloten, daarna 
[om een bankrun te voorkomen] konden mensen maar een beperkt
limiet opnemen en natuurlijk kan Griekenland die 3 miljard aan
het IMF op 20 juli ook niet voldoen.
Dat lijkt mij geen sterke onderhandelingspositie, tenzij nu
ineens een hoop goud en olie op Griekse bodem wordt gevonden...
Maar ja, dan is er geen afhankelijkheid van de ''instellingen'' 
meer [even een grapje tussendoor]
 
Psychologisch en ook politiek van belang is ook het volgende:
Het Griekse volk en de  door de EU financiele bonzen
niet geluste linkse regering hebben met OXI een lange neus
getrokken tegen de EU machten, potentaat Duitsland [grootste
geldschieter van de EU landen en het land met de hardste opstelling]
voorop.
Onwaarschijnlijk, dat Duitsland, dat allang op een Grexit
[Grieks vertrek uit de eurozone] hoopt, nu
water bij de wijn zal doen. [17]
 
Dus Tsipras' bewering, ''te willen praten over nieuwe hervormingen'' [18]
lijkt meer op het bouwen van een luchtkasteel.
Want waarover wil hij praten.
Het door de EU aangeboden chantagepakket, waarvan de EU op
uitvoering stond [waartegen de Grieken OXI hebben gezegd], is
toch eind juni door Tspiras en de nu afgetreden minister Varoufakis
afgewezen? [19]
En op een later voorstel van Tsipras met nieuwe voorstellen
werd door de Duitse bondskanselier Merkel zeer koel gereageerd. [20]
 
Zo gek is dat niet, vanhaar [EU] kant bekeken.
Tsipras wil zich niet schikken in een EU diktaat, is dus
openlijk in opstand gekomen, heeft geen enkele financiele speelruimte
en wil weer onderhandelen?
Neen, zo werkt het niet.
 
De EU eist volledige onderwerping, geen interactie met een zelfbewuste
en financieel bankroete, onderhandelingspartner.
 
 
TOEKOMST GRIEKENLAND/GREXIT OF NIET?
 
Het sleutelwoord is steeds geweest ''Grexit'' [een Grieks vertrek
uit de Eurozone]
Tspiras heeft dat steeds afgewezen, maar wil kennelijk niet
inzien [of het is slimme politiek naar de Grieken, van wie de meerderheid
in de eurozone wil blijven], dat hij niet EN een lange neus tegen de geldschieters
kan trekken EN in de eurozone kan blijven.
Want als er geen overeenstemming komt [en daar lijkt het wel op], wordt
er [zo vertellen economen] door de ECB geen geld meer overgemaakt
naar de Griekse banken, die dan omvallen.
Bij een failliete Griekse regering [die van geen enkele Europese instelling,
noch van het IMF nog een cent krijgt] kunnen ze niet aankloppen.
Euro's komen niet meer binnen, waarschijnlijk wordt er dan gekozen voor een
nationale munt [drachme], inflatie het gevolg, producten, die naar
Griekenland worden geexporteerd [eurohoudend] niet meer te betalen.
Ellende, ellende.[21]
Is het erger, dan het nu is?
Dat is de vraag, want het Griekse volk is nu ook aan de rand
van een humanitaire crisis.
 
 
Dus of ze beter af zijn met of zonder Grexit, is moeilijk te
zeggen.
Ook niet, of het zover komt.
 
Maar ook voor de EU zijn er nadelen.
Hoe groot de financiele schade is, moet  blijken,
maar er is nog een politiek en psychologisch effect:
 
Een economisch afhankelijk land heeft zich aan de EU wurggreep
weten te ontworstelen.
Dat heeft een enorme impact.
 
Want zeker als Griekenland al dan niet met steun van Rusland
en China, haar economie kan herstellen, kan haar voorbeeld worden
gevolgd door andere noodlijdende landen als Spanje,
Ierland en Portugal, die ook Trojka steun ontvangen.
 
Dat zou pas een setback voor de EU zijn. [22]
 
 
 
OXI TEGEN REFERENDUM/DAPPERE KEUZE
 
 
Tsipras heeft gelijk:
Met haar OXI stem heeft het Griekse volk geschiedenis 
geschreven. [23]
Tegen de enorne druk en chantage van de Trojka potentaten in.
Tegen hun intimidatie in.
 
Maar de kruik gaat net zolang te water tot zij barst.
Jaren van stakingen en machteloze woede hebben de schuldeisers
geen duimbreed doen wijken, omdat de Griekse regeringen slaafs
hun diktaat bleven opvolgen.
 
Nu heeft het volk even echte macht gehad:
Om misschien het tij te keren.
 
En de Trojka machthebbers te laten zien, dat zij niet alles
bepalen.
 
Hopelijk houdt Tsipras zijn rug recht en laat hij zich
niet op het laatste moment inpakken.
 
Persoonlijk denk ik, dat Grexit nog wel de beste oplossing
is.
Zodat het Griekse volk zijn lot weer in eigen handen kan nemen.
 
Het is nu.
Of nooit.
 
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
VOOR HET GEVAL HET NOTENAPPARAAT TE LANG IS/ZIE
OOK
 
 
 
 
 
[1]
 
 
 
 
 
 
''

ARGENTIJNSE PRESIDENT VERWELKOMT GRIEKSE OXI

De Argentijnse president Christina Kirchner heeft als een van de weinige wereldleiders de uitslag van het Griekse referendum verwelkomd:''

NRC LIVEBLOG

DE DAG NA HET ''NEE'' VAN DE GRIEKEN/VAROUFAKIS

OPGESTAPT

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/06/live-de-dag-na-het-overweldigende-nee-van-de-grieken/
 
[2]
 
 
EEN MODERNE TRAGEDIE
ASTRID ESSED
APRIL 2012
 
 
 
 
[Later op de website overgenomen]
 
GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT/
BEZUINIGINGEN MISDAAD JEGENS GRIEKSE VOLK
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
VOLKSKRANT
TSAPIRAS/WE HEBBEN GESCHIEDENIS GESCHREVEN
5 JULI 2015
 
 
 
[3]
 
 
RAINBOWWARRIOR
THE WORLD BANK AND IMF IN AFRICA
 
https://rainbowwarrior2005.wordpress.com/2008/11/07/the-world-bank-and-imf-in-africa/
 
 
JOOP.NL
WELKOM IN DE NIEUWE WERELD VAN HET WESTERSE
KOLONIALISME
OLAF MESMAN
29 MEI 2015
 

 
GLOBALINFO
G8 BESLUIT UITBUITING TE CONTGINUEREN
 
 
 
 
 
[4]
 
 
''Persbureau Bloomberg meldde woensdag dat ingewijden binnen het IMF de Grieken inmiddels bestempelen als de moeilijkste 'klanten' van de afgelopen zeventig jaar.''

GRIEKSE PREMIER TSAPIRAS HAMERT OP SOEVEREINITEIT
18 MAART 2015

 
 
 
 
[5]
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
TSAPIRAS' REGERINGSVERKLARING: ECONOMIE IS
ER VOOR DE MENSEN, NIET OMGEKEERD
LODE VANOOST
8 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
''De huidige regeringspartij Syriza heeft haar verkiezingsoverwinning van begin dit jaar te danken aan de toezegging dat aan dit bezuinigingsbeleid een eind zou komen, via een onderhandeld akkoord tot schuldverlichting, en zonder dat het land de Eurozone zou m verlaten. ''
 
GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?
PETER STORM
17 JUNI 2015
 
 
 
 
 
[6]
 
 
IN GRIEKENLAND ZIJN DE BEZUINIGINGEN ZELF DE OORZAAK
VAN DE ELLENDE
DIMITRIS PAVLOPOULOS
 
 
 
 
 
[7]
 
ERASMIX
IN GRIEKENLAND ZIE JE OVERAL MENSEN IN VUILNISBAKKEN
SCHARRELEN
 
 
 
 
 
[8]
 
 
ERASMIX
IN GRIEKENLAND ZIE JE OVERAL MENSEN IN VUILNISBAKKEN
SCHARRELEN
 
 
 
 
 
[9]
 
 
SOCIALE STRIJD IN EUROPESE LANDEN (GRIEKENLAND EN
VERDER)
PETER STORM
15 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
''Uit onvrede over de aanhoudende stroom van bezuinigingsmaatregelen leggen veel Grieken vandaag hun werk neer. In Athene zijn naar schatting tienduizenden op de been om te protesteren tegen de begroting voor volgend jaar.'

NRC
TIENDUIZENDEN STAKERS LEGGEN GRIEKENLAND PLAT
27 NOVEMBER 2014

 
 
[10]
 
 
 
SOCIALE STRIJD IN EUROPESE LANDEN (GRIEKENLAND EN
VERDER)
PETER STORM
15 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
[11]
 
 
JOURNALISTIEK NPO
RADICAAL LINKSE SYRIZA OVERWINNAAR
GRIEKSE VERKIEZINGEN
25 JANUARI 2015
 
 
 
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
TSAPIRAS' REGERINGSVERKLARING: ECONOMIE IS
ER VOOR DE MENSEN, NIET OMGEKEERD
LODE VANOOST
8 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
 
[12]
 
 
EUROPA NU
BEGROTINGSTEKORT EN STAATSSCHULD GRIEKENLAND
 
 
 
 
 
 
 
[13]


DE WERELD MORGEN.BE
WAAROM DE GRIEKEN MOETEN BLOEDEN
MARC VAN DE PITTE
3 JULI 2015


''
Het gaat hier om meer dan geldzucht en het afdwingen van betalingsverplichtingen. Het gaat hier om het afstraffen van insubordinatie. Griekse regering én bevolking moet hardhandig duidelijk gemaakt worden dat, ongeacht protesten en verkiezingsuitslagen, het opgelegde bezuinigingsbeleid onaantastbaar is.''
 
 
GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?
PETER STORM
17 JUNI 2015

 
[14]
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
TSAPIRAS' REGERINGSVERKLARING: ECONOMIE IS
ER VOOR DE MENSEN, NIET OMGEKEERD
LODE VANOOST
8 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
JOSEPH STIGLITZ OVER GRIEKS REFERENDUM:
''IK WEET WEL HOE IK ZOU STEMMEN.''
3 JULI 2015
 
 
 
 
 
THE EUROZONE PROFITEERS
A CORPWATCH REPORT
NOVEMBER 2013
 
 
 
 
EEN MODERNE TRAGEDIE
ASTRID ESSED
APRIL 2012
 
 
 
 
[Later op de website overgenomen]
 
GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT/
BEZUINIGINGEN MISDAAD JEGENS GRIEKSE VOLK
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
[15]
 
RIJKSOVERHEID
FINANCIELE STEUN AAN NOODLIJDENDE LANDEN
 
 
 
 
 
GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?
PETER STORM
17 JUNI 2015

 
 
[16]
 
DE WERELD MORGEN.BE
TOESPRAAK ALEXIS TSIPRAS: LAAT HET GRIEKSE
VOLK BESLISSEN
27 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
EUROPA NU
MERKEL ZIET GEEN BASIS VOOR ONDERHANDELINGEN
6 JULI 2015
 
 
 
 
 
[18]
 
 
TSIPRAS
OVERLEG NIEUWE HERVORMINGEN MOGELIJK
6 JULI 2015
 
 
 
 
 
[19]
 
 
HOE DE GRIEKSE SCHULDENCRISIS ESCALEERDE
6 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
[20]
 

 
FINANCIEEL DAGBLAD
DUITSLAND REAGEERT KOEL OP VOORSTEL
TSIPRAS
1 JULI 2015
 
 
 
BRIEF VAN TSIPRAS AAN DE TROJKA DD 30 JUNI 2015
 
 
 
[21]
 
 
GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?
PETER STORM
17 JUNI 2015


 
 
 
EUROPA NU
GRIEKENLAND UIT DE EURO?
 
 
 
 
 
WAT GEBEURT ER ALS GRIEKENLAND UIT DE EURO STAPT
3 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
[22]
 
 
 
 
GREXIT OF NIET. IS DAT DE VRAAG?
PETER STORM
17 JUNI 2015


 
 
 
 
[23]
 
 
 
VOLKSKRANT
TSAPIRAS/WE HEBBEN GESCHIEDENIS GESCHREVEN
5 JULI 2015
 

Meer van Astrid Essed