Geen kranslegging op Dodenherdenking door fascisten!

Di 30 April 2024 15:32 | Astrid Essed | 20 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI, TORPEDEER KRANSLEGGING
OP DODENHERDENKING DOOR TWEEDE KAMERVOORZITTER EN FASCIST
MARTIN BOSMA!
ZIE OOK
COMITE 4 EN 5 MEI
''WIE EN WAT HERDENKEN WE?''
''In Nederland herdenken we op 4 mei de slachtoffers
van de Tweede Wereldoorlog, in Europa en Zuidoost-Azie''
AAN:
HET COMITE 4 EN 5 MEI
Onderwerp: Kranslegging door de heer M Bosma, Tweede Kamervoorzitter,
op Dodenherdenking
Geacht Comite
Wanneer u toestaat, dat de heer Martin Bosma, PVV'er en Tweede Kamervoorzitter, op 4 mei, Dodenherdenking, een krans legt bij
het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam, is dat niet alleen het totale
failliet van de Gedachte achter Dodenherdenking, maar vooral een klap in het
Gezicht van al die slachtoffers van fascisme en 
rassenwaan.
EN een signaal, dat er van het Verleden niets is geleerd.
Want Martin Bosma is niet alleen Tweede Kamervoorzitter:
Hij is een van de voormannen van de PVV, een
fascistische, extreem-rechtse partij [1], die jaar in jaar uit er een
Levenstaak van gemaakt heeft met het criminaliseren van en
haat te zaaien tegen moslims, vluchtelingen, Marokkanen en andere allochtonen
Het is de Partij, die bij monde van haar leider Wilders:
A
Heeft gerept over Omvolking [2] een door fascisten gebruikte terminologie,
waarmee bedoeld wordt de ''vervanging'' van [hier] de witte, Europese bevolking
door niet witte mensen [zwarte mensen en mensen van kleur], die van
buiten Europa komen [3]
B
Vluchtelingen heeft ontmenselijkt door ze met ''hyena's te vergelijken
[4]
Waar doet dat toch aan denken?
Misschien aan ''Der Ewige Jude'' een walgelijk nazi Gedrocht,
u niet onbekend"? [5]
C
Over de landen van herkomst van islamitische allochtonenin denigrerende terminologie praat
als ''achterlijke islamitische zandbaklanden'' [6]
D
Een Partij, die bij monde van leider Wilders Syrische vluchtelingen
''testosteronbommen'' genoemd heeft [7]
E
PVV leider Wilders, die drie Surinaamse verdachten van een misdrijf
aanduidde met ''drie beesten van Surinaamse afkomst'' [8]
F
Wilders, die te pas en te onpas oreert over vluchtelingen
als ''profiteurs'' [9]
G
Wilders, die wel wat ziet in een ''Op water en Brood'' regime
voor gedetineerden [10]
Moet ik doorgaan?
Neen, ik heb er genoeg van en dat zou met u ook zo
moeten zijn
Al die ideeen, al die denkbeelden, het is puur fascistisch Werk en dat
beweer ik niet alleen!
Zie ook noot 11!
EPILOOG
Het lijkt mij duidelijk
De voorman van een dergelijke Partij hoort geen krans te leggen
bij de jaarlijkse Dodenherdenking
Is het gebruikelijk, dat de Tweede Kamervoorzitter een krans legt
op Dodenherdenking?
Ja [12]
Maar Bosma, die trouwens ook zelf in publicaties allerlei enge theorieen
heeft ontvouwd [13] kan gemakkelijk door een vervanger worden
vervangen [pleonasme, kan me even niets schelen, noem het de emotie-woede]
Aan u de taak om uw invloed zodanig aan te wenden, dat M Bosma geen
krans zal leggen op 4 mei, Dodenherdenking.
Laat u dat na en is Bosma toch aanwezig als kranslegger, dan
bent u geen knip voor de neus waard.
En is Dodenherdenking een klap in het Gezicht voor
de slachtoffers van het fascisme toen en een Hol Ritueel,
dat fascisten eerder aanmoedigt dan afremt.
Door u gefaciliteerd.
Doe dus het enige juiste.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
NOOT 1
NOTEN 2 T/M 10
NOTEN 11 T/M 13

Meer van Astrid Essed