''Slegs vir etnische Oekraieners''/Durf dan ook in de media te reageren, lafaard!

Zo 27 Maart 2022 12:17 | Astrid Essed | 65 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
EIGENAAR OPVANGBOOT WIL ALLEEN ''ETNISCHE OEKRAIENERS''/
RACISTISCH, MAAR TE LAF OM VOOR DE  MEDIA TE REAGEREN
ZIE OOK
[''De eigenaar van de boot waar vluchtelingen werden weggestuurd wilde niet bij AT5/NH Amsterdam reageren.''
BRIEF!
AAN
De Eigenaar van het riviercruiseschip Amavenita
Onderwerp: Uw selectie van de Oekraiense vluchtelingen
naar geslacht en etniciteit
Geachte heer,
Hopelijk ben ik niet de eerste en enige, die u aanschrijft, maar als
dat WEL zo is, dan is het des te harder nodig.
En het bevreemdt mij enigszins, want je zou toch denken, dat dergelijke
openlijke vormen van discriminatie, zoals hier door u vertoond, thuishoren
in andere tijden der geschiedenis, zoals in de 19e Eeuw of recenter:
In de eerste helft van de twintigste Eeuw.
Toen kon je nog veel gooien op achterlijkheid en onwetendheid [welke aandacht
werd er immers in het Nederlandse onderwijs in die tijden besteed aan
niet Europese volkeren, behalve vanuit koloniaal kosten-baten perspectief?],
In deze, eenentwintigste Eeuw echter, met alle beschikbare kennis en toegang totg
kennis, is het geen achterlijkheid meer, maar pure en bewuste kwaadaardigheid.
Weet u niet, waarover ik praat?
Ik denk van wel, maar zal het even voor u verduidelijken:
Uit berichtgeving uit Het Parool, AT5 en andere nieuwsbronnen [1] blijkt,
dat u op uw cruiseschip 80 Oekraiense vluchtelingen opving, die recentelijk
op straat gezet zijn, zo bericht AT5. [2]
Of u ze er persoonlijk uitgezet hebt, of dat dat is gekomen door de opzegging
van de samenwerking door de Gemeente Amsterdam, is mij niet
geheel duidelijk, maar dat doet er feitelijk niet toe.
Wat er WEL toe doet, is dat u bij de opvang van Oekraiense vluchtelingen
als eis hebt gesteld ''alleen vrouwen, kinderen en ''etnische Oekraieners''
Nu is het wat die vrouwen en kinderen geen probleem, aangezien vrijwel
alleen vrouwen en kinderen tot de vluchtelimgen behoren-zoals u weet
verbiedt de Oekraiense president Zelensky mannen het land te verlaten,
vanwege de terechte noodzaak, tegen de Russische agressor te vechten] [3]
Het probleem schuilt em in die ''etnische Oekraieners'' waarmee u in feite
zegt, alle niet-etnische Oekraieners, veelal Afrikaanse en Aziatische studenten [4] zijn niet welkom op mijn boot.
Puur discriminatie op afkomst/etniciteit dus.
Dat u zich niet schaamt, dat openlijk toe te geven in een land met een
van de belangrijkste richtlijnen, artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatie
beginsel. [5]
Terecht heeft dan ook de Gemeente Amsterdam per direct de samenwerking
met u opgezegd en terecht verwijst burgemeester Halsema naar het door mij
genoemde artikel 1, Nederlandse Grondwet. [6]
Bent u zich trouwens bewust van het feit, dat discriminatie in Nederland
strafbaar is.
Ja of nee?
Lees er maar artikel 137, Wetboek van Strafrecht op na! '[7]
Bent u zich ervan bewust, wat uitsluiting en racisme in extremis
historisch teweeggebracht heeft?
Lees er de informatie over WO II maar op na.
En waar het in extremis toe kan leiden?
Weleens gehoord van het recentelijk in Amsterdam onthulde Namenmonument?
[8]
Daartoe leidt het vunzige gedachtegoed, dat u denkt straffeloos te kunnen spuien.
EPILOOG
Nu denk ik geen moment, u te kunnen overtuigen van het gevaarlijke, het
kwaadaardige van uw ''gedachtegoed'' of dat de Stenen op het
Namenmonument u kunnen overtuigen.
Maar dit wil ik u WEL meegeven:
Stel nu eens [want ja, je weet nooit hoe Poetin nog kan doorpakken....]
dat U moet vluchten en alleen maar naar een Afrikaans land kunt en
dat daar aangekomen, alleen Afrikanen worden opgevangen en u
het nakijken hebt, omdat u niet Afrikaans bent?
Is dat eerlijk?
Is dat rechtvaardig?
Denk daar maar eens over na!
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze Brief
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
VOOR UW GEMAK DE NOTEN IN LINKS
NOOT 1
NOTEN 2 T/M 7 
NOOT 8

Meer van Astrid Essed