De VS is weer aan de gang/Als het nu eens Poetin was......

Wo 24 Augustus 2022 07:42 | Astrid Essed | 89 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
LIQUIDATIE AL QAEDA IDEOLOOG AL ZAWAHIRI DOOR VS/VOLKSKRANT,
WEES KRITISCH OVER ILLEGALE VS COWBOYACTIES EN SCHENDING
SOEVEREINITEIT STATEN
ZIE OOK
BRIEF AAN VOLKSKRANT REDACTIE:
''Zou er ook zo over geschreven zijn, als het een Russische liquidatie van een Oekraiense strijder geweest was, die verdacht was [want de VS moeten
nog met bewijzen komen, dat al-Zawahiri achter alle
door hen genoemde aanslagen zat] van het plegen
van aanslagen in Rusland? [Einde Brief]''
NU DE BRIEF:
AAN
DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANT
Onderwerp:
Twee artikelen in uw krant over de VS aanslag [of naar de woorden van
president Biden ''an airstrike that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, zie noot 1]
''

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

Albert Einstein
Geachte Redactie,
[Mocht u in tijdnoot zijn, leze dan onderaan: TENSLOTTE]
Geinspireerd door deze onvergetelijke woorden van Albert Einstein, een Groot Geleerde, maar ook een Groot Mensch [2], schrijf ik u deze Brief op Poten.
Ik noem het een Brief op Poten, omdat er zaken in aan de orde komen,
die wij nooit ''normaal'' moeten gaan vinden.
Zoals het slordig omgaan met mensenlevens, wat vaak geen probleem lijkt
te zijn, als het door Westerse bondgenoten wordt gedaan, zoals
de VS inzet van clusterbommen in Afghanistan, wat Nederland niet tegenhield de VS te blijven steunen [3], maar WEL weer als het de Russische oorlog voering betreft [4]
DAN staat de Westerse Wereld WEL ineens op zijn achterste Poten
en moeten er sanctiemaatregelen genomen worden [5]
WAAR GAAT HET IN DEZE BRIEF NU OM?
Het gaat om twee artikelen over de VS liquidatie[of aanval of ''airstrike that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, hoe je het ook wilt noemen [6] 
op Al Qaeda topman Ayman al-Zawahiri [7] op een balkon in een Huis in Kabul,
de hoofdstad van Afghanistan, waarmee dus een einde aan zijn leven kwam. [8]
Het betreft de artikelen [in de krant van 2 augustus jongstleden ''AL QAIDA ZWARE SLAG TOEGEDIEND DOOR DOOD
AL-ZAWAHIRI, MAAR BIDEN KAN NOG NIET OP ZIJN
LAUWEREN RUSTEN', geschreven door uw correspondent Bert Lanting en ''POSTUUM: AYMAN AL-ZAWAHIRI
ZELFS IN EIGEN KRING WERD AL-ZAWAHIRI, MET ZIJN BELEREND
ZWAAIENDE WIJSVINGER, ALS STEKELIG EN PEDANT ERVAREN'', geschreven door uw redactielid Buitenland Carlijne Vos [9]
TAALGEBRUIK PRO AMERIKAANS NARRATIEF 
Wat mij nu zo opvalt aan beide artikelen is ten eerste het volstrekte pro-Amerikaanse narratief, zich vertalend in taalgebruik als
[voorbeeld 1] ''geslaagde
Amerikaanse operatie om al-Qaeda leider Ayman al-Zawahiri uit te schakelen'' ]10]
[Voorbeeld 2]: ''Het succes van de CIA-operatie is een meevaller die Biden goed kan gebruiken'' [11]
Waarom pro-Amerikaans narratief?
Omdat ik er vrijwel van overtuigd ben [of u moet met
bewijzen van het tegendeel komen], dat uw correspondent Bert Lanting nooit geschreven zou hebben
over de ''uitschakeling van president Trump'' of
de ''uitschakeling van Amerikaanse militairen'' door Al-Qaeda.
Dit geldt ook voor voorbeeld 2 [zie hierboven]:
Zou uw correspondent ooit geschreven hebben over
''Het succes van de Al-Qaeda operatie is een meevaller,
die Al-Qaeda topman [vul maar de naam in, ik heb geen
lijstje van de heren] goed kan gebruiken''
Ik betwijfel dat, wat de partijdigheid van dergelijk
taalgebruik voor mij bevestigt.
ONTMENSELIJKEND TAALGEBRUIK
Ten tweede valt mij ook op het ontmenselijkende taalgebruik:
Ik stoor mij vooral aan  het taalgebruik 
''uitschakeling'' van de kant van een mainstream
journalist, wanneer het om mensen gaat, wie dat dan
ook mag zijn.
Want de term ''uitschakeling'' verwacht ik te horen
of lezen bij leden van een misdadigersbende zoals de
maffia over hun tegenstanders, niet bij ''normale''
journalisten.
Ook van Amerikaanse politici verwacht ik dergelijke
terminologie, maar dan om politiek-propagandistische
redenen.
Uw redactielid Buitenland Carlijne Vos gaat trouwens nog een stapje verder:
In haar opinieartikel ''ZELFS IN EIGEN KRING WERD AL-ZAWAHIRI, MET ZIJN BELEREND
ZWAAIENDE WIJSVINGER, ALS STEKELIG EN PEDANT ERVAREN'' [12]
noemt zij de Amerikaanse drone aanslag uit 2001, waarbij zijn eerste
vrouw om het leven is gekomen [13] ''as a matter of fact'' zonder enige kritische verwijzing naar het feit, dat het doden van burgers bij een
militaire aanval illegaal is en een oorlogsmisdaad. [14]
Trouwens, als zij haar huiswerk goed gedaan had [wat je toch wel
van een journalist mag verwachten] zou zij geweten moeten hebben, dat het
niet bij een dode was gebleven.
Bronnen, gelieerd aan het VS Staatsapparaat vermelden, dat bij twee
eerdere, mislukte aanslagpogingen op Zawahiri, 76 kinderen en 29 volwassenen om het leven zijn gekomen [15]
Dat had Carlijne Vos ook wel mogen vermelden in haar artikel.
LEGALITEIT?
Maar er is meer:
Wat mij ook tegenstaat in de twee door mij genoemde artikelen, is dat de
schrijvers totaal de vraag niet stellen, of deze VS ''uitschakeling'' [ik citeer uw
correspondent Bert Lanting nog maar even [16] van al-Zawahiri nu wel legaal
is of niet?
Met andere woorden:
Bij voorhand gaan de schrijvers van de twee door mij gewraakte artikelen
klaarblijkelijk maar van die legaliteit uit.
En daarop valt wel een en ander op af te dingen:
TARGETED KILLINGS/LEGAAL OF NIET?
Waar we het hier over hebben zijn de zogenaamde ''targeted killings'',
militaire aanslagen [of aanvallen] door de Staat op individuen, zonder
directe oorlogssituatie en zonder vorm van proces
Even voor de duidelijkheid:
Dit zegt Wikipedia erover
''Targeted killing is a form of murder or assassination carried out by governments outside a judicial procedure or a battlefield'' [17]
En dit de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch:
''In recent years the phrase “targeted killing” has commonly been used to refer to a deliberate lethal attack by government forces against a specific individual not in custody under the color of law'' [18]
Nu kan, zo stelt Human Rights Watch, in bepaalde omstandigheden zo'n targeted killing legaal zijn
[lawful], wanneer er sprake is van een directe dreiging [19]
Dit heeft zij ook duidelijk gemaakt in twee brieven 
[er zullen er wel meer geweest zijn, ik beperk mij nu] aan president Obama, waarin tevens duidelijk
gemaakt werd, dat de VS bij gebruik van het ''targeted drone program'''[zoals ik het maar even op eigen Gezag noem], de grenzen steeds ruimer ging
trekken [20]
Nou nog even afgezien van de ''legaliteit'' van deze
targeted killing is sowieso vaak het effect mager, omdat meestal de andere leider alweer in de coulissen staat, wanneer een beweging een overtuigende ideologie, een goede organisatie en locale support heeft [en de VS heeft er zelf via
clusterbombardementen, andere oorlogsmisdaden en zogenaamde ''vergisdrone-aanvallen''veel aangedaan om het anti-Westerse sentiment te voeden] [21]
Maar los van de juiste redenering in general, wat
aanslagen op personen aangaat, is het effect
deze specifieke aanslag op Zawahiri volgens een
opinie artikel van Al Jazeera sowieso mager om redenen, die ik ook hierboven heb vermeld [22]
Dan de legaliteit, die draait om de vraag, of de man
nou inderdaad zo'n ''imminent treat'' was.
De VS en hun apologeten beweren natuurlijk van wel [23], maar veel
van wat door president Biden als rechtvaardiging wordt aangevoerd, is vooral gebaseerd op zaken uit het verleden [24], waardoor
de stellige indruk ontstaat, dat het meer een wraakneming is dan een werkelijk Gevaar het hoofd bieden. 
En wraaknemingen zijn niet toegestaan volgens Internationaal Recht [25]
En wat zaken uit het verleden betreft, ja, daarvoor
moeten harde bewijzen worden aangevoerd en die
vindt men in de rechtbank, niet in stunten met drones.
Bovendien heeft Agnes Callamard, VN rapporteur
op het gebied van buitengerechtelijke en willekeurige executies [UN special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions] in
een Tweet opgemerkt [het ging toen over de targeted
killing van Qasem Suleiman]: ''“Outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal,”  [26]
IMMINENT THREAT
Ondanks wat president Biden en consorten beweren [27]
is niet aantoonbaar, dat al-Zawahiri een ''imminent threat'' voor de VS was.
Verwijzingen naar de 11 september aanslagen en/of aanslagen daarvoor zijn vrij belachelijk, omdat daar een
periode van meer dan twintig jaar tussen zit.
Wat nog belangrijker is, is dat uit een VN rapport dd juli jongstleden blijkt, dat al-Qaeda helemaal geen directe bedreiging vormt.
Ik citeer The New York Times:
''“Al Qaeda is not viewed as posing an immediate international threat from its safe haven in Afghanistan because it lacks an external operational capability and does not currently wish to cause the Taliban international difficulty or embarrassment,” the U.N. report concluded.'' [28]
Ook uit een onderzoek van de VS Inlichtingendienst
bleek dit. [29]
Daarbij komt dan nog de schending van de soevereiniteit van Afghanistan, waar deze VS targeted killing plaatsvond. [30]
Het argument van VS apologeten, dat de aanval geen schending was, omdat geen enkel land
de Taliban heeft erkend [31] is natuurlijk onzin.
Taliban of niet, Afghanistan blijft een soevereine Staat.
Meer dan genoeg argumenten dus om te betogen, dat de militaire aanval op al-Zawahiri illegaal was. [32]
Het enige ''positieve'' dat je dan nog kan zeggen, is,
dat de VS deze keer tenminste geen burgerslachtoffers hebben gemaakt doordat deze keer het ''precisiewapen'' ook een ''precisiewapen''
was [33]
Ze ''kunnen'' het dus wel, o Bittere Ironie......
TENSLOTTE:
Natuurlijk verwacht ik niet, dat uw correspondenten in de twee door mij gewraakte artikels [34] alle
internationaalrechtelijke aspecten rond de targeted
killing van al-Zawahiri aan de orde stellen.
Wat ik WEL verwacht is, dat zij er niet voetstoots vanuit gaan [want uit de artikelen blijkt geen enkele
kritiek op het VS ingrijpen in het leven van al-Zawahiri], dat het Amerikaanse optreden wel juist zal zijn.
Ik mag verwachten, dat zij op zijn minst het discutabele karakter [zie twee heel verschillende
standpunten onder noot 35] aan de orde stellen.
Dat zij erop wijzen, dat het niet vanzelfsprekend is
[wat de VS dus WEL doet] om op andermans grondgebied cowboystunts uit te halen, omdat er nog zoiets is als soevereiniteit van Staten.
Maar vooral, dat in de artikelen gebruikte termen als ''uitschakeling'' en het
terloops vermelden, dat de vrouw van al-Zawahiri bij een eerdere VS aanval op hem is omgekomen,
in strijd zijn met het respectvol omgaan met het recht op leven, dat niet vervalt omdat een figuur
abject is en/of tegenstander van de VS.
Zou er ook zo over geschreven zijn, als het een Russische liquidatie van een Oekraiense strijder geweest was, die verdacht was [want de VS moeten
nog met bewijzen komen, dat al-Zawahiri achter alle
door hen genoemde aanslagen zat] van het plegen
van aanslagen in Rusland, nu zelfs een gedegen
Amnesty rapport met kritiek op het Oekraiense leger een tsunami aan kritiek krijgt? [36]
Denkt u hier maar eens over na Redactie.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
 NOTEN
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed