Boycot Israel/Brief aan FNV

Di 23 Mei 2017 11:22 | Astrid Essed | 1212 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BOYCOT ISRAEL/BRIEF AAN FNV
AAN:
BESTUUR FNV
ZIE OOK
Onderwerp:
Oproep tot boycot bezettingsstaat Israel
Geacht Bestuur,
U leest het al:
Dit is een oproep aan uw vakbeweging, over te gaan tot
een boycot van Israel.
Dat wil kort en duidelijk zeggen:
Het opschorten van alle contacten, uitwisselingsprogramma''
s en zo meer, die u nu hebt met Israelische vakbonden en
instellingen.
Zowel in Israel zelf als in de bezette Palestijnse gebieden.
De reden hoef ik eigenlijk niet te vermelden, maar dat doe ik toch
De vanaf juni 2017 50 JAAR durende Israelische bezetting van
de Palestijnse gebieden, wat gepaard is gegaan [en dagelijks nog
doet] met groffe onderdrukking, oorlogsmisdaden, mensenrechten-
schendingen [1], zoals de bloedige militaire aanvallen op Gaza [2] en terreur,
Want die bezetting is een regelrechte terreur tegen de Palestijnse 
burgerbevolking!
Lees er Amnesty International, Human Rights Watch, Het Internationale
Rode Kruis, Btselem en andere organisaties maar op na! [3]
Directe aanleiding voor deze brief is het feit, dat uw Noorse collega
vakbond WEL het principiele standpunt heeft ingenomen, Israel
te boycotten. [4]
U mag daaraan een voorbeeld nemen, het lijkt mij de hoogste
tijd.
UW STANDPUNT OVER ISRAEL BOYCOT
Ik ken uw standpunt over een Israel boycot, zoals
u hebt meegedeeld in uw verklaring 'van 19 januari 2017 ''Geen Boycot
van Israel'' [5] en ik vind, dat u zich moet schamen!
Ja, dat zeg ik ronduit, zonder er doekjes om te winden, in de hoop,
dat dit tot u doordringt!
U schrijft onder andere
''De FNV roept niet op tot een boycot van Israël. De FNV onderhoudt contacten met zowel Israëlische als Palestijnse vakbonden. De vakbond maakt zich ernstige zorgen over de situatie van werknemers in de regio.''
[6]
Allemaal mooi en waar, die ''zorgen'', die u zich maakt over
''de situatie van de werknemers in de regio'' [7], maar dat houdt
u lekker vaag.
Want wat bedoelt u eigenlijk met ''regio''
Israel?
De Bezette Palestijnse Gebieden?
Beiden?
Ik hoop toch niet, dat u de situatie van Israelische werknemers
over een kam wil scheren met die van de Palestijnse?
Maar dat is niet mijn hoofdpunt.
Wat ik u kwalijk neem is de manier, waarop u uw kop in he zand
steekt over waar het werkelijk om gaat, de 50 jarige Israelische
bezetting, terreur en [oorlogs] misdaden tegen het Palestijnse volk.
De uithongeringsblokkade van Gaza [8]
De voortdurende uitbreiding van de illegale nederzettingen [9]
waarmee Israel dag aan dag facts on the ground creeert en de facto
Palestijns land annexeert.
Het moge duidelijk zijn, dat die bezetting met al zijn Kwaad
[zie ook nog de Illegale Muurbouw [10] niet alleen barbaars is,
maar dat het de armsten zijn, die zoals altijd, het meeste hieronder
lijden.
Dat nog los van het collectieve lijden van de bevolking in Gaza [11],
dat overigens, volgens het Internationaal Recht, nog steeds bezet
gebied is. [12]
Maar dat weet u ook.
En anders hoort u dat te weten.
Met die al 50 jaar onderdrukte Palestijnse bevolking hoort u
solidair te zijn en u hoort daaraan ook een duidelijk signaal te
verbinden.
In normale omstandigheden onderhoudt een vakbond natuurlijk
contacten met zusterorganisaties in andere landen, maar
deze omstandigheden zijn niet ''normaal''
Er is hier een bezetting, onderdrukking, al 50 jaar.
En daartegen hoort u duidelijk stelling te nemen.
Of onderhoudt u ook betrekkingen met vakbonden in
Noord-Korea?
Ik denk van niet.
APARTHEID
Maar er is nog meer dan die bezetting.
Inherent aan die Israelische bezetting is ook racisme,
apartheid.
Ja, apartheid!
Zo zijn er in de Israelische bezettingsstaat twee soorten
wetgeving:
Een burgerlijke in Israel en voor de Palestijnen in bezet
Palestijns gebied, een militaire wetgeving, die overigens
NIET voor de kolonisten geldt! [13]
Nog afgezien van het feit, dat burgers niet voor een militaire
rechtbank zouden moeten verschijnen, is dat grove discriminatie en
ja, apartheid.
Want de rechten, die aan burgers in Israel worden toegekend, worden
dat niiet aan Palestijnen in bezet gebied. [14]
Niet alleen schande voor Israel, dat een dergelijke discriminatie
bestaat, maar ook voor u als vakbond, dat u ondanks dat feit
waarvan ik ervan uitga, dat u dat moet weten, TOCH halstarrig
Israel niet boycot! [15]
Destijds tijdens het Zuiid-Afrikaanse apartheidsregime, waarmee
Israel in onderdrukking en discriminatie overeenkomsten
vertoont, boycotte de FNV wel en volkomen terecht! 
En waarom nu dan niet?
EPILOOG
Het feit, dat ik u deze brief moest schrijven om u ervan
te doordringen, dat het de hoogste tijd is, nu eens stelling
te nemen en Israel zonder verder uitstel te boycotten,
vind ik al een schande.
Want dat zou van u als vakbond hebben moeten komen.
Solidariteit met de onderdrukte, in Nederland en internationaal,
is de eerste taak en plicht van een vakbond.
Vechten voor sociale rechten, tegen racisme en discriminatie,
tegen onderdrukking en bezetting wereldwijd.
En wat doet u?
U houdt de contacten met Israel [vooral Istraelische
vakbonden] in stand!
Vakbonden van een land, dat al 50 jaar de Palestijnen
onderdrukt, hun elementaire rechten vertrapt en schendt,
hen uithongert [Blokkade Gaza], hun land afpakt [illegale
nederzettingen] en hen onderwerpt aan een apartheidssysteem
[verschillende wetgevingen]
Hoe kunt u dit goedpraten?
Dat kunt u niet.
U moet zich schamen, dat ik u deze brief uberhaupt heb 
moeten schrijven!
Dus een dringende oproep aan u:
Verbreek alle contacten met alle organisaties van een Staat,
die zich schuldig maakt aan bezetting en systematische mensenrechten
schendingen en terreur.
Zo niet, dan wordt u, vroeg of laat, ter verantwoording geroepen
voor de impliciete instandhouding van bezetting, terreur,
[oorlogs] misdaden.
De tijd is voorbij, uw ogen hiervoor te sluiten.
De tijd van handelen is gekomen.
BOYCOT ISRAEL!
Ik reken op u.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed