EBS fout busbedrijf!

Di 7 Juni 2022 01:28 | Astrid Essed | 107 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
GEEN EBS BUSSEN IN REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND!/EBS STEUNT
APARTHEIDS EN NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL
BRIEF!
ZIE OOK
AAN
VERVOERCOORDINATOR VERVOERREGIO AMSTERDAM
Tav
Mevrouw A. Smit
Onderwerp:
Mogelijke verzorging van het OV in de regio Zaanstreek-Waterland door EBS
Geachte mevrouw Smit,
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat uw organisatie eventueel
voornemens is, de verzorging van het OV vervoer
in de regio Zaanstreek-Waterland te gunnen aan busbedrijf EBS 
[Egged Bus Systems] [1]
Hierbij een dringend beroep op u NIET met dit door en door foute
bedrijf in zee te gaan!
WAAROM FOUT BEDRIJF?
Dit bedrijf, EBS, is dochter van het Israelische Bedrijf Egged Group,
dat betrokken is bij de illegale Israelische nederzettingen! [2],
waardoor dit bedrijf op de VN Zwarte Lijst is komen te staan.
Gelooft u mij niet?
Zie dan noot 3!
ISRAEL
BEZETTING EN NEDERZETTINGEN
Ik ga ervan uit, u niet meer te hoeven in te lichten over de foute, illegale
Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever,
Oost-Jeruzalem en Gaza [4] en de daaraan gekoppelde onderdrukking en 
gepleegde oorlogsmisdaden, met name tijdens de invallen in Gaza [5].
Maar er is, zoals u behoort te weten [want daar gaat deze Brief over] meer.
Want niet alleen oefent Israel een bezettingsterreur uit en wordt
door de mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human
Rights Watch terecht beschouwd als een Apartheidsstaat [6], Israel houdt
zich ook onledig met een ander Groot Kwaad:
De in bezet gebied gebouwde en zich immer uitbreidende nederzettingen,
wat neerkomt op platte landroof en die illegaal zijn volgens het
Internationaal Recht! [7]
Dat weet u of althans:
Dat hoort u te weten.
Dan heb ik het nog niet eens gehad over de dagelijkse terreur,
die door de kolonisten [bewoners van die nederzettingen] wordt uitgeoefend
tegen de bezette Palestijnse bevolking, een terreur, die zijn steun vindt
in de Israelische Bezettingsstaat! [8]
Moet ik meer toevoegen?
Ik denk het niet
EPILOOG
Ik heb u de feiten gegeven
Zowel over de misdaden van Bezettingsstaat Israel als 
het feit, dat dit specifieke Bedrijf werkzaam is in
de illegale nederzettingen, ontstaan door geweld tegen en
landroof op de bezette Palestijnse bevolking, een Bedrijf dat,
zoals ik in bovenstaande genoemd heb, bovendien op
de VN Zwarte Lijst staat. [9]
Feitelijk is het al een schande voor u, dat ik [en vele anderen, naar ik hoop]
u deze informatie moesten aandragen
Uit uzelf had u al op de hoogte moeten zijn en niet eens de samenwerking
met een dergelijk Gangsterbedrijf moeten overwegen!
Maar nu kent u de feiten en kunt u er NIET meer omheen!
Een dringende oproep dus om de verzorging van het OV vervoer Zaanstreek=Waterland NIET in handen van dit Bedrijf te leggen
Doet u dat wel, dat werkt u mee aan de instandhouding van een
misdadig nederzettingensysteem, aan bezetting en onderdrukking.
EN aan de Misdaad van Apartheid [10]
Dan heeft uw organisatie Bloed aan de Handen en zult u daarop worden
afgerekend.
Doe het dus niet!!
 Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
ZIE VOOR NOTEN EN FYSIEKE TEKST MAIL ASTRID ESSED
OF

Meer van Astrid Essed