RTL ontkent racisme Gordon/Reactie op RTL

Wo 27 November 2013 01:18 | Astrid Essed | 2955 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

RTL ONTKENT RACISME  GORDON/REACTIE OP
BEANTWOORDING DOOR RTL PUBLIEKSSERVICE
 
ZIE OOK
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Eerder heb ik in een brief aan het RTL programma ''Holland's got talent'' de heer 
Gordon aangesproken op de door hem gemaakte racistische opmerkingen
aan het adres van een Chinese kandidaat, de heer Xiao Wang [1].
Hierop heb ik een reactie ontvangen van RTL Publieksservice,
die tot taak heeft, reacties van kijkers door te sturen naar het betreffende programma.
 
Aangezien ik niet tevreden was over de reactie. die ik bagatelliserend en ontwijkend vond, heb ik RTL 
Publieksservice onderstaande reactie toegezonden.
Maar eerst vermeld ik de reactie van RTL op mijn aan de heer Gordon gerichte brief.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
[1]
 
RACISTISCHE OPMERKINGEN GORDON IN HOLLAND'S GOT TALENT/BRIEF AAN GORDON
ASTRID ESSED
 
 
A
 
REACTIE RTL PUBLIEKSSERVICE OP MIJN BRIEF AAN GORDON
 
Geachte kijker,

Hartelijk dank voor uw mail.

Wij zullen de opmerking meenemen in een verslag naar de directie. Het publiek weet echter dat Gordon geen racist is.

Met vriendelijke groet,
Publieksservice
 
B
 
MIJN REACTIE AAN RTL PUBLIEKSSERVICE
 
AAN: PUBLIEKSSERVICE 
REACTIE OP DE BEANTWOORDING VAN MIJN MAIL OVER DE RACISTISCHE
OPMERKINGEN VAN GORDON
ZIE HIERONDER
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hoewel ik het waardeer, dat u mijn opmerking, of correcter gezegd, mijn mail
over de racistische opmerkingen van Gordon in Holland's got talent, zult
meenemen in een verslag aan de directie, ben ik niet tevreden over uw beantwoording 
van mijn mail.
 
Voor het gemak citeer ik uw reactie
 
''Wij zullen de opmerking meenemen in een verslag naar de directie. Het publiek weet echter dat Gordon geen racist is.''
 
 
 
Ten eerste
 
Er was mij toegezegd op het reactieformulier, dat mijn mail zou worden toegezonden
aan het betreffende programma ''Holland's got talent'', zoals ook te doen gebruikelijk is
aangezien mijn kritiek aan de heer Gordon en indirect ook aan de programmamakers is gericht.
Uit uw reactie blijkt echter niet, dat mijn mail is doorgezonden en dat vind ik hoogst
onzorgvuldig.
Ik reken er dan ook op, dat dit alsnog gebeurt, zodat zowel Gordon als de programmamakers
van mijn standpunt kennis kunnen nemen.
Van Holland's got talent en/of de heer Gordon verwacht ik dan ook een inhoudelijke reactie op
mijn mail.
 
 
Ten tweede
 
Ik heb nooit beweerd, dat de heer Gordon een racist is, WEL dat hij racistische
opmerkingen heeft gemaakt en in het verleden ook anti-semitische [1]
Dat laadt de verdenking op hem, een racist te zijn, maar in eerste instantie klaag ik
zijn opmerkingen aan.
Pas wanneer hij hiervan een gewoonte maakt, verdient hij de kwalificatie ''racist''
Hij lijkt echter reeds die kant uit te gaan [een anti semitische en in Holland;s got talent de ene  racistische opmerking na de ander]
 
Maar goed, ik ga ervan uit, dat u met uw opmerking, dat Gordon volgens het publiek geen racist is,
bedoelt, dat zijn opmerkingen niet racistisch zouden zijn.
En dat bestrijd ik ten zeerste.
 
Ten derde
 
Uw opmerking, dat ''het publiek weet, dat Gordon geen racist is'', is kwalijk.
In de eerste plaats verschuilt u zich hiermee achter ''het publiek'' en maakt u zich er gemakkelijk
vanaf, waarmee u de verdenking op u laadt, racistische opmerkingen als iets acceptabels te beschouwen.
In de tweede plaats doet u deze bewering over het publiek zonder enige feitelijke onderbouwing
In de derde plaats slaat met uw bewering, ook al zou het publiek er zo over denken,
de plank mis, omdat het niet gaat om ''wat het publiek weet of vindt'', maar om wat er
feitelijk is gezegd.
 
Wat er feitelijk is gezegd ga ik niet herhalen, maar u weet evengoed als ik, dat Gordon
zich tegenover de betreffende Chinese kandidaat in denigrerende zin heeft uitgelaten
over zijn afkomst en dat niet een keer, maar een aantal keren 
Zie mijn onderstaande mail
 
Het zich beledigend, generaliserend en negatief uitlaten over iemands afkomst IS racisme,
lees er de internationale definitie maar opna [2]
 
En tenslotte, wat het ''publiek'' betreft:
 
Mag ik u eraan herinneren, dat er internationaal stevige kritiek geweest is
op de anti Chinese [en dus racistische] opmerkingen van Gordon? [3]
 
 
Ik wil u nogmaals vriendelijk verzoeken, mijn onderstaande mail aan Holland's
got talent door te sturen, zoals mij op het reactieformulier was toegezegd.
 
Tevens roep ik u op om in de toekomst uw reacties niet alleen inhoudelijk 
en feitelijk te onderbouwen, maar vooral ook in RTL programma's gemaakte
racistische opmerkingen niet onder de tafel te vegen, maar te erkennen en te
bestrijden.
 
Een publiek excuus van u als RTL publieksservice was wel op zijn plaats geweest.
 
Over racisme dient niet lichtvaardig heen gestapt te worden, noch moet er
tegenover de vertolkers ervan tolerantie worden betracht
 
Zero tolerance voor racisme en anti semitisme!
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 
 
[1]
 
AT5
ASSCHER VINDT GORDON NIET ZO GRAPPIG
14 JUNI 2013
 
 
 
[2]
 
'' In this Convention, the term "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.''

Artikel 1, Internationale Conventie tot Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie

 
 
[3]
 
 
GORDON MAAKT AMERIKANEN KWAAD MET AFHAALCHINEES IN HOLLAND’S GOT TALENT
20 NOVEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL BUSINESS TIMES
HOLLAND’S GOT TALENT RACIST JUDGE GORDON HEUCKEROTH
ABUSES CONTESTANT XIAO WANG
21 NOVEMBER 2013
 
 
 
THE MIRROR
WATCH HOLLAND’S GOT TALENT JUDGE SENATIONALLY DROP IN CASUAL RACIST JOKES
TO ”COMPLIMENT” CHINESE CONTESTANT
20 NOVEMBER 2013
 

Meer van Astrid Essed