''Levensgevaarlijke pro Palestijnse activisten/Gevaarlijk voor het onrecht/Strijdend voor gerechtigh

Za 4 Juli 2015 09:07 | Astrid Essed | 2623 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 LEVENSGEVAARLIJKE PRO PALESTIJNSE ACTIVISTEN/

GEVAARLIJK VOOR HET ONRECHT/STRIJDEND VOOR GERECHTIGHEID
 
 
ZIE OOK
 
 


 
 
VOORAF
 
Regelmatig komt het voor, dat degenen, die kritisch staan
tegenover het politiek-militaire optreden van de Staat Israel en
de Israelische bezetting, door zionistische aanhangers van deze
Staat voor ''antisemiet'' ''extremist'' etc worden uitgemaakt.
 
Dit overkwam ook activist Frank van der Linde, die hierover
een artikel schreef in Joop.nl
 
''LEVENSGEVAARLIJKE PRO PALESTIJNSE ACTIVISTEN
 
 
Zie ook over Frank van der Linde
 
 
 
 
Als ondersteuning van Frank van der Linde en al die andere Palestina
activisten, die ten onrechte als ''antisemiet'', ''extremist'' etc worden neerggezet,
dit commentaar, wat ik ook heb gepost op Joop.nl
 
 
 
De zionistische pro Israel lobby heeft gelijk, wanneer ze pro Palestijnse
activisten neerzetten als ''gevaarlijk'', omdat zij, die 67 jaar Israelische
bezetting, etnische zuiveringen en terreur jegens de Palestijnen koste
wat koste verdedigen, beducht moeten zijn op de tegenreactie.
De tegenreactie, die schreeuwt om gerechtigheid.
Want, beste lezer, het gaat niet alleen om die 48 jarige [sinds 1967]
bezetting, terreur en neo kolonialistische militaire strafexpedities van de
Israelische Staat: [1]
Wie het kwaadaardige karakter van de Staat Israel wil begrijpen, moet
het hele plaatje meenemen.
En dat plaatje begint eind 19 e eeuw, met de stichting van de zionistische
beweging.
 
ZIONISME/KOLONIALISTISCH/SUPERIORITEITSDENKEN/MISDAAD
JEGENS HET PALESTIJNSE VOLK
 
Ik begin met iets simpels:
Hoe zou de gemiddelde Nederlander reageren, als na 2000 jaar de Batavieren
een deel van Nederland claimden, het voor elkaar kregen, dat Nederland
[een toen nog kolonie van laten we zeggen, China, om het ver weg te houden],
werd verdeeld bij VN Resolutie in een Nederlands en Bataafs deel en een groot
aantal Nederlanders huis en erf werd uitgegooid, verdreven, om plaats
te maken voor een stel Batavieren, dat hier niets te zoeken had?
 
Want zo is het Palestina vergaan.
Zo is de zionistische Staat Israel tot stand gekomen:
 
Eind negentiende eeuw werd de zionistische beweging gesticht
door de Joods Oostenrijkse journalist Theodor Herzl met als doel:
de vestiging van Joden in Palestina en het vestigen van een Joodse
Staat aldaar. Lees maar zijn opus magnum ''Der Judenstaat'' [2]
Probleem was echter:
Palestina was deel van het toenmalige Ottomaanse Rijk en er woonden
eeuwenlang de Arabische Palestijnen, de rechtmatige bewoners dus.
Toen de Turken niets voor de Herzl onderneming voelden [hoewel zich
wel reeds individuele Joodse ''pioniers'' zich vestigden in Palestina]
probeerden de zionisten [Herzl was toen al overleden] het tijdens WO I
bij de Britten, die om imperialistische koloniale redenen wel voelden
voor de vestiging van dat ''Joods Thuisland'' [toen dus nog geen Staat,
maar dat zat wel in het achterhoofd van de zionistische leiders] en beloofde
dit ''Thuisland'' aan de Britse leider van de zionisten, Lord Rotschild,
in de ''Balfour Declaration'' [een brief van Balfour, toenmalige
Brits minister van Buitenlandse Zaken aan Lord Rotschild]
De Palestijnen werden hierin natuurlijk niet gekend.
 
Toen Palestina in 1920 Brits Mandaatgebied werd, ging de verwezenlijking
van dat Thuisland idee door, de Palestijnen verzetten zich natuurlijk, het
Arabisch nationalisme ontwaakte.
 
STAAT ISRAEL EN EERSTE BEZETTING
 
Na WO II was het wespennest de Britten teveel [opstand van de Palestijnen
in 1936-39 tegen het Britse gezag en ook de zionisten/aanslagen van extreme
zionisten op Engelse doelen en op Palestijnse doelen/toenemende tereche
woede onder de Palestijnen] gaf het ''Mandaat'' terug en liet de VN beslissen.
En dat gebeurde in 1947 bij resolutie 181 met de opdeling van Palestina in een Joods en
Arabisch deel, over de ruggen van de Palestijnen heen, terwijl alleen zij
het zelfbeschikkingsrecht zouden moeten hebben over hun eigen land.
Ben Goerion riep eenzijdig de Staat Israel uit [voorzien was inresolutie 181  een Federatie
met een Joods en Arabisch deel en economische samenwerking]
De Palestijnen kwamen natuurlijk in verzet, oorlog brak uit:
Resultaat, etnische zuiveringen van meer dan 750 000 Palestijnen,
massaslachtingen onder de bevolking en vernietiging van meer dan 400
Arabische dorpen.[3]
 
En daarbij werd een deel van het aan de Arabieren toegewezen land
bezet door Israelisch-zionistische troepen.
Daarom praat ik over een 67 jarige bezetting!
 
ISRAELISCHE BEZETTING IN 1967
 
Het treurspel van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden
vanaf 1967 kennen we.
Bezetting [ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel
opriep zich terug te trekken uit de in de juni oorlog van 1967
veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse], onderdrukking,
oorlogsmisdaden, terreur.
Iedere bezetting overal ter wereld werkt zo.
Stichting en tot nu toe uitbreiding van illegale nederzettingen
in bezet Palestijns gebied, wat leidde tot land en waterroof.
Bloedige militaire strafexpedities met duizenden burgerdoden
in de loop der jaren, foltering van Palestijnse gevangenen, administratieve
detentie [detentie zonder vorm van proces], moet ik doorgaan? [4]
Bouw van een illegale Muur, meer landroof.
Etnische zuiveringen van de Bedouienen. [5]
Uithongering door Gaza Blokkade [6]
 
 
ISRAEL KRITIEK EN ANTISEMITISME
 
En met de stad uit een dergelijke Staat, Tel Aviv, wil burgemeester
van der Laan samenwerken, een stad, die bovendien helemaal
niet tolerant is, getuige de discriminatie van Ethiopische Joden. [7]
 
En wie daarop kritiek heeft is ''extreem'', ''levensgevaarlijk'',
een ''anti semiet''
Wat een nonsens en apekool!
 
Kritiek hebben op het misdadige optreden van de Staat Israel heeft
niets te maken met Jodenhaat!
Joden zijn niet verantwoordelijk voor de Israelische misdaden, alleen
de Israelische politiek en militair verantwoordelijken.
Het is eerder antisemitisch, Israelkritiek en Joden op
een hoop te gooien, omdat zo alle Joden in feite
verantwoordelijk worden gesteld voor de Israelische misdaden.
 
Even absurd is het te beweren, dat kritiek op de Soedanese
president Omar Bashir [door het Internationaal Strafhof aangeklaagd
wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid
en genocide in de oorlog in Darfur], hetzelfde is als racisme.
 
Maar die Israelverdedigers, die snoodaards weten, hoe gevoelg
een beschuldiging van anti semitisme in Nederland ligt en daarom
komen ze ermee.
Het is wat zionistische Israeli's ook direct tegenover Israel
critici aanvoeren.
 
 
Ik ben er ongevoelig voor, want ik weet dat ik geen antisemiet ben.
Ik hoop, dat Frank van der Linde er zich ook niets van aantrekt.
 
 
 
LEVENSGEVAARLIJK TEGEN HET ONRECHT
 
Met hun onzinnige ''antisemitisme'' beschuldigingen en wat dies
meer zij van dergelijke onzin, hebben de zionistische Israel
verdedigers maar een intentie:
 
De aandacht af te leiden van de structurele Israelische misdaden.
Maar dat gaat niet meer lukken:
In het Internet tijdperk komt alles naar boven, of het de zionisten nu
zint of niet.
 
Ze zijn ingehaald door de tijd, Internet en vooral door Israel zelf,
dat steeds schaamtelozer zijn misdaden praktisch voor de TV
camera bedrijft.
 
Zo Israel lovers, en zet mij nu ook maar neer als gevaarlijke pro
Palestina activist:
Het zal mij een eer zijn.
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
WIKIPEDIA 
DER JUDENSTAAT
 

WIKIPEDIA
THEODO HERZL

 
 
[3]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4]
 
ZESTIG JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN
ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
HUMAN RIGHTS WATCH

 

ERASING LINKS TO THE LAND IN THE NEGEV
11 MAART 2011
 
 
 
 
 
”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedly
displaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES
10 AUGUSTUS 2010
 
 
 
[6]
 
 
 
 
DE GAZASTROOK
THE RIGHTS FORUM
 
 
 
 
 
 
 
THE SIEGE ON GAZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
 
 
 
 

Meer van Astrid Essed