Israel en Golfstaten bezegelen deal/NOS weer in de fout/Commentaar!

Wo 16 September 2020 01:52 | Astrid Essed | 162 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ISRAEL EN GOLFSTATEN BEZEGELEN DEAL/NOS WEER IN DE FOUT/COMMENTAAR
ZIE OOK
AAN
NOS TELETEKST REDACTIE
Onderwerp:
Uw berichtgeving dd 15 september ''Israel en Golfstaten bezegelen deal''
Geachte Redactie,
Toen ik uw berichtgeving '' ''Israel en Golfstaten bezegelen deal'', dd 15 september op Teletekst las, schoot het door mij heen:
''Ze leren het echt ook nooit''
Dat is dan direct de reden, dat ik maar weer, voor de zoveelste keer [1], in de pen klim.
Deze keer betreft het dus uw teletekstberichtgeving dd 15 september '' Israel en Golfstaten bezegelen deal''
Over het internationaalrechtelijke, politieke en morele [en uiteraard het economische....] karakter van deze deal is heel veel op te merken, maar dat is een ander Verhaal en valt, uiteraard, buiten wat ik u nu verwijt.
Want u bent ''slechts'' een nieuwsmedium, maar wel heel belangrijk, omdat u het publiek informatie verschaft over in dit geval,  de Golfstaten deal met Israel.
Van u mag dan ook verwacht worden, dat u de juiste berichtgeving vermeldt, geplaatst in het correcte internationaalrechtelijke kader.
Wat betreft de inhoud van uw berichtgeving:
Die klopt.
De deal is gezet, een nieuwe stap in het nu al sinds 1948 lopende Midden Oostenconflict.
Daarop ga ik nu niet in, lees onder noot 2 voor achtergrondinformatie,
UW BERICHTGEVING
Dan nu uw berichtgeving
Ik was hierover niet te spreken, omdat u twee zaken niet noemt cq onduidelijk stelt:
Het illegale karakter van de in bezet Palestijns gebied gebouwde Israelische nederzettingen en het feit, dat er uberhaupt sprake is van een bezetting.
BEZETTING:
Wat betreft dat onduidelijk stellen, refereer ik aan de wijze waarop u bezet Palestijns gebied aanduidt:
In uw bericht schrijft u daarover [ik citeer u]
''Het akkoord kwam na bemiddeling door de VS tot stand. Israel zal de annexatie van een deel van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever opschorten en de landen wisselen ambassadeurs uit.''
Zie voor uw berichtgeving geheel onderin, onder het notenapparaat.
Welnu, het noemen van de ''Westelijke Jordaanoever zonder toelichting is op zijn zachtst gezegd onvolledig, op zijn scherpst gezegd een bagatellisering van de Israelische bezetting.
Wellicht kan de lezer uit de ''annexatie'' van die nederzettingen nog afleiden, dat de Westelijke Jordaanoever geen Israelisch gebied is, maar u stelt het wel heel onduidelijk en zaait daarmee verwarring.
Redactie, zonder meer ga ik er vanuit, dat u niet alleen op de hoogte bent van het feit, dat de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [3] door Israel bezet gebied zijn, ook dient u te weten [en ik ga ervan uit, dat dat ook zo is], dat volgens VN Veiligheidsraads Resolutie 242 [1967] [4], deze bezetting [per 1967] moest worden opgeheven, hetgeen tot nu toe [nog] niet is gebeurd.
U hoorde dan ook in uw bericht [en in alle toekomstige berichten] te spreken van de ''bezette Jordaanoever''
Doe dat dan ook in het vervolg! 
NEDERZETTINGEN
De informatie, die u geeft over de nederzettingen, of juist het gebrek daaraan, getuigt van hetzij gebrek aan kennis over het Internationaal Recht, hetzij over Israel partijdigheid.
Ik kies-helaas-voor het laatste, omdat ik mij moeilijk kan voorstellen, dat uw redactie NIET op de hoogte is van de internationaalrechtelijke positie van de nederzettingen
U vermeldt in uw berichtgeving:
'' Israel zal de annexatie van een deel van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever opschorten en de landen wisselen ambassadeurs uit.''
Dat is het?
U moest u schamen
Hoe vaak hebben ik en ook anderen er niet op gehamerd, dat ''de nederzettingen'' geen gewone leefgemeenschappen zijn?
Hoe vaak?
Lees wat van mijn eerdere reacties aan u onder noot 5.
Nog maar eens ten overvloede:
De in bezet Palestijns gebied gebouwde Joods-Israelische nederzettingen zijn in strijd met het Internationaal Recht!
Niet alleen is hier sprake van landdiefstal, omdat het onteigend Palestijns land is, zowel volgens artikel 49 van de 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag zijn deze nederzettingen illegaal! [6]
Ook is die illegaliteit bevestigd in diverse VN 
Het feit, dat de regering Trump heeft besloten tegen het In twee VN Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452. [7]
Ook de EU beschouwt de nederzettingen als zijnde in strijd met het Internationaal Recht. [8]
Het feit, dat de regering Trump tegen het Internationaal Recht is ingegaan en de nederzettingen ''legaal'' heeft verklaard [9] [de zoveelste kolderieke streek van Trump, maar dat daargelaten] verandert niets aan het internationaalrechtelijke karakter van die nederzettingen.
Dat hoeft u niet allemaal te noemen in u nieuwsbericht, maar u bent verplicht, bij de nederzettingen te vermelden, dat deze in strijd zijn met het Internationaal Recht, als u tenminste kwaliteitsjournalistiek wilt bedrijven!
EPILOOG
Het is u meerdere malen meegedeeld:
De Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Gaza [10] en Oost-Jeruzalem is illegaal en het is dan ook van belang, dat u bij het noemen van de ''Palestijnse gebieden'' [wat nou gebied, het is gewoon Palestina] vermeldt, dat deze bezet zijn.
Dat u bij het noemen van de nederzettingen duidelijk aangeeft, dat ze in strijd zijn met het Internationaal Recht.
En u kunt beter!
Ooit heb ik u een compliment gemaakt over een uitstekende berichtgeving, destijds
Lees maar onder noot 11
Zorgt u er dus voor, dat u voortaan bij de berichtgeving de internationaalrechtelijke aspecten, zo belangrijk in het Midden Oostenconflict, goed en correct vermeldt.
Daar reken ik op.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN EN TELETEKSTBERICHT
OF

Meer van Astrid Essed