Politie arresteert 166 demonstranten in Den Haag/Beklemmende stilte rond politiegeweld tegen anarchi

Ma 12 December 2016 04:59 | Astrid Essed | 1430 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
POLITIE ARRESTEERT 166 DEMONSTRANTEN/BEKLEMMENDE
STILTE ROND POLITIEGEWELD TEGEN ANARCHISTEN EN ANDERE
ANTIFASCISTEN
ZIE OOK''Duwen, trekken, meppen door de knokploegleden. Lostrekken, van spandoeken en al snel vooral van mensen. ME-ers sloegen in op mensen die probeerden de aanhouding van mede-actievoerders te voorkomen door in te haken en elkaar vast te houden. Polsen en armen waren doelwit van de politieknuppels, maar de rest van het lichaam werd niet altijd ontzien. Omdat de politie van twee kanten tegelijk aanviel, raakten mensen bekneld en kregen we het benauwd.''
.......
.......
''Bij die aanhoudingen pleegde de ME grof geweld. Ik heb gezien hoe iemand die door politie al in bedwang werd gehouden en op de grond lag, van een agent een vuistslag in het gezicht kreeg. Ik heb gehoord, achteraf, van iemand met schouder uit de kom, iemand met een stevige knieblessure. Zelf stond ik flinke tijd pal tegenover een ME-linie, die steeds vlakbij stond. Ik kwam er vrij voordelig af, met slechts één tik van zo ’n knuppel op mijn arm.''


Aldus schrijver en activist Peter Storm, een van de [gearresteerde] aanwezigen 
bij de demonstratie ''Fight repression'' in Den Haag [1]


Ooggetuigeverslag van de eveneens gearresteerde activist en journalist
Frank van der Linde [2]


''Even later begon de ME naast mij op activisten in te hakken, hetgeen ik gelukkig nog kon filmen.''
.....
......
''Aangezien mijn masochisme niet zo ver gaat dat ik het lekker vind om door de ME in elkaar geslagen te worden, zei ik tegen hen nadat ze me begonnen te duwen dat ze me mogen aanhouden (zie video). Maar dat was helemaal niet wat de ME wilde. Ze wilden meppen en ze duwden me dus tussen de andere activisten, waardoor er chaos ontstond en ze me dus konden meppen. Gelukkig heb ik dat op video kunnen vastleggen. Maar dat filmen werd uiteraard niet op prijs gesteld, en daarom sloeg een MEer mijn telefoon uit mijn hand. De snoekduik die ik vervolgens op mijn telefoon nam, of beter gezegd op mijn bewijsmateriaal, was uiteraard het ultieme moment om me neer te meppen. Later nog even gevolgd door een tweede MEer die het nodig vond om stevig zijn knie in mijn nek te duwen. Volstrekt onnodig. Tenslotte lag ik al op de grond en kon ik geen kant meer op. In de politie-cel gebeurde ook nog bizarre dingen, zoals het onthouden van medische hulp aan een collega-activiste.'' 


Van der Linde heeft het ook op film kunnen vastleggen. [3]
Juist
OVER POLITIEGEWELD, VUURWERK EN CRIMINALISERING
DOOR DE MEDIA


U hoort [of liever gezegd, leest] het al:
Het is weer fraai.
Grof en ruckslichloss politiegeweld, bij een demonstratie, die nota
bene de REPRESSIE van politie en staatswege aan de kaak wilde
stellen. [4]
Demonstratie?
Uit het verslag van  activist Peter Storm
blijkt, dat het niet eens tot een demonstratie is gekomen! [5]


En dit allemaal een week nadat anti Zwarte Piet demonstranten in Rotterdam
door de politie te grazen genomen waren. [6]
Dat vond plaats op zaterdag 12 november
De politieknuppelaars in Den Haag kwamen op zaterdag 19 november
in actie. [7]


Waarom schrijf ik hierover, ruim een week nadat ik het politiegeweld
tegen anti Zwarte Pietactivisten aan de kaak gesteld heb. [8]
Ook flink veroordeeld door Amesty International Nederland. [9]


Juist omdat dit politiegeweld, tegen anarchisten en andere
anti fascisten minder aandacht krijgt.

Want ook al IS het vaak negatieve persaandacht [10]
, het is hoe dan ook aandacht, die anti Zwarte
Piet activisten krijgen.
Er is ook groeiende kritiek op het politieoptreden tegen hen  [Nationale Ombudsman,
Michiel Pestman, eveneens aangehouden
advocaat Jerry Afryie [beter bekend als Kno'legde Cesare], ,Amnesty International, alsook juristen op het noodbevel van Aboutaleb] [11]


Waar is, behalve bij anarchisten zelf en een enkele sympathisant [12], kritiek of zelfs maar
verontwaardiging over het politieoptreden tegen hen?
Ik heb het nergens in de mainstream media gelezen.
U wel?

Wat ik WEL in de media las was criminalisering van de
demonstratie en directe partijdigheid [hoe zit het met
hoor en wederhoor?]
van Metronieuws, die slechts de lezing van de politie vermeldde.
Ik citeer:
''Volgens een woordvoerster van de politie verliepen de arrestaties rustig en geordend'' [13]Ook criminalisering door andere media, zoals breed werd uitgemeten, dat op
de demonstranten ''vuurwerk'' werd aangetroffen, waarmee naar agenten zou zijn
gegooid. [14]
Nou is dat wel gebeurd, zoals Peter Storm ook niet ontkent [15], maar dan moeten
de media ook melding maken van het buitensporige politiegeweld.
Dat deden ze dus niet.
De media grepen dat ook aan als excuus voor het verbieden van 
de demonstratie [16], wat volgens de lezing van Peter Storm 
 [die ik heb leren kennen als zeer betrouwbaar], niet klopte, omdat 
het vuurwerk pas afgegaan zou zijn, NADAT het demonstratieverbod
al van kracht was. [17]

Maar goed, zoals ik al schreef:
Buiten anarchisten en een enkele sympathisant rept niemand over het
politiegeweld tegen anarchisten.
Daarom moet iemand, die zelf geen anarchist is, dit politiegeweld blootleggen
en bekendmaken.
En die iemand ben ik, for the moment.

Vandaar dus dit stuk:


WAAROM EIGENLIJK DEZE DEMONSTRATIE ''FIGHT REPRESSION''?
EEN DAGJE REPRESSIE IN DEN HAAG


That poses the question:
Waarom deze demonstratie ''Fight Repression''?

Heel simpel:

Vanwege de repressie in Den Haag tegen anarchisten en ook antifascisten.
Eigenlijk tegen iedereen, die zich tegen het beleid verzet of te ''lastig'' is.

Burgemeester van Aartsen, lange arm van de Gemeente en politie, 
ziekt anarchisten en andere anti fascisten al heel lang.
Peter Storm noemt als voorbeelden als de ontruiming van sociaal
cultureel centrum  ''De Vloek'' [18] en het Autonoom Centrum [19] 
Hoe zit het nu met die veelgeroemde ''vrijheid van meningsuiting'', waarmee altijd
door bestuurders, politici en de aan hen onderhorige columnisten
wordt geschermd?
Maar van Aartsen kan nog meer:
Hij is ook topper in het onderdrukken van het vluchtelingenverzet:
Na de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die in Den Haag evenals in Amsterdam
een tentenkamp hadden opgeslagen, gepest en geintimideerd te hebben [20], liet
hij dat tentenkamp met veel geweld ontruimen. [21]
Het was immers veel te ''lastig'', die vluchtelingen, die zichtbaar aandacht vroegen
voor hun rechteloze positie. [22]
En in dat proces van intimidatie en onderdrukking probeerde Van Aartsen
ook nog eens de anti fascistische organisatie AFA te criminaliseren.
Dat zou volgens hem “een schemerige organisatie” zijn die “de kwetsbare groep vluchtelingen” zou misbruiken “om eigen doelen te halen”. [23]

Neen, dan van Aartsen, die vluchtelingen met geweld laat
ontruimen. [24]
DIE trekt zich wat aan van ''kwetsbare vluchtelingen''


Maar ziet u?
Die solidariteit met vluchtelingen, het opkomen tegen het
onrecht dus, is een van de redenen van politie en Gemeente intimidatie
van antifascisten [en anarchisten, zeer actief in de vluchtelingen
strijd].
Het verklaart Gemeente intimidatie [daarover straks meer] en
het fanatieke politieoptreden.


POLITIEMOORD OP MITCHELL HENRIQUEZ, OPSTAND
SCHILDERSWIJK, ANARCHISTISCHE MUURKRANT,
GEBIEDSVERBODEN TEGEN ANARCHISTEN/ANTIFASCISTEN EN ZO MEER


Zoals ik al zei:
Van Aartsen kan nog meer.
Veel meer.


De directe aanleiding tot ''Fight Repression'' is de
manier waarop van Aartsen anarchisten en andere antifascisten
geziekt heeft sinds het opplakken van de ''Anarchistische Muurkrant..
[25]
Die vervatte een regelrechte aanklacht tegen etnische profilering [26]
en het racistische politieoptreden in Den Haag, resulterend in de
moord op Mitch Henriquez. [27]Met als gevolg de terechte opstand in de Schilderswijk [28],
duidelijk en principieel ondersteund in die Muurkrant. [29]
Daar was de Gemeente Den Haag/Van Aartsen natuurlijk niet
blij mee, arrestatie en vrijspraak[30]  in de Muurkrant zaak volgde.
En toen besloot Van Aartsen de druk op te voeren en kritische anarchisten/
anti fascisten te grazen te nemen.


Maar laat ik eerst even citeren uit die Muurkrant, waarvoor er
zo nodig iemand vervolgd moest worden:


''In de zomer van 2015 woedde er een opstand in de Haagse Schilderswijk. Een opstand tegen de dagelijkse onderdrukking en het racisme van de politie. Tegen de verstikkende realiteit van uitbuiting of werkloosheid. Een opstand van mensen die braken met de normaliteit van staatsrepressie: de rollen werden omgedraaid en de politie werd de straten uitgejaagd. De moord op Mitch Henriquez, de zoveelste racistische politiemoord, was de vonk die de opstand deed oplaaien. Laten wij niet vergeten, laten wij niet vergeven!''


EN


''Het is de in de staat geïntegreerde racistische zondebokpolitiek die mensen van kleur de schuld geeft van armoede, huisvestingsproblemen en bezuinigingen, enkel om mensen tegen elkaar uit te spelen. Maar vluchtelingen, Marokkanen en Surinamers zijn niet de oorzaak van deze problemen. Het probleem zijn de politici en de staat die alleen de belangen behartigen van de bazen en grote bedrijven, en het is de moordende politie die dat alles, kosten wat het kost, beschermt. De opstand in de zomer van 2015 was geen ordinaire rel. Het was een legitieme opstand tegen alles wat ons onderdrukt. Het was een opstand tegen de politie die ons op straat terroriseert. Tegen de controlewaanzin van cameratoezicht, ID controles en het zogenaamde 'zero-tolerance beleid' die we alleen in arme wijken zien. Het was een opstand van een gemeenschap die zich niet langer door politieke spelletjes laat verdelen. Jaren lang is er gepraat en gevraagd om verandering maar niemand wilde luisteren. Dan is de enige optie om keihard in opstand te komen. Voor onze waardigheid, voor ons bestaan''


EN


''Zij die in opstand kwamen en weigerden te buigen voor onderdrukking en repressie zijn de mensen die hun waardigheid niet zijn verloren. Het zijn juist die mensen die hoop bieden op een andere, een betere toekomst! Laat deze zomer een hete zomer worden!'' [31]


Dus voor een dergelijke tekst, waarin werkloosheid, racisme, discriminatie,
politiegeweld en de Big Brother mentaliteit van de Staat [32], die je
privacy afknijpt [33] aan de kaak wordt gesteld, wordt iemand
vervolgd.
For telling what's right and especially, what's wrong!


VAN AARTSEN GAAT LOS!/GEBIEDSVERBODEN, VERVOLGING, CRIMINALISERING,
HET KAN NIET OP!
''Sauron's wrath will be terrible, his retribution swift.'' [34]
Uitspraak van de tovenaar Gandalf na het verslaan van Sauron's
bondgenoot, Saruman. [35]


Een grapje van mij tussendoor, ontleend aan ''The Lord of the Rings'' [aan
bevolen om als film/boek kennis van te nemen] [36]
Sauron staat voor het Kwaad, Gandalf en bondgenoten voor het
verzet daartegen.
Na de slag bij Helms deep [waarbij Sauron's bondgenoot Saruman is
verslagen], maakt Gandalf dus die opmerking.


Nou heeft Van Aartsen natuurlijk niet de macht van een Sauron
en zijn de anarchisten niet de enigen, die zich tegen racisme
verzetten [gelukkig maar]


Maar de woede van Van Aartsen [en in diens verlengde, de Staat] 
tegen het blijvende, principiele verzet van anarchisten, niet tegen
de uitwassen van de Staat, maar de Staat als machthebber en het
economisch bestel, het kapitalisme, is misschien niet ver van die
van Sauron, die net zoals de Staat [Van Aartsen] zijn macht wil
behouden.


OKAY alle gekheid op een stokje:
Nu de reactie van van Aartsen.


Niet tevreden over alle juridische rompslomp tegen de 
dappere plakker van de Muurkrant en ongetwijfeld gebeten
over zijn vrijspraak in eerste aanleg [waartegen het OM
in beroep gegaan was] [37], besloot van Aartsen tot een wel
zeer draconisch middel:
Het opleggen van een ''gebiedsverbod'' aan enkele
anarchisten in Den Haag [en daarbuiten] om niet in een
deel van de Schilderswijk te komen. [38]

In de brief wordt gesteld dat de anarchisten voor ‘structurele overlast’ zorgen. De overlast zou bestaan uit o.a. het houden van niet aangemelde demonstraties, het verstoren van de openbare orde en het verstoren van demonstraties. In de brieven staan opsommingen van ‘feiten’ waar men mee in verband wordt gebracht of voor is aangehouden. Deze ‘feiten’ lopen per persoon uiteen van kraken, niet aangemelde demonstraties, het plakken van posters en het vernielen van gevangenishekken. Wat de anarchisten gemeen hebben is dat zij allen actief zijn in de strijd tegen institutioneel racisme, etnisch profileren, en de racistische Haagse politie in het bijzonder, en dat zij afgelopen 27 juni preventief gearresteerd werden in de Schilderswijk na afloop van een herdenkingsdemonstratie voor de door de politie vermoorde Mitch Henriquez. [39]


EN OM DAT LAATSTE GAAT HET!
De solidariteit in de anti racismestrijd, het bestrijden van en het blootleggen
van het etnisch geprofileerde politiegeweld en het ondersteunen van de terechyte
opstand in de Schilderswijk. [40]


Voor de anarchisten een compliment, dat Van Aartsen ze zo gevaarlijk vindt.
Maar repressief en verontrustend blijft het.
ANARCHISME, WAT IS DAT?


Om te beginnen:
Ik ben geen anarchist, noch een kenner
van anarchisme en anarchistische bewegingen.
Daarvoor verwijs ik u, waarde lezer, naar een zeer
leesbare en leerzame brochure van anarchist, schrijver
en activist Peter Storm: ''Krachtbronnen
van de anarchie'' [41]
Maar ik wil er wel summier iets over zeggen, om er een indruk van 

te geven:
Weer gebaseerd op die ''krachtbronnen'', enkele andere bronnen'
en mijn eigen, bescheiden kennis:

Het anarchisme is een gelijkheidsbeweging:

Wikipedia zegt over het anarchisme onder andere het volgende:
''Anarchisme (van het Griekse '???????', anarchos: ?? = "geen" ????? = "heerser") is het streven naar een situatie of samenleving waarin mensen z onder een hogere macht of autoriteit lev en (anarchie). Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is tot de gedachte dat een individu op geen enkele manier een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent. '' [42]
Dan is er nog de term ''sociaal-anarchisme'' [43], die een aantal
anarchistische bewegingen bespreekt.
Wat ik als kern uit de brochure van Peter Storm heb gehaald 
[en in Wikipedia ook is genoemd] is de afwijzing van iedere
''van boven'' opgelegde autoriteit.
Hij praat over ''horizontaal zelfbestuur''

Peter Storm aan het woord in Krachtbronnen:
''Horizontaal zelfbestuur in plaats van bestuur van bovenaf, vrijheid waar nu dwang heerst, samenwerking waar rivaliteit, concurrentie en oorlog domineren, gelijkwaardigheid waar nu mensen in hokjes geduwd en gediscrimineerd worden op basis van sekse, herkomst, huidskleur, seksuele voorkeur of wat dan ook, menselijke ontplooiing als doel in plaats van onderwerping van de mens aan de goden van winst, productiviteit, macht, ambitie en oorlog.'' [44]

EN
''Staat en kapitaal, de instellingen van de macht in het algemeen, zijn dus probleem, geen oplossing. Er is dus een verandering nodig die breekt met staat en kapitaal. Een verandering die onderweg niet bouwt op instellingen en organisatievormen die zelf de logica van de opgelegde macht belichamen. Afwijzing van opgelegde hierarchische macht, zich inzetten voor een wereld waarin die instituties niet meer bestaan maar vervangen zijn door een niet-hiërarchische vrije ordening, een praktijk waarin dat doel al zichtbaar is en hiërarchische machtsvorming als strategie dus wordt vermeden – dat kenmerkt de anarchistische opvattingen en werkwijzen.'' [45]


Tegen het kapitalisme dus, maar ook tegen iedere vorm van hierarchie
[en dat is dan weer een verschil met het marxisme], tegen de Staat
en vanuit dat oogpunt:

Voor zelfbeschikking.


ANARCHISME/MIJN IDEEEN OVER ENKELE BASISBEGRIPPEN VAN HET ANARCHISME


Ik pretendeer geen kenner van het anarchisme te zijn, maar
heb wel een mening over enkele basisprincipes,
die Peter Storm [en ook anderen] hebben aangekaart.
Hier een reactie op wat Peter Storm in bovenstaande heeft
geschreven:


Klinkt heel aantrekkelijk en in een aantal opzichten kan

ik met anarchisten meegaan, maar er zijn ook, grote, verschillen.
GEEN HIERARCHIE


Zo geloof ik niet, dat er een samenleving mogelijk is zonder
''hierarchie''..
En daarmee bedoel ik:
Zonder leiderschap of ''voortrekkers''


Je ziet het in het klein:
Bij ieder initiatief, organisatie of beweging, of deze nu een
sociale strijd voert of niet, zijn er voortrekkers, mensen,
die het organiseren, het voortouw nemen, initiatieven nemen.
Mensen vaak, naar wie meer wordt geluisterd dan naar anderen,
hetzij door hun eigen voortrekkersrol.
Maar ook karakters [dominantere of minder] spelen
daarbij een rol.
En in een ''eenvoudigere'' gemeenschap [laten we
flink teruggaan in de tijd, bijvoorbeeld in de tijd
van de jagers-verzamelaars [46], waren er mensen,
die verstand hadden van kruiden [voorlopers dus
van artsen etc], die daaraan status ontleenden.


Ik denk niet, dat je die deling in de samenleving [voortrekkers,
initiatiefnemers, organisatoren en anderen met een speciale
kennis/autoriteit] kunt uitschakelen.


AFWIJZING RELIGIE


Vanuit dat anti autoriteitsdenken wijzen de meeste 
anarchisten religie af, enkele uitzonderingen daargelaten. [47]
Begrijp me niet verkeerd, waarde lezer:
Ik deel de kritiek van anarchisten [en ook anderen] op de rol,
die bijvoorbeeld de Kerk vaak [niet altijd] als INSTITUUT
gespeeld heeft, de machtsspelletjes, het misbruik van de religie
om onrecht te rechtvaardigen.
Maar dat is iets anders dan het geloof en vele anarchisten wijzen
dat ook af vanuit hun anti autoriteitsdenken.
Zij geloven [meestal] niet in een Hogere Macht.
Ik wel.


Maar goed, over geloofszaken mag iedereen zijn/haar eigen
standpunt innemen.


Geloof in een wereld zonder hierarchie daarentegen is,
naar mijn mening, niet mogelijk en niet realistisch.
ANARCHISTEN ALS BONDGENOTEN IN DE STRIJD
DE PRIJS: REPRESSIE EN INTIMIDATIE


Dat is het anarchisme als theorie, waarin ik aantrekkelijke
kanten vind [gelijkheidsstreven, strijd tegen het kapitalisme]
en punten, die mij niet aanspreken [geloof in een samenleving
zonder hierarchie, het afwijzen van ieder geloof/religie].
Wat anarchisten zelf betreft:
Voor mij zijn dat uitstekende bondgenoten in de strijd, waarop je
[in mijn ervaring] kan rekenen.
Hun moed, streven naar rechtvaardigheid en gelijkheid,
hun principiele stellingname:
Het dwingt bij mij grote bewondering af.


Bondgenoten zijn het in de anti racismestrijd:
Hun inzet bij het verzet tegen Zwarte Piet, politiegeweld,
de vluchtelingenstrijd, bewijst dat.
Kijk alleen maar naar de inhoud van de Anarchistische
Muurkrant, aanklacht tegen de Big Brother controle, het racistische
politieoptreden en de onvoorwaardelijke steun aan de opstand
in de Schilderswijk. [48]
Dat heeft een prijs.
Repressie, arrestatie, gebiedsverboden, politiegeweld. [49]
En mensen, die bereid waren, die prijs te betalen.
KUDOS!
Dat mag weleens gezegd worden, juist omdat de media er zo
negatief over berichten. [50]
ANARCHISTEN/VLUCHTELINGENSTRIJ D, ANTI RACISME STRIJD, SOCIALE STRIJD
DE PRIJS: REPRESSIE EN INTIMIDATIE

Twee anarchistische  bondgenoten in de strijd wil ik eruit lichten.
Schrijver en activist Peter Storm, schrijver van meermalen genoemd
''Krachtbronnen van de anarchie'', die als activist actief deelneemt
aan de strijd  [51] en ook nog eens een blog bijhoudt met
interessante, strijdbare en leerzame artikelen. [52]

Dan Joke Kaviaar, die zich onvermoeibaar inzet in de vluchtelingenstrijd,
anti racisme en ga zo maar door.
Met name haar inzet voor vluchtelingen heeft ze moeten bekopen
met repressie en vervolging. [53]

En gelooft u het of niet:
Afgelopen zaterdag 10 december, nota bene de Dag van de Mensenrechten,
heeft ze een zeer intimiderend en in alle opzichten onrechmatig bezoek
gehad van de politie. [54]
Reden?
Omdat zij een brief had geschreven aan de Hoofddorpsr gymnastiekvereniging
SV Pax, die een thema dag had georganiseerd ''Nieuw Guinea'', waarbij
kinderen, die in zwembroek verschenen, zouden worden geschminkt als
''inboorlingen'' [55]
Racistische karikaturen dus.
De anti racistische organisatie Doorbraak protesteerde [56]
en ook Joke Kaviaar, die de volgende brief aan die gymnastiekvereniging stuurde:
''“Ik vernam via Facebook dat uw vereniging aanstaande zaterdag een turn-event organiseert met ‘Nieuw-Guinea’ als thema en daarvoor kinderen vraagt om uitgedost als ‘inboorlingen’ te komen. Ik roep u nadrukkelijk op hiervan af te zien. ‘Inboorlingen’ is stigmatiserend voor mensen uit Nieuw-Guinea, en voor alle zwarte mensen en mensen van kleur in dit land. Horen zij er niet bij? Het is stereotype beeldvorming en daarom racistisch. Dit zijn voorstellingen uit het koloniale tijdperk. Beneden alle peil.” [57]Vandaar dat ''politiebezoek''
Joke meldt hierover aan Doorbraak:

'' “Vanmorgen om half elf politie aan de deur gehad in verband met mijn mail aan de Hoofddorpse turnvereniging. Smeris van hier uit de Zaanstreek, wijkagent Ron Bergman die het woord voerde en nog eentje, stonden hier aan te bellen, op het raam te kloppen en op de deur te bonzen. Je reinste intimidatie. Ik ben uit mijn bed gerold en heb open gedaan. Ze wilden naar binnen. Dacht het niet. Ze begonnen over mijn mail aan de turnvereniging die onder de post van Doorbraak staat, dat ze die gezien hadden op Facebook. Ze wilden praten. Ik wilde dat natuurlijk niet, gaf dat aan en wilde de deur dicht doen. Bergman deed zijn voet tussen de deur en stapte daarmee deels binnen. Wat ik van plan was, kwamen ze vragen. En wat er in die mail stond. Ik kon niet anders dan enige uitleg geven, ondertussen roepend: “intimidatie” en “schandalig”. Aan het einde wilden ze mijn ID-bewijs nog zien. Ik zei dat ik in mijn eigen huis was en dat ik dat dus niet hoefde te laten zien. Maar ze gingen niet weg en bleven de vraag herhalen, waarop ik herhaalde dat ik dat niet hoefde, maar al die tijd kon ik de deur niet dichtdoen. Dus tenslotte heb ik toch maar mijn ID gepakt om ze weg te krijgen.
 Daarna heb ik de deur in hun gezicht dicht gedaan.” [58]ID VORDEREN IN JE EIGEN HUIS!
Het moet niet gekker worden!
EPILOOG


Politiegeweld, repressie, intimidatie en zo meer.
Dat valt anarchisten en andere antifascisten ten deel,
omdat ze zich verzetten tegen institutioneel racisme
[niet slechts ''uitwassen], migratiebeheersing [schending
dus van vluchtelingenrechten], sociaal onrecht en zo meer.

Dat is dus ook, wat Zwarte Piet activisten en andere dappere
strijders tegen het onrecht ten deel valt.
Ik ben het lang niet in alles met anarchisten/anarchisme eens,
maar ik waardeer ze wel als principiele bondgenoten, op
wie je kunt rekenen.
Die het onrecht niet voor lief nemen en niet  zwichten voor de verleiding van 
het
''pluche'' [zoals in het verleden zoveel ''linkse'' of ''socialistische''
partijen gedaan hebben]
En blijven strijden.

Het politiegeweld tegen hen aan de kaak stellen, dat was
het doel van dit stuk.
Juist omdat dit vrijwel in de media wordt doodgezwegen,
maar wel de aandacht verdient van iedereen, die een betere
wereld wil, vrij van racisme en onderdrukking.

Als er door dit stuk iets meer aandacht is voor dit politiegeweld
EN voor het waardevolle streven van anarchisten naar gelijkheid
en humaniteit voor iedereen, is mijn doel bereikt.


Astrid Essed


NOTEN[1]


VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/


DEMONSTRATIE FIGHT REPRESSION


FIGHT REPRESSION
STOP THE REPRESSION AGAINST ANTIFASCISTS AND ANARCHISTS
DEMONSTRATION 19 NOVEMBER 2016
16.00 DEN HAAG, THE NETHERLANDS

https://fightrepressiondemo.no blogs.org/

ANTI FASCISTISCHE AKTIE
19-11-2016 STOP DE CRIMINALISERING VAN ANTIFASCISTISCHE
STRIJD

https://afanl.wordpress.com/20 16/10/26/19-11-2016-stop-de-cr iminalisering-van-antifascisti sche-strijd/
[2]


POLITIE NEDERLAND
GEWAPENDE TAK VAN DE PVV?
26 NOVEMBER 2016


https://frankvanderlinde.net/p olitie-nederland-gewapende-tak -van-de-pvv/
[3]
''Aangezien mijn masochisme niet zo ver gaat dat ik het lekker vind om door de ME in elkaar geslagen te worden, zei ik tegen hen nadat ze me begonnen te duwen dat ze me mogen aanhouden (zie video). Maar dat was helemaal niet wat de ME wilde. Ze wilden meppen en ze duwden me dus tussen de andere activisten, waardoor er chaos ontstond en ze me dus konden meppen. Gelukkig heb ik dat op video kunnen vastleggen. Maar dat filmen werd uiteraard niet op prijs gesteld, en daarom sloeg een MEer mijn telefoon uit mijn hand. De snoekduik die ik vervolgens op mijn telefoon nam, of beter gezegd op mijn bewijsmateriaal, was uiteraard het ultieme moment om me neer te meppen''
Zie direct hieronder de link naar het artikel, met daarop het
filmpje
POLITIE NEDERLAND
GEWAPENDE TAK VAN DE PVV?
FRANK VAN DER LINDE
26 NOVEMBER 2016


https://frankvanderlinde.net/p olitie-nederland-gewapende-tak -van-de-pvv/
[4]


DEMONSTRATIE FIGHT REPRESSION


FIGHT REPRESSION
STOP THE REPRESSION AGAINST ANTIFASCISTS AND ANARCHISTS
DEMONSTRATION 19 NOVEMBER 2016
16.00 DEN HAAG, THE NETHERLANDS

https://fightrepressiondemo.no blogs.org/

ANTI FASCISTISCHE AKTIE
19-11-2016 STOP DE CRIMINALISERING VAN ANTIFASCISTISCHE
STRIJD

https://afanl.wordpress.com/20 16/10/26/19-11-2016-stop-de-cr iminalisering-van-antifascisti sche-strijd/

VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/POLITIE NEDERLAND
GEWAPENDE TAK VAN DE PVV?
FRANK VAN DER LINDE
26 NOVEMBER 2016


https://frankvanderlinde.net/p olitie-nederland-gewapende-tak -van-de-pvv/[5]


''Okay! De dag begon al voordat we het Kerkplein bereikten. Een aantal van ons had elkaar tevoren ontmoet en trok – tegen de honderd in getal – eerst in een tram maar al snel te voet de stad door., al vrij snel gemonitord door politiebusjes. Vlak voor het Kerkplein begonnen we leuzen te roepen. Dat bleek meteen het enige stuk demonstratieve optocht te zijn dat die dag zou plaatsvinden. Op het plein bleek al duidelijk hoeveel ruimte we zouden krijgen om te gaan lopen: geen.'
'........
.........
..........
.........


''Dus: “Hier spreekt de politie!” schalde het, met de opdracht dat de gezichtsbedekking af moest. Even later: “Hier spreekt de politie! De demonstratie wordt door de burgemeester beëindigd”, of iets dergelijks. Maar de demonstratie was nog helemaal niet begonnen: we stonden stil, we waren ons nog aan het verzamelen. Er viel niets te ‘beëindigen’.VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/
[6]


200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT IN ROTTERDAM/
POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE DEMONSTRANTEN/ABOUTALEB, SCHANDE!
ASTRID ESSED
30 NOVEMBER 2016


http://www.astridessed.nl/200- tegenstanders-zwarte-piet-opge pakt-in-rotterdampolitiegeweld -tegen-geweldloze-demonstrante naboutaleb-schande/[7]
VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/


POLITIE NEDERLAND
GEWAPENDE TAK VAN DE PVV?
FRANK VAN DER LINDE
26 NOVEMBER 2016


https://frankvanderlinde.net/p olitie-nederland-gewapende-tak -van-de-pvv/[8]200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT IN ROTTERDAM/
POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE DEMONSTRANTEN/ABOUTALEB, SCHANDE!
ASTRID ESSED
30 NOVEMBER 2016


http://www.astridessed.nl/200- tegenstanders-zwarte-piet-opge pakt-in-rotterdampolitiegeweld -tegen-geweldloze-demonstrante naboutaleb-schande/
[9]AMNESTY.NL
ROTTERDAM SCHOND DEMONSTRATIEVRIJHEID
15 NOVEMBER 2016https://www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/ rotterdam-schond- demonstratievrijheid
TEKST


”Op zaterdag 12 november zijn burgers die vreedzaam protesteerden tegen Zwarte Piet, of voornemens waren dat te doen, door de politie op verschillende manieren en momenten ‘tegengehouden’, ingesloten, en aangehouden. Volgens Amnesty International waren zowel het algehele demonstratieverbod dat in het centrum van Rotterdam gold als het beëindigen van het vreedzame protest disproportioneel.
Veruit de meeste van de ongeveer tweehonderd aanhoudingen van afgelopen zaterdag waren volgens Amnesty onrechtmatig. Daarnaast is Amnesty kritisch over de status en de geldigheid van het demonstratieverbod en het besluit van de burgemeester van Rotterdam van 11 november 2016. Met name naar het geweld dat de politie tegen een van de demonstranten gebruikte, moet volgens Amnesty nader onderzoek worden gedaan.
Demonstratieverbod disproportioneelHet op voorhand opleggen van een algeheel demonstratieverbod is een zeer ingrijpende maatregel, die alleen in uitzonderlijke situaties mag worden toegepast. Van zo’n situatie was volgens Amnesty geen sprake. Een algeheel demonstratieverbod leidt ertoe dat niet elke demonstratie afzonderlijk wordt beoordeeld. Zo is ook de vreedzame demonstratie tegen de figuur Zwarte Piet niet inhoudelijk en specifiek beoordeeld. De autoriteiten in Rotterdam hebben daardoor de demonstratievrijheid onvoldoende gewaarborgd.
De door de burgemeester geuite vrees dat tegendemonstranten geweld zouden gebruiken had reden moeten zijn om vreedzame demonstranten te beschermen, niet om hun vrijheid van meningsuiting in te perken.
Onrechtmatige aanhoudingenZelfs als er sprake is van overtreding van een demonstratieverbod of -beperking betekent dit niet dat de politie vreedzame demonstranten ‘automatisch’ moet of mag aanhouden. De demonstratievrijheid brengt met zich mee dat een besluit tot aanhouding noodzakelijk moet zijn. Amnesty is er niet van overtuigd dat zaterdag aanhouding van vreedzame demonstranten noodzakelijk was en vindt daarom veruit de meeste aanhoudingen onrechtmatig.
Disproportionele geweldstoepassingAmnesty heeft videobeelden  bekeken van de aanhouding van de anti-Zwarte-Piet-activist Jerry Afriyie en meent dat daarbij sprake was van disproportioneel geweldgebruik. In ieder geval één agent gaf Afriyie een vuiststoot in zijn gezicht, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging lijkt te zijn Amnesty vraagt de chef van de eenheid Rotterdam een onderzoek te doen naar de aanhouding van Afriyie.
Ontbreken van kennisgeving is geen reden voor demonstratieverbodAmnesty onderschrijft het belang van tijdige kennisgeving door burgers die willen demonstreren. Dit is voor de autoriteiten een belangrijk instrument ter facilitering van demonstraties. Het ontbreken van een kennisgeving was één van de overwegingen voor de burgemeester om een algeheel demonstratieverbod op te leggen. Volgens internationale en nationale regels mag het ontbreken van een kennisgeving op zichzelf echter geen reden zijn voor een verbod of andere beperkende maatregel.
Status van het besluit van de burgemeester is onduidelijkDe burgemeester heeft op 11 november 2016 op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) een algeheel tijdelijk demonstratieverbod  opgelegd  voor 12 november, van 06.00 – 18.00 uur, in het hele centrum van Rotterdam. Maar de Wom biedt de burgemeester deze bevoegdheid helemaal niet.
Het besluit lijkt vanwege de gekozen bewoordingen en overwegingen op een noodverordening, maar is dit dus niet. Opmerkelijk genoeg gebruikten zowel de politie als de burgemeester  in contacten met demonstranten en media de term noodverordening als basis voor het demonstratieverbod. Hiermee creëren de autoriteiten veel onduidelijkheid en wekken ze de indruk de status van het door henzelf genomen besluit niet goed te begrijpen. Dat roept bij Amnesty de vraag op hoe serieus de autoriteiten de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid nemen.
Amnesty heeft vandaag een brief gestuurd aan de Burgemeester van Rotterdam en de chef van de politie-eenheid in Rotterdam waarin zij haar zorgen toelicht.”
https://www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/ rotterdam-schond- demonstratievrijheid
AMNESTY INTERNATIONAL
BRIEF NAAR AANLEIDING VAN AANHOUDINGEN ZWARTE PIET
DEMONSTRANTEN IN ROTTERDAM OP 12 NOVEMBER 2016
”Aan: burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en de heer Paauw, chef politie-eenheid Rotterdam
Cc: gemeenteraad Rotterdam
Cc: Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie
https://www.amnesty.nl/sites/ default/files/public/amnesty_ brief_nav_demonstraties_ rotterdam_12_november_2016.pdf”Het demonstratieverbod dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam instelde bij de intocht van Sinterklaas en het ingrijpen van de politie toen dit werd overtreden, waren disproportioneel, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie roept op tot onderzoek naar het geweld dat de politie gebruikte bij de aanhouding van ten minste één van de demonstranten.”
”In totaal werden zaterdag in Rotterdam 200 anti-Zwarte Piet-activisten opgepakt, omdat ze volgens de politie het demonstratieverbod overtraden. Op internet gaan filmpjes rond van de arrestaties. Volgens degenen die de video’s online hebben gezet is daarin te zien hoe agenten de activisten “aftuigen”. Ook NOS-verslaggever Robert Bas zegt dat er “flinke tikken werden uitgedeeld”.


NOS
AMNESTY: AANHOUDINGEN INTOCHT ROTTERDAM
ONRECHTMATIG
15 NOVEMBER 2016http://nos.nl/artikel/2143261- amnesty-aanhoudingen-intocht-r otterdam-onrechtmatig.html
Amnesty laakt niet alleen het optreden van de politie. De mensenrechtenorganisatie vindt ook dat Aboutaleb met een verbod de vrijheid van meningsuiting van de demonstranten ten onrechte heeft ingeperkt. Amnesty vindt dat de burgemeester de activisten juist had moeten beschermen tegen agressieve voorstanders van Zwarte Piet.”
NOS
AMNESTY: AANHOUDINGEN INTOCHT ROTTERDAM
ONRECHTMATIG
15 NOVEMBER 2016http://nos.nl/artikel/2143261- amnesty-aanhoudingen-intocht-r otterdam-onrechtmatig.html
[10]


NEGATIEVE MEDIA AANDACHT ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN


DIEPTEPUNT VAN REPRESSIE, HOOGTEPUNT VAN VASTBERADENHEID:
MASSA-ARRESTATIE VAN ANTI-ZWARTE PIET- STRIJDERS
PETER STORM
12 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/1 2/dieptepunt-van-repressie-hoo gtepunt-van-vastberadenheid- massa-arrestatie-van-anti- zwarte-piet-strijders/PETER STORM BEKRITISEERT, TERECHT, DE VOLGENDE KRANTEN
[ZIE BOVENSTAAND ARTIKEL]


TROUW
ACHTER HET DECOR VAN SINTERKLAAS IS WEINIG
RUIMTE
12 NOVEMBER 2016


http://www.trouw.nl/tr/nl/ 39683/nbsp/article/detail/ 4414228/2016/11/12/Achter-het- decor-van-de-intocht-is- weinig-ruimte.dhtml


NU.NL
180 DEMONSTRANTEN AANGEHOUDEN IN ROTTERDAM
12 NOVEMBER 2016
http://www.nu.nl/binnenland/ 4349951/180-demonstranten- aangehouden-in-rotterdam.html


VOLKSKRANT
GROOTSTE DEEL VAN DE 200 OPGEPAKTE BETOGERS
ZWARTE PIET WEER VRIJ
12 NOVEMBER 2016


http://www.volkskrant.nl/ binnenland/zeker-180- tegenstanders-zwarte-piet- aangehouden-in-rotterdam- intocht-maassluis-verloopt- rustig~a4414169/


NOS
HOE  ROTTERDAMSE POLITIE DE ACTIEVOERDERS
EEN STAPJE VOOR BLEEF
12 NOVEMBER 2016
http://nos.nl/artikel/2142782- hoe-rotterdamse-politie-de- actievoerders-een-stapje-voor- bleef.htmlEEN SOORTGELIJKE KRITIEK OP DE MEDIA KWAM VAN
VOLKSKRANT COLUMNISTE ASHA TEN BROEKE:


EEN DEMOCRATIE MOET HAAR DISSIDENTEN KOESTEREN
ASHA TEN BROEKE


http://ashatenbroeke.nl/2016/1 1/25/een-democratie-moet-haar- dissidenten-koesteren/
[11]


NU.NL
OMBUDSMAN NOEMT ARRESTATIES SINTERKLAASINTOCHT
2011 ONTERECHT
17 OCTOBER 2014http://www.nu.nl/binnenland/39 06218/ombudsman-noemt-arrestat ies-sinterklaasintocht-2011-on terecht.htmlCONCLUSIE

”De klacht over de aanhouding – en daarmee tevens de klacht over het gebruik van geweld – is gegrond wegens schending van het vereiste dat grondrechten moeten worden gerespecteerd, in dit geval het recht op persoonlijke vrijheid en het verbod op onrechtmatige vrijheidsbeneming. De klacht over de gemaakte opmerkingen is gegrond wegens schending van het vereiste van professionaliteit.”


DE NATIONALE OMBUDSMAN
RAPPORT OVER EEN KLACHT OVER DE REGIONALE POLITIE
EENHEID ROTTERDAM
15 OCTOBER 2015https://www. nationaleombudsman.nl/system/ files/rapport/rapport-2014- 138.pdf

AMNESTY.NL
ROTTERDAM SCHOND DEMONSTRATIEVRIJHEID
15 NOVEMBER 2016https://www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/ rotterdam-schond- demonstratievrijheidAMNESTY INTERNATIONAL
BRIEF NAAR AANLEIDING VAN AANHOUDINGEN ZWARTE PIET
DEMONSTRANTEN IN ROTTERDAM OP 12 NOVEMBER 2016
”Aan: burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en de heer Paauw, chef politie-eenheid Rotterdam
Cc: gemeenteraad Rotterdam
Cc: Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie
https://www.amnesty.nl/sites/ default/files/public/amnesty_ brief_nav_demonstraties_ rotterdam_12_november_2016.pdf”Het demonstratieverbod dat burgemeester Aboutaleb van Rotterdam instelde bij de intocht van Sinterklaas en het ingrijpen van de politie toen dit werd overtreden, waren disproportioneel, zegt Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie roept op tot onderzoek naar het geweld dat de politie gebruikte bij de aanhouding van ten minste één van de demonstranten.”
”In totaal werden zaterdag in Rotterdam 200 anti-Zwarte Piet-activisten opgepakt, omdat ze volgens de politie het demonstratieverbod overtraden. Op internet gaan filmpjes rond van de arrestaties. Volgens degenen die de video’s online hebben gezet is daarin te zien hoe agenten de activisten “aftuigen”. Ook NOS-verslaggever Robert Bas zegt dat er “flinke tikken werden uitgedeeld”.


NOS
AMNESTY: AANHOUDINGEN INTOCHT ROTTERDAM
ONRECHTMATIG
15 NOVEMBER 2016http://nos.nl/artikel/2143261- amnesty-aanhoudingen-intocht-r otterdam-onrechtmatig.html


”Het is voor het eerst dat ik aan ‘de verkeerde kant’ sta. Ik merkte ineens hoe rechteloos en machteloos je bent. Ik heb de hele dag niet gegeten. Er was geen wc. Op een gegeven moment stonden we in een busje te plassen. Mensonterend.”

NOS
AANGEHOUDEN ADVOCAAT: NOODBEVEL ROTTERDAM
WAS TOTAAL ONDUIDELIJK
12 NOVEMBER 2016http://nos.nl/artikel/2142809- aangehouden-advocaat-noodbevel -rotterdam-was-totaal-onduidel ijk.htmlTROUW
WAPPERDE ABOUTALEB BIJ INTOCHT SINTERKLAAS TE SNEL
MET NOODBEVEL?
14 NOVEMBER 2016http://www.trouw.nl/tr/nl/3968 1/nbsp/article/detail/4415176/ 2016/11/14/Wapperde-Aboutaleb- bij-intocht-Sinterklaas-te-sne l-met-noodbevel.dhtml[12]

VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/


CONTROLE, CENSUUR, REPRESSIE, RACISME: DE POLITIESTAAT
AAN HET WERK
JOKE KAVIAAR
20 NOVEMBER 2016


https://jokekaviaar.nl/politie staat-aan-het-werk.htmlAUTONOMEN DEN HAAG
OVER DE MASSA ARRESTATIE BIJ DE FIGHT REPRESSION
DEMONSTRATIE
22 NOVEMBER 2016


https://autonomendenhaag.wordp ress.com/2016/11/22/over-de-ma ssa-arrestatie-bij-de-fight-re pression-demonstratie/FIGHT REPRESSION 
OVER DE MASSA ARRESTATIE BIJ DE FIGHT REPRESSION
DEMONSTRATIE
21 NOVEMBER 2016


https://fightrepressiondemo.no blogs.org/post/2016/11/21/over -de-massa-arrestatie-bij-de-fi ght-repression-demonstratie/


DE LANGE MARS
POLITIE ONDERDRUKT DEMO EN ARRESTEERT TEN ONRECHTE
166 MENSEN
21 NOVEMBER 2016
http://delangemars.nl/2016/11/ 21/politie-onderdrukt-demo-en- arresteert-ten-onrechte-166-me nsen/


POLITIE NEDERLAND
GEWAPENDE TAK VAN DE PVV?
FRANK VAN DER LINDE
26 NOVEMBER 2016


https://frankvanderlinde.net/p olitie-nederland-gewapende-tak -van-de-pvv/
[13]


''Volgens een woordvoerster van de politie verliepen de arrestaties rustig en geordend.''METRONIEUWS.NL
166 VAN DE 200 DEMONSTRANTEN OPGEPAKT IN
DEN HAAG
19 NOVEMBER 2016


http://www.metronieuws.nl/nieu ws/binnenland/2016/11/166-van- de-200-demonstranten-opgepakt- in-den-haag[14]


NU.NL
POLITIE DEN HAAG ARRESTEERT 166 DEMONSTRANTEN
19 NOVEMBER 2016

http://www.nu.nl/binnenland/43 53453/politie-haag-arresteert- 166-demonstranten.html


NRC
166 DEMONSTRANTEN OPGEPAKT IN DEN HAAG
19 NOVEMBER 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016 /11/19/tientallen-demonstrante n-opgepakt-in-den-haag-a153266 3
NOS
166 ARRESTATIES BIJ HAAGSE DEMONSTRATIE
EXTREEM-LINKS
19 NOVEMBER 2016
http://nos.nl/artikel/2143980- 166-arrestaties-bij-haagse-dem onstratie-extreem-links.html
[15]


''Het zal tegen vijf uur zijn gelopen inmiddels. Bij de reguliere politie voegden zich inmiddels agenten met schilden, helmen en knuppels, reguliere agenten trokken zich terug. Mensen probeerden nog naar voren te komen en daarbij ging vuurwerk af.''VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/
[16]'' De betogers droegen, tegen de afspraken in, gezichtsbedekking en gooiden met vuurwerk en verfbommen naar agenten. 
Burgemeester Van Aartsen besloot daarop de demonstratie op het Kerkplein te beëindigen.''
NOS
166 ARRESTATIES BIJ HAAGSE DEMONSTRATIE
EXTREEM-LINKS
19 NOVEMBER 2016
http://nos.nl/artikel/2143980- 166-arrestaties-bij-haagse-dem onstratie-extreem-links.html[17]


''Het zal tegen vijf uur zijn gelopen inmiddels. Bij de reguliere politie voegden zich inmiddels agenten met schilden, helmen en knuppels, reguliere agenten trokken zich terug. Mensen probeerden nog naar voren te komen en daarbij ging vuurwerk af. Achteraf is ook dat in media als excuus gebruikt om het verbod van de demonstratie te rechtvaardigen. Maar dit vuurwerk ging nadrukkelijk pas af toen dat verbod al van kracht was, toen onze ‘aanhouding’ een feit was. Dit excuus berust dus op een onwaarheid.''


VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/


[18]


''De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.''


http://devloek.nl/over-de- vloek/


http://devloek.nl/
''Enige uitleg is misschien handig. Vandaag stond een protestdemonstratie tegen de ontruiming van “sociaal-culturele vrijplaats De Vloek”  gepland. De Vloek is een meer dan 12 jaar geleden gekraakt complex in Scheveningen, waar ruimte is voor kunstenaars en muzikanten buiten de mainstream, en waar zich ook een café bevindt, de Piratenbar. Het is een vrijplaats voor alternatieve en dissidente vormen van cultuur, en een uitgaansplek voor als je niet alleen maar Franz Bauer, André Rieux of Madonna wilt beluisteren op je zaterdagavond.''
MERKWAARDIG MIDDAGJE DEN HAAG-EN DE VLOEK MOET
BLIJVEN
PETER STORM
6 DECEMBER 2014


http://www.ravotr.nl/2014/12/0 6/merkwaardig-middagje-den-haa g-en-de-vloek-moet-blijven/
BESTE LIEFHEBBER VAN KLASSIEKE MUZIEK, KAN DE VLOEK OP U
REKENEN?
PETER STORM
26 MAART 2015


http://www.ravotr.nl/2015/03/2 6/beste-liefhebber-van-klassie ke-muziek-kan-de-vloek-op-reke nen/NU.NL
KRAAKPAND DE VLOEK IN SCHEVENINGEN ONTRUIMD
9 SEPTEMBER 2015
http://www.nu.nl/binnenland/41 22173/kraakpand-vloek-in-schev eningen-ontruimd.html
[19]


''Het Autonoom Centrum (AC) aan de Willem van Outhoornstraat 17 in Den Haag wordt bedreigd met ontruiming. Het AC is inmiddels 5 jaar gekraakt en bied onder andere ruimte aan een veganistische volkskeuken en de alternatieve boekenwinkel Opstand. Ook worden er al 5 jaar informatie-, film- en debat-avonden georganiseerd en is er ruimte voor muziek en bijeenkomsten.''
........
...........
''Het Autonoom Centrum is een belangrijke plek voor de anti-kapitalistische beweging. Een plek waar mensen zich kunnen informeren en organiseren. Buiten dat bied het plek aan vele initiatieven die nergens anders een plek hebben. Het Autonoom Centrum bied al 5 jaar plek aan een veganistische volkskeuken, de alternatieve boekenwinkel Opstand, het KraakSpreekUur, film- en informatieavonden, optredens van bands en ook studenten van het nabijgelegen conservatorium hebben een plek om zonder winstoogmerk optredens te organiseren. Al deze activiteiten worden op een non-profit basis en enkel door vrijwilligers gedraaid.''
AUTONOOM CENTRUM DEN HAAG BEDREIGD MET ONTRUIMING
28 APRIL 2015

https://acdenhaag.wordpress.co m/2015/04/28/autonoom-centrum- den-haag-bedreigd-met-ontruimi ng/


OMROEP WEST
KRAKERS AUTONOOM CENTRUM MOETEN PAND AAN
WILLEM VAN OUTSHOORNSTRAAT DEN HAAG VERLATEN
8 JANUARI 2016


http://www.omroepwest.nl/ nieuws/3031394/Krakers- Autonoom-Centrum-moeten-pand- aan-Willem-van-Outhoornstraat- Den-Haag-verlaten


''Sluiting Autonoom Centrum
De burgemeester hield echter niet op bij de schadeclaim van de ontruiming van De Vloek. Ook het Autonoom Centrum (AC) moest het ontgelden. Het AC werd na ruim vijf jaar ontruimd van hun locatie in de wijk het Bezuidenhout. Hierna werden er drie panden aan de Harstenhoekweg gekraakt om de activiteiten van het AC door te zetten.''
HET GEBIEDSVERBOD TEGEN ANARCHISTEN IN EEN
BREDERE CONTEXT VAN REPRESSIE IN DEN  HAAG
https://www.anarchistischegroe pnijmegen.nl/het-gebiedsverbod -tegen-anarchisten-een-bredere -context


[20]''Onder leiding van VVD-burgemeester Jozias van Aartsen heeft de gemeente Den Haag er de laatste tijd alles aan gedaan om het tentenkamp te verbieden, onmogelijk te maken, te ontmoedigen en te beëindigen. Van Aartsen legde de vluchtelingen bij aanvang van hun protestactie de verplichting op om alleen met “open tenten”, dat wil zeggen: niet-afsluitbare partytenten, en alleen overdag een kamp in te richten. Na een door de vluchtelingen aangespannen en ook gewonnen rechtszaak mochten ze hun actiekamp ook ’s nachts voortzetten.''


DOORBRAAK.EU
VLUCHTELINGEN DEN HAAG WEERSTAAN STAATSREPRESSIE
26 SEPTEMBER 2012
http://www.doorbraak.eu/vlucht elingen-van-haags-tentenkamp-w eerstaan-staatsrepressie/''De huichelachtigheid van de burgemeester kent geen grenzen. Terwijl hij zich in de media zogenaamd zorgen lijkt te maken over de kwetsbaarheid van de vluchtelingen, stuurt hij op hen de politie af, die aan de lopende band repressief en intimiderend optreedt. Ook eist hij dat de vluchtelingen ’s nachts in open tenten moeten slapen, zonder enige vorm van beschutting. Hij weigert zelfs om sanitaire voorzieningen aan te laten leggen. Het is dus Van Aartsen zelf die de vluchtelingen kwetsbaar maakt.''
DOORBRAAK.EU
HAAGSE BURGEMEESTER BEHANDELT ACTIEVOERDERS
VAN TENTENKAMP HUFTERIG
12 OCTOBER 2012


http://www.doorbraak.eu/haagse -burgemeester-behandelt-actiev oerders-van-tentenkamp-hufteri g/


[21]''De smeris heeft hier ontzettend hard op ingegrepen. Ik was zelf een van de lockers en zag mensen bij het hoofd gegrepen worden, met veel geweld uit de kluwen verwijderd worden. Veel gillen en schreeuwen en kreten van pijn. Een smeris die op een lockon ging staan en bijna de arm van de locker zou breken, een andere locker zag dat een smeris één van de vluchtelingen in zijn kruis kneep, er werd iemand bijna gekeeld door in zijn strottenhoofd te knijpen, een locker kreeg een knie op haar borstkas van een smeris die zo op haar leunde om een ander eruit te trekken. Ik heb nog lang niet alles gezien, op dit filmpje is nog meer te zien wat ik niet kon zien. Het was heel erg gevaarlijk wat ze deden, en heel erg heftig. Omstanders die nog binnen het afzetlint waren werden ook opgepakt, waaronder degene die als veiligheidspersoon/waarnemer was toegelaten, ook die werd opgepakt. Het schreeuwen van verwijderde mensen ging door wanneer ze naar de arrestantenbussen werden gebracht, het ging er hard aan toe tot de bus in.''INDYMEDIA.NL
VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP
BESTAAN
15 DECEMBER 2012

https://www.indymedia.nl/node/ 11497


NOS
TENTENKAMP DEN HAAG ONTRUIMD
13 DECEMBER 2012


http://nos.nl/artikel/451179-t entenkamp-den-haag-ontruimd.ht ml


OMROEP WEST
KOEKAMP ONTRUIMD DOOR POLITIE
13 DECEMBER 2012


http://www.omroepwest.nl/nieuw s/2061967/Koekamp-ontruimd-doo r-politie


TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE
ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
17 DECEMBER 2012


http://www.astridessed.nl/tent enkamp-koekamp-ontruimduitgepr ocedeerde-asielzoekers-niet- meer-onzichtbaar/


[22]
DEZE WEBSITE GAAT OVER DE GROEP UITGEPRIOCEDEERDE
IRAAKSE VLUCHTELINGEN, DIE IN KOEKAMP [DEN HAAG] EEN
TENTENKAMP HADDEN EN DOOR VAN AARTSEN WERDEN ONTRUIMD
''
Over ons(Geen) recht op bestaan
Je bent jaren geleden als vluchteling naar Nederland gekomen. Je hebt geen verblijfsvergunning maar je kan ook niet uitgezet worden. Je belandt op straat en kunt nergens terecht. Wat doe je?''


http://rob.irgendwiebeschaefti gt.de/over-ons/


RECHT OP BESTAAN
http://rechtopbestaan.org/[23]


''In het artikel “Felle kritiek op protestkamp” in De Telegraaf (zie onderaan dit bericht) en tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad heeft Van Aartsen zich ronduit onbeschoft uitgelaten over het tentenkamp en de ondersteuners van de vluchtelingen. Hij stelde een eind te willen maken aan “het gekampeer” en haalde keihard uit naar de Anti-Fascistische Aktie (AFA). Dat zou volgens hem “een schemerige organisatie” zijn die “de kwetsbare groep vluchtelingen” zou misbruiken “om eigen doelen te halen”.DOORBRAAK.EU
HAAGSE BURGEMEESTER BEHANDELT ACTIEVOERDERS
VAN TENTENKAMP HUFTERIG
12 OCTOBER 2012


http://www.doorbraak.eu/haagse -burgemeester-behandelt-actiev oerders-van-tentenkamp-hufteri g/''Burgemeester Jozias van Aartsen heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling en in de pers bijzonder negatief uitgelaten over het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp. Hij wil een eind aan “het gekampeer” en stelt de Wet Openbaarheid Manifestaties ter discussie. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stoort zich aan de uitspraken: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers.” De burgemeester is al diverse malen door de rechter teruggefloten voor de beperkingen die hij demonstranten heeft opgelegd. “Hij kan kennelijk moeilijk tegen zijn verlies en lijkt gefrustreerd over een paar tenten.” De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld.''......
.......''2. De Telegraaf citeert de burgemeester als volgt: “Het is een schemerige organisatie die niet van de asielzoekers zelf is”, legt Van Aartsen uit. “Ik vrees dat deze kwetsbare groep wordt misbruikt om eigen doelen te halen.”
Is dit werkelijk zo door de burgemeester geuit of is dit een verzinsel van de Telegraaf?''
HAAGSE STADSPARTIJ
''UITSPRAKEN VAN AARTSEN OVER TENTENKAMP RIDIKUUL''
http://www.haagsestadspartij.n l/site/?p=1454
TEKST
''Burgemeester Van Aartsen heeft zich bijzonder negatief uitgelaten over het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp. De Haagse Stadspartij roept hem ter verantwoording.''


''Burgemeester Jozias van Aartsen heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling en in de pers bijzonder negatief uitgelaten over het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp. Hij wil een eind aan “het gekampeer” en stelt de Wet Openbaarheid Manifestaties ter discussie. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stoort zich aan de uitspraken: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers.” De burgemeester is al diverse malen door de rechter teruggefloten voor de beperkingen die hij demonstranten heeft opgelegd. “Hij kan kennelijk moeilijk tegen zijn verlies en lijkt gefrustreerd over een paar tenten.” De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld.
Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 4 oktober 2012 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
In een artikel uit de Telegraaf wordt gesteld dat de burgemeester keihard heeft uitgehaald naar de Anti Fascistische Actie, de organisatie achter het protest van uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers op de Koekamp. Ook zou de burgemeester verder actie willen ondernemen tegen het ‘gekampeer’ door demonstranten. Daarom heb ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.
1. Kent het college het artikel “Felle kritiek op protestkamp” uit de Telegraaf van 4 oktober 2012?
Ja
2. De Telegraaf citeert de burgemeester als volgt: “Het is een schemerige organisatie die niet van de asielzoekers zelf is”, legt Van Aartsen uit. “Ik vrees dat deze kwetsbare groep wordt misbruikt om eigen doelen te halen.”
Is dit werkelijk zo door de burgemeester geuit of is dit een verzinsel van de Telegraaf?
Het college verwijst naar de uitspraken die de burgemeester heeft gedaan in de vergadering van de commissie Bestuur van 3 oktober jl.
3. In het tentenkamp “Wij blijven hier! Den Haag” op de Koekamp verblijven tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers. Het wordt volgens hun eigen website ondersteund door o.a. AFA Den Haag, AFA Nederland, Doorbraak, No Border Netwerk Nederland, STEK, PRIME, Occupy Den Haag en Rondje Binnenhof. Kan de burgemeester per organisatie aangeven waarop de suggestie gegrond is dat deze organisaties misbruik maken van de asielzoekers?
4. Kan de burgemeester per organisatie aangeven waarop de bewering gegrond is dat sprake is van schemerige organisaties?
5. Het tentenkamp heeft een eigen organisatie die door de asielzoekers zelf wordt gerund, daarbij ondersteund door genoemde organisaties. Hoe komt de burgemeester er bij dat de organisatie niet van de asielzoekers zelf is?
6. Volgens de burgemeester is sprake van een kwetsbare groep. Wat bedoelt de burgemeester daarmee?
7. Wat heeft de burgemeester gedaan om deze mensen minder kwetsbaar te maken?
8. De rechter heeft de burgemeester al diverse malen teruggefloten als het gaat om zijn fanatieke anti-tentenbeleid inzake Occupy en de asielzoekers. Wat is er volgens de burgemeester bedreigend of gevaarlijk aan tenten?
Ad 3 t/m 8
Het asiel- en terugkeerbeleid zijn de exclusieve verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het rijk. De gemeenten spelen hierbij geen rol. Los van de demonstratie op de Koekamp hebben het huidige en voorgaande colleges het rijk gewezen op de problemen rond dit beleid. Dit gebeurt ook rond deze demonstratie. Dit staat nadrukkelijk los van de verantwoordelijkheid van de burgemeester op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom).
De burgemeester heeft op grond van de Wom de taak demonstraties te beoordelen en zo nodig te beperken ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Het is daarbij niet zozeer van belang wie de demonstratie ondersteunt als wel wie verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor een veilig en ordelijk verloop er van. De strekking van de demonstratie speelt hierbij geen rol.
Demonstraties waarbij men dag en nacht voor onbepaalde tijd in de openbare ruimtes wil verblijven, inclusief het verblijf in afgesloten ruimtes zoals tenten of bouwsels blijken onaanvaardbare risico’s met zich mee te brengen. De burgemeester heeft daarom de beperking opgelegd dat er geen afgesloten ruimtes mogen worden gebruikt en dat overnachten niet is toegestaan. Hieraan lagen de vrees voor wanordelijkheden en de gezondheid van de deelnemers ten grondslag.
Zoals blijkt uit RIS 251981 en RIS 252266 wordt deze vrees ook grotendeels door de rechter bevestigd in uitspraken in voorlopige voorziening. Verblijf in afgesloten ruimtes is daarom niet toegestaan. De rechter heeft de beperking op overnachten niet in stand gelaten.
De open tenten waarin men momenteel geforceerd kampeert en de locatie Koekamp zijn daar echter, naar de overtuiging van het college, noch voor bedoeld noch geschikt. Dit geldt des te meer wanneer dit voor onbepaalde tijd gebeurt. Desondanks heeft men er voor gekozen om onder slechte omstandigheden op de Koekamp te verblijven.
Daarnaast blijkt uit de rechterlijke uitspraken dat voor een goed verloop van dit soort demonstraties een welhaast professionele organisatie vereist is. Het is noodzakelijk dat er permanent een aanspreekpunt voor politie en gemeente bij de demonstratie aanwezig is die vooraf bekend moet worden gemaakt.
De contactpersoon van deze demonstratie heeft een aantal verschillende verklaringen afgegeven over de wijze waarop de demonstratie is georganiseerd en zijn rol daarbij. Er is steeds geweigerd om de noodzakelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het is onduidelijk wie het tijdens deze demonstratie voor het zeggen heeft.
Ook wordt regelmatig de confrontatie gezocht met de politie en de gemeente. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de politie toezicht wil houden of wanneer de organisator wordt aangesproken op zaken die niet in overeenstemming zijn met de uitspraak van de rechter.
Aan de demonstratie nemen uitgeprocedeerde asielzoekers deel. Zij zijn kwetsbaar omdat zij zich minder op rechten kunnen beroepen dan mensen met recht op verblijf in Nederland.
De contactpersoon heeft aangegeven dat er (particuliere) opvang voor de betreffende asielzoekers beschikbaar is. Het verantwoordelijke ministerie van BZK geeft ook aan dat er opvang beschikbaar is voor mensen die meewerken aan terugkeer. In de gesprekken met de contactpersoon zijn door de politie en de gemeente vele alternatieve en veiliger vormen van demonstreren aangereikt maar deze zijn steeds van de hand gewezen.
Bovenstaande combinatie van factoren heeft de burgemeester er toe gebracht zijn zorg uit te spreken over de situatie. Het is de vraag of de confrontatie die met de overheid wordt gezocht niet ten koste gaat van de kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers.
9. Is de burgemeester er van op de hoogte dat de asielzoekers op de Koekamp er niet zitten om vakantie te vieren, niet in een afgesloten tent mogen bivakkeren en permanent geobserveerd worden door een mobiele politiecamera? Zo ja, waarom gebruikt u dan de term “gekampeer”?
Volgens de gehanteerde definitie betekent kamperen: bivakkeren/verblijven in een tent. Er is door de burgemeester op geen enkel moment de indruk gewekt dat het hier zou gaan om vakantievierders. Het college laat deze suggestie dan ook geheel voor verantwoording van de vragensteller.
10. Volgens de Telegraaf pleit de burgemeester voor een fundamenteel debat over de bevoegdheden van burgemeesters bij demonstraties. “Straks krijgen we anti- en prodemonstranten recht tegenover elkaar op het Malieveld. Het zou misschien goed zijn als er gekeken gaat worden naar de Wet openbare manifestaties.” Welke bevoegdheid mist de burgemeester en welke dringende noodzaak is er om de wet te laten aanpassen?
De burgemeester signaleert in toenemende mate problemen met geforceerd permanent verblijf op grond van de Wet openbare manifestaties. Dit punt is aangekaart bij de VNG. Let wel: er is geen enkel principieel bezwaar tegen nachtelijke demonstraties, zolang zij geen gevaar opleveren voor de gezondheid en het verkeer en zij geen vrees voor wanordelijkheden opleveren. Permanent kamperen in de openbare ruimte kent deze bewaren wel en levert bovendien strijd op met de Apv en bestemmingsplannen.
11. Woensdag 3 oktober is de burgemeester van Amsterdam op bezoek geweest bij een vergelijkbaar tentenkamp in Amsterdam. Onze burgemeester weigert echter op bezoek te gaan bij het Haagse tentenkamp. Wat is daarvan de reden?
De burgemeester is uitstekend geïnformeerd over de situatie op de Koekamp en er is geen aanleiding voor een persoonlijk bezoek. Met meer dan 1.500 demonstraties per jaar van alle soorten en gezindten in onze stad is ook alle aanleiding om terughoudend met dit soort bezoeken om te gaan.
Betrokkenen zijn wel diverse malen uitgenodigd voor een gesprek op het Stadhuis. De uitnodigingen zijn afgeslagen met als verklaring dan men alleen wil komen om te praten over het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Dat is echter geen zaak van de gemeente.
12. Ziet het college een oplossing voor de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden? Zo ja, welke en wat heeft het college daar mee gedaan?
Zie het antwoord op de vragen 3 t/m 8
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen
Felle kritiek op protestkamp
(De Telegraaf, 4 okt 2012)
door Alexander Bakker
DEN HAAG, donderdag
Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag haalt keihard uit naar de Anti Fascistische Actie, de organisatie achter het protest van uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers op de Koekamp. De burgervader wil verder actie ondernemen tegen het ‘gekampeer’ door demonstranten.
“Het is een schemerige organisatie die niet van de asielzoekers zelf is”, legt Van Aartsen uit. “Ik vrees dat deze kwetsbare groep wordt misbruikt om eigen doelen te halen.” De burgemeester maakt zich grote zorgen om de gezondheid en veiligheid van de demonstranten. Met de Anti Fascistische Actie (AFA) is volgens hem weinig contact mogelijk en daarom heeft hij een beroep gedaan op
Vluchtelingenwerk om de Irakezen bij te staan. Ook de GGD neemt regelmatig een
kijkje.
Kletskoek
Zowel de AFA als Occupy, dart eerder op het Malieveld
demonstreerde, stapte naar de rechter voor toestemming om te kamperen. Beide
voelen zich beperkt in hun demonstratierecht, omdat de gemeente het niet
wilde en de rechter alleen halfopen tenten toestaat. “Dag en nacht kunnen
mensen in de stad terecht om te demonstreren, maar niet om te kamperen.
Verhalen over dat wij bewust betogers tegenwerken zijn kletskoek”, reageert
Van Aartsen, die benadrukt dat hij de uitspraak van de rechter respecteert.
Wel pleit hij voor een fundamenteel debat over de bevoegdheden van
burgemeesters bij demonstraties. “Straks krijgen we anti- en
prodemonstranten recht tegenover elkaar op het Malieveld. Het zou misschien
goed zijn als er gekeken gaat worden naar de Wet openbare manifestaties.”
Haagse burgemeester behandelt actievoerders van tentenkamp hufterig
(Doorbraak, 12 okt 2012)
Al meer dan drie weken houdt op de Koekamp in de buurt van het station Den Haag Centraal het vluchtelingenactiekamp “Recht op bestaan” stand.
De voornamelijk Iraakse vluchtelingen krijgen aardig wat steun, maar
worden wel volop tegengewerkt door VVD-burgemeester Jozias van Aartsen
en ambtenaren van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV). Toch laten ze
zich niet uit het veld slaan.
In het artikel “Felle kritiek op protestkamp” in De Telegraaf en
tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad heeft Van
Aartsen zich ronduit onbeschoft uitgelaten over het tentenkamp en de
ondersteuners van de vluchtelingen. Hij stelde een eind te willen maken
aan “het gekampeer” en haalde keihard uit naar de Anti-Fascistische
Aktie (AFA). Dat zou volgens hem “een schemerige organisatie” zijn die
“de kwetsbare groep vluchtelingen” zou misbruiken “om eigen doelen te
halen”. Het Haagse Stadspartij-raadslid Joris Wijsmuller stoorde zich
aan de beledigende uitspraken van de burgervader: “Ik verbaas mij al
enige tijd over de krampachtige manier waarop Van Aartsen omgaat met de
demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers”. Wijsmuller wees erop
dat de burgemeester al diverse malen door de rechter is teruggefloten
voor de beperkingen die hij demonstranten heeft opgelegd. “Hij kan
kennelijk moeilijk tegen zijn verlies en lijkt gefrustreerd over een
paar tenten.”
Politiecamera
Wijsmuller heeft Van Aartsen over zijn schandalige gedrag inmiddels een
aantal kritische vragen gesteld. Volgens de website van het tentenkamp,
zo stelt het raadslid, wordt de actie niet alleen ondersteund door AFA,
maar ook door andere organisaties, waaronder Doorbraak. “Kan de
burgemeester per organisatie aangeven waarop de suggestie gegrond is dat
deze organisaties misbruik maken van de asielzoekers?”, vraagt
Wijsmuller fijntjes. Ook wil hij weten waarom er volgens de burgemeester
sprake zou zijn van “schemerige organisaties”. Als een van de betrokken
organisaties is Doorbraak benieuwd wat Van Aartsen hierop te zeggen
heeft. “Volgens de burgemeester is sprake van een kwetsbare groep. Wat
bedoelt de burgemeester daarmee?”, vraagt Wijsmuller ook nog. “Wat heeft
de burgemeester gedaan om deze mensen minder kwetsbaar te maken? Is de
burgemeester er van op de hoogte dat de asielzoekers op de Koekamp er
niet zitten om vakantie te vieren, niet in een afgesloten tent mogen
bivakkeren en permanent geobserveerd worden door een mobiele
politiecamera? Zo ja, waarom gebruikt u dan de term ‘gekampeer’?”
De huichelachtigheid van de burgemeester kent geen grenzen. Terwijl hij
zich in de media zogenaamd zorgen lijkt te maken over de kwetsbaarheid
van de vluchtelingen, stuurt hij op hen de politie af, die aan de
lopende band repressief en intimiderend optreedt. Ook eist hij dat de
vluchtelingen ‘s nachts in open tenten moeten slapen, zonder enige vorm
van beschutting. Hij weigert zelfs om sanitaire voorzieningen aan te
laten leggen. Het is dus Van Aartsen zelf die de vluchtelingen kwetsbaar
maakt.
Woede
De vluchtelingen zijn deze week ook nog eens lastig gevallen door de
deportatiemachine van de DTV. De politie kwam op het kamp een brief
langsbrengen die afkomstig bleek van René Roodzant, “directeur
voorbereiden vertrek” van de DTV. Daarin riep hij de vluchtelingen op om
“vrijwillig” terug te keren naar hun land van herkomst, in ruil waarvoor
hij “de mogelijkheid tot onderdak” kon bieden. Een ongelooflijk cynisch
gebaar richting mensen die onder uiterst zware omstandigheden op straat
moeten zien te overleven. “Door zelf het initiatief te nemen voor uw
vertrek komt er een einde aan de situatie waarin u nu verkeert en de
onzekerheid die u mogelijk ervaart”, schrijft Roodzant schaamteloos. Met
het middel van “vrijwillige” terugkeer zet de overheid al jarenlang
vluchtelingen onder druk die door de deportatie-ambtenaren niet het land
uitgewerkt kunnen worden. De actievoerders van het tentenkamp hebben vol
woede en ergernis gereageerd op de brief, die onbedoeld heeft gezorgd
voor het aanwakkeren van hun strijdlust en doorzettingsvermogen. De
burgemeester en de DTV-ambtenaren moeten maar eens goed in hun oren
knopen dat ze de vluchtelingen niet klein kunnen krijgen.
Harry Westerink
http://www.doorbraak.eu/?p=113 87
Open brief aan Burgemeester Van Aartsen van Den Haag, uitnodiging voor
gesprek over oplossing voor ongedocumenteerden.
Geplaatst op oktober 15, 2012 door rechtopbestaan
Beste heer Van Aartsen,
In de commissievergadering Bestuur van 3 oktober jl. heeft u gesproken
over het vluchtelingen kamp op de Koekamp. Wij willen u bedanken voor de
duidelijke uitspraken die u heeft gedaan over onze situatie (1). Wij
zijn blij met alle steun die we krijgen, omdat mensen in onze situatie
veelal onzichtbaar zijn en niet worden gehoord. Wij denken dat,
voortvloeiend uit uw uitspraken, er een gesprek plaats kan vinden over
hoe wij het kabinetsbeleid kunnen veranderen.
U heeft ons uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis, volgens
dhr. B. Ludwig gaat dit over het tentenkamp. Wij hebben het tentenkamp
via een rechtelijke uitspraak voor elkaar moeten krijgen en wij willen u
op het hart drukken dat wij niet voor ons plezier ‘kamperen’. Wij staan
op de Koekamp omdat wij geen andere optie hebben, u zegt ons toe te
staan elke dag terug te komen, maar geeft ons geen mogelijkheid ergens
te verblijven, wij kunnen namelijk nergens heen.
Omdat u moeilijk te bereiken bent, willen wij u via deze weg uitnodigen
op het tentenkamp, dan kunt u met eigen ogen zien hoe het geregeld is.
Maar vooral ook omdat u dan met ons in gesprek kan over onze situatie.
De oplossing voor onze situatie ligt in handen van de 2e kamer en de
nieuwe regering. Uw partij, de VVD, is op dit moment bezig met
kabinetsbesprekingen met de PVDA, wij hopen dat u uw invloed binnen deze
partij kan aanwenden om tot een doorbraak te komen, zodat wij niet
langer op deze plek hoeven te overnachten.
Want niet alleen vele Nederlanders vinden onze situatie ontoelaatbaar,
ook geïnstitutionaliseerde organisaties hebben kritiek geuit op het
Nederlandse vluchtelingen beleid. Zoals blijkt uit het advies van het
ACVZ aan minister Leers uit maart 2012 (2), die stelt dat er een grote
groep tussen wal en schip valt, en heen-en-weer wordt gestuurd tussen
rijk en gemeente.
In het Universal Periodic Review over Nederland van 2012 van het Human
Rights Council (HRC), welke bestaat uit aanbevelingen over de
verbetering van de mensenrechten in de landen die lid zijn van de
Verenigde Naties, staan verschillende aanbevelingen voor het nemen van
maatregelen ter verbetering van de positie van migranten, vluchtelingen
en ongedocumenteerden. Waarbij duidelijk is dat de Nederlandse regering
weinig bereid is tot het zoeken van oplossingen, of zelfs maar het
verbeteren van toezicht en omstandigheden op -uitgeprocedeerde-
asielzoekers.
Met vriendelijke groet,
de demonstranten op de Koekamp
(1) “Ik denk dat practisch iedereen in nederland met deze groep
sympatiseert.”
“[…] dat deze groep, kwetsbare groep, in de Nederlandse samenleving,
waar het kabinet denk ik geen goed beleid voor voert, […]”
(2) (p. 45) http://www.acvz.org/public aties/Advies-ACVZ-NR34-2012.pd f
(3) Voorbeeld van verworpen aanbevelingen;
98.106. Take all necessary measures, in accordance with international
human rights law, to reduce the use of detention of persons solely on
grounds of immigration reasons or because they belong to minority groups


[24]
ZIE VOOR GEWELDDADIGE ONTRUIMING KOEKAMP,
NOOT 21[25]


''WEG MET DE POLITIE EN DE STAAT!''-ANARCHISTISCHE MUURKRANT
VERDIENT VERSPREIDING, TEGEN DE REPRESSIE IN
PETER STORM
27 APRIL 2016


http://www.ravotr.nl/2016/04/2 7/weg-met-de-politie-en-de-sta at-anarchistische-muurkrant-ve rdient-verspreiding-tegen-de-r epressie/


ANARCHISTISCHE MUURKRANT IN VERGROTE VORM
INDYMEDIA.NL


https://www.indymedia.nl/indyf iles/AnarchistischeMuurkrantAp ril2016_0.pdf[26]ETNISCH PROFILEREN


Wat is etnisch profileren?Amnesty verstaat onder etnisch profileren: het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”
AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN
http://www.amnesty.nl/dossier- etnisch-profileren


AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILERENhttp://www.amnesty.nl/dossier- etnisch-profilerenRAPPORT
AMNESTY INTERNATIONAL
PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR
MENSENRECHTEN
28 OCTOBER 2013http://www.amnesty.nl/sites/de fault/files/public/rapport_etn isch_profileren_ainl_28_okt_20 13.pdf
AMNESTY INTERNATIONAL
RAPPORT
GELIJKHEID ONDER DRUK/DE IMPACT VAN HET ETNISCH
PROFILEREN
NOVEMBER 2013http://www.amnesty.nl/sites/de fault/files/public/osf_ainl_ge lijkheid_onder_druk_nov_2013.p df


[27]


MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015

http://www.astridessed.nl/mitc h-henriquezdode-politiegeweld- en-bepaald-niet-de-eersteno-ju stice-no-peace/


GEWURGD OM EEN GRAP:  FOUTJE
JOKE KAVIAAR
19 SEPTEMBER 2016


https://jokekaviaar.nl/Gewurgd _om_een_grap-foutje.html


[28]
RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK/STEMMEN VAN DEE
NIET GEHOORDEN
ASTRID ESSED
5 JULI 2015
http://www.astridessed.nl/rell en-in-de-schilderswijkstemmen- van-de-niet-gehoorden/''RELSCHOPPERS'' HEBBEN GELIJK: OPSTAND SCHILDERSWIJK
IS TERECHT
PETER STORM
3 JULI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/07/0 3/relschoppers-hebben-gelijk-o pstand-schilderswijk-terecht/[29]
ANARCHISTISCHE MUURKRANT IN VERGROTE VORM
INDYMEDIA.NL


https://www.indymedia.nl/indyf iles/AnarchistischeMuurkrantAp ril2016_0.pdf


[30]


INDYMEDIA.NL
[DEN HAAG] ANARCHISTISCHE MUURKRANT VERSPREID: EEN ARRESTATIE
VOOR ''OPRUIING EN AANZETTEN TOT GEWELD''
26 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/ 33117RECHTSZAAK ANARCHISTISCHE MUURKRANT: VRIJSPRAAK
16 JUNI 2016


https://autonomendenhaag. wordpress.com/2016/06/16/ rechtszaak-anarchistische- muurkrant-vrijspraak/
OM IN BEROEP IN ANARCHISTISCHE MUURKRANT ZAAK
5 JULI 2016


https://autonomendenhaag.wordp ress.com/2016/07/05/om-in-bero ep-in-anarchistische-muurkrant -zaak/[31]


''Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak die volgde op het proces tegen degene die was opgepakt op verdenking van het aanplakken van Anarchistische Muurkranten en opruiing in de Haagse Schilderswijk''


ANARCHISTISCHE MUURKRANT IN VERGROTE VORM
INDYMEDIA.NL


https://www.indymedia.nl/indyf iles/AnarchistischeMuurkrantAp ril2016_0.pdf
[32]


THE FREE DICTIONARY
BIG BROTHER


http://www.thefreedictionary.c om/big+brother[33]


'' Het was een opstand tegen de politie die ons op straat terroriseert. Tegen de controlewaanzin van cameratoezicht, ID controles en het zogenaamde 'zero-tolerance beleid' die we alleen in arme wijken zien.''

ANARCHISTISCHE MUURKRANT IN VERGROTE VORM
INDYMEDIA.NL
https://www.indymedia.nl/ indyfiles/ AnarchistischeMuurkrantApril20 16_0.pdf
[34]


''
  • Sauron's wrath will be terrible, his retribution swift. The battle for Helm's Deep is over. The battle for Middle Earth is about to begin. All our hopes now lie with two little hobbits, somewhere in the wilderness.''


THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS


https://en.wikiquote.org/wiki/ The_Lord_of_the_Rings:_The_Two _Towers
[35]WIKIPEDIA
SARUMAN


https://en.wikipedia.org/wiki/ Saruman
[36]


WIKIPEDIA
THE LORD OF THE RINGS/THE NOVEL


https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Lord_of_the_Rings


WIKIPEDIA
THE LORD OF THE RINGS/THE FILM


https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Lord_of_the_Rings_(film_se ries)
[37]OM IN BEROEP IN ANARCHISTISCHE MUURKRANT
ZAAK
5 JULI 2016


https://autonomendenhaag. wordpress.com/2016/07/05/om- in-beroep-in-anarchistische- muurkrant-zaak/
[38]


[DEN HAAG] BURGEMEESTER VAARDIGT GEBIEDSVERBOD UIT
VOOR ANARCHISTEN
3 AUGUSTUS 2016
https://autonomendenhaag. wordpress.com/2016/08/03/den- haag-burgemeester-vaardigt- gebiedsverbod-uit-voor- anarchisten/
[39]


[DEN HAAG] BURGEMEESTER VAARDIGT GEBIEDSVERBOD UIT
VOOR ANARCHISTEN
3 AUGUSTUS 2016
https://autonomendenhaag. wordpress.com/2016/08/03/den- haag-burgemeester-vaardigt- gebiedsverbod-uit-voor- anarchisten/

[40]RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK/STEMMEN VAN DE NIET
GEHOORDEN
ASTRID ESSED
5 JULI 2015


http://www.astridessed.nl/rell en-in-de-schilderswijkstemmen- van-de-niet-gehoorden/


''RELSCHOPPERS'' HEBBEN GELIJK: OPSTAND SCHILDERSWIJK
IS TERECHT
PETER STORM
3 JULI 2015
http://www.ravotr.nl/2015/07/0 3/relschoppers-hebben-gelijk-o pstand-schilderswijk-terecht/
[41]KRACHTBRONNEN VAN DE ANARCHIE
PETER STORM
29 APRIL 2012


http://www.ravotr.nl/krachtbro nnen-van-de-anarchie/
KRACHTBRONNEN VAN DE ANARCHIE
PETER STORM
HORIZONTAAL IN TE BLADEREN
https://issuu.com/vrijebond/do cs/peter_storm_-_krachtbronnen _van_de_

[42]


WIKIPEDIA
ANARCHISME


https://nl.wikipedia.org/wiki/ Anarchisme[43]
WIKIPEDIA
SOCIAAL-ANARCHISME


https://nl.wikipedia.org/wiki/ Sociaal-anarchisme

[44]

KRACHTBRONNEN VAN DE ANARCHIE
PETER STORM
29 APRIL 2012


http://www.ravotr.nl/krachtbro nnen-van-de-anarchie/
KRACHTBRONNEN VAN DE ANARCHIE
PETER STORM
HORIZONTAAL IN TE BLADEREN
https://issuu.com/vrijebond/do cs/peter_storm_-_krachtbronnen _van_de_
[45]

KRACHTBRONNEN VAN DE ANARCHIE
PETER STORM
29 APRIL 2012


http://www.ravotr.nl/krachtbro nnen-van-de-anarchie/
KRACHTBRONNEN VAN DE ANARCHIE
PETER STORM
HORIZONTAAL IN TE BLADEREN
https://issuu.com/vrijebond/do cs/peter_storm_-_krachtbronnen _van_de_


[46]JAGER-VERZAMELAARhttps://nl.wikipedia.org/wiki/ Jager-verzamelaar
[47]CHRISTIANANARCHIE
VREDE EN VRIJE MENSEN


http://www.christianarchy.nl/2 006/12/de-weg-van-alle-kolonie s.html[48]

ANARCHISTISCHE MUURKRANT IN VERGROTE VORM
INDYMEDIA.NL


https://www.indymedia.nl/indyf iles/AnarchistischeMuurkrantAp ril2016_0.pdf

[49]


ARRESTATIE VANWEGE ANARCHISTISCHE MUURKRANT

INDYMEDIA.NL
[DEN HAAG] ANARCHISTISCHE MUURKRANT VERSPREID: EEN ARRESTATIE
VOOR ''OPRUIING EN AANZETTEN TOT GEWELD''
26 APRIL 2016

https://www.indymedia.nl/node/ 33117


GEBIEDSVERBODEN TEGEN ANARCHISTEN

[DEN HAAG] BURGEMEESTER VAARDIGT GEBIEDSVERBOD UIT
VOOR ANARCHISTEN
3 AUGUSTUS 2016
https://autonomendenhaag. wordpress.com/2016/08/03/den- haag-burgemeester-vaardigt- gebiedsverbod-uit-voor- anarchisten/


POLITIEGEWELD TEGEN ANARCHISTEN EN ANDERE ANTI FASCISTEN


VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/
[50]
NU.NL
POLITIE DEN HAAG ARRESTEERT 166 DEMONSTRANTEN
19 NOVEMBER 2016

http://www.nu.nl/binnenland/43 53453/politie-haag-arresteert- 166-demonstranten.html


NRC
166 DEMONSTRANTEN OPGEPAKT IN DEN HAAG
19 NOVEMBER 2016
https://www.nrc.nl/nieuws/2016 /11/19/tientallen-demonstrante n-opgepakt-in-den-haag-a153266 3
NOS
166 ARRESTATIES BIJ HAAGSE DEMONSTRATIE
EXTREEM-LINKS
19 NOVEMBER 2016
http://nos.nl/artikel/2143980- 166-arrestaties-bij-haagse-dem onstratie-extreem-links.html
[51]VAN AARTSEN'S GEWAPENDE BENDES ONTVOEREN 166 
ANTIFASCISTEN
PETER STORM
21 NOVEMBER 2016


http://www.ravotr.nl/2016/11/2 1/van-aartsens-gewapende-bende s-ontvoeren-166-antifascisten/[52]


BLOG PETER STORM


http://www.ravotr.nl/
[53]
STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
DEFINITIEVE VEROORDELING JOKE KAVIAAR
TOT TWEE MAANDEN VOORWAARDELIJK WEGENS
''OPRUIING'': STRIJD GAAT DOOR
http://13-september.nl/definit ieve-veroordeling-joke-kaviaar -tot-twee-maanden-voorwaardeli jk-wegens-opruiing-strijd-gaat -door/

WAT ERAAN VOORAFGING [ARRESTATIE JOKE KAVIAAR, WANNEER,
WAAROM, HOE]
http://13-september.nl/de-vero ordeling/samenvatting/

TIJDLIJN GEBEURTENISSEN
http://13-september.nl/tag/per sbericht/

HET PROCES TEGEN JOKE KAVIAAR/RECHTSZAAK JOKE 
KAVIAAR
ASTRID ESSED


http://13-september.nl/astrid- essed-het-proces-tegen-joke-ka viaar-rechtszaak-joke-kaviaar/

WEBSITE ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/het- proces-tegen-joke-kaviaar-over genomen-van-steungroep-13-sept emberrechtszaakslotwoord-joke- kaviaaruitgesproken-tijdens-de -rechtszaak-op-8-januari-anno- domini-2013/


NEDERLANDSE ACTIVISTE JOKE KAVIAAR GEARRESTEERD
WEGENS ''OPRUIING''
ASTRID ESSED
http://13-september.nl/steunbe tuigingen/astrid-essed-nederla ndse-activiste-joke-kaviaar- gearresteerd-wegens-opruiing/
[54]
DOORBRAAK.EU
POLITIE PROBEERT ACTIVISTE TE INTIMIDEREN NA SUCCESVOL
PROTEST TEGEN ''INBOORLINGEN'' VERKLEEDPARTIJ
10 DECEMBER 2016
http://www.doorbraak.eu/ politie-probeert-activiste- intimideren-succesvol-protest- inboorlingen-verkleedpartij/[55]
DOORBRAAK.EU
POLITIE PROBEERT ACTIVISTE TE INTIMIDEREN NA SUCCESVOL
PROTEST TEGEN ''INBOORLINGEN'' VERKLEEDPARTIJ
10 DECEMBER 2016
http://www.doorbraak.eu/ politie-probeert-activiste- intimideren-succesvol-protest- inboorlingen-verkleedpartij/
[56]


Harry Westerink schreef afgelopen woensdag namens Doorbraak een brief aan de vereniging en vroeg anderen om dat eveneens te doen: 

''“Met ontzetting heeft de organisatie Doorbraak ervan kennis genomen dat de kinderen die deelnemen aan de demodag van uw vereniging van aanstaande zaterdag 10 december, zich zouden moeten omkleden in een outfit van zogenaamde ‘inboorlingen’, in verband met het thema van die dag, namelijk ‘Nieuw-Guinea’. Zo zouden de kinderen aanstaande zaterdag moeten verschijnen in een zwembroek en strepen moeten laten aanbrengen op hun lichaam, om daarmee op ‘inboorlingen’ te lijken. Namens de anti-racistische organisatie Doorbraak maak ik hierbij bezwaar tegen deze handelwijze van uw vereniging. Het op deze manier tot karikatuur maken van niet-witte etnische groepen is een vorm van racisme. Racisme is geen mening, maar een misdaad. Het maakt daarbij niet uit wat de bedoelingen van uw vereniging zijn bij deze verkleedpartij. Objectief gezien is deze verkleedpartij krenkend en respectloos naar mensen met een niet-witte huidskleur. Kinderen aanzetten om zich te verkleden tot ‘inboorling’ is bovendien pedagogisch gezien volstrekt onverantwoord. Zo worden kinderen namelijk opgevoed met stigmatiserende beeldvorming over niet-witte mensen.
Zoals u ongetwijfeld weet, neemt de kritiek op de figuur van Zwarte Piet nationaal en internationaal steeds meer toe. Ook Zwarte Piet is een racistische karikatuur. Het is bijzonder pijnlijk en kwetsend dat uw vereniging er net na het Sinterklaasfeest voor kiest om dit soort racistische karikaturen voort te zetten via het thema ‘inboorling uit Nieuw-Guinea’. Namens Doorbraak roep ik u met klem op om het thema ‘inboorling’ en dus de verkleedpartij op 10 december af te gelasten. Graag ontvang ik een reactie van u op mijn verzoek.”


DOORBRAAK.EU
POLITIE PROBEERT ACTIVISTE TE INTIMIDEREN NA SUCCESVOL
PROTEST TEGEN ''INBOORLINGEN'' VERKLEEDPARTIJ
10 DECEMBER 2016
http://www.doorbraak.eu/ politie-probeert-activiste- intimideren-succesvol-protest- inboorlingen-verkleedpartij/


[57]
BRIEF VAN JOKE KAVIAAR AAN GYMNASTIEKVERENIGING
SV PAX


''“Ik vernam via Facebook dat uw vereniging aanstaande zaterdag een turn-event organiseert met ‘Nieuw-Guinea’ als thema en daarvoor kinderen vraagt om uitgedost als ‘inboorlingen’ te komen. Ik roep u nadrukkelijk op hiervan af te zien. ‘Inboorlingen’ is stigmatiserend voor mensen uit Nieuw-Guinea, en voor alle zwarte mensen en mensen van kleur in dit land. Horen zij er niet bij? Het is stereotype beeldvorming en daarom racistisch. Dit zijn voorstellingen uit het koloniale tijdperk. Beneden alle peil.”''
DOORBRAAK.EU
POLITIE PROBEERT ACTIVISTE TE INTIMIDEREN NA SUCCESVOL
PROTEST TEGEN ''INBOORLINGEN'' VERKLEEDPARTIJ
10 DECEMBER 2016
http://www.doorbraak.eu/ politie-probeert-activiste- intimideren-succesvol-protest- inboorlingen-verkleedpartij/


[58]
''“Vanmorgen om half elf politie aan de deur gehad in verband met mijn mail aan de Hoofddorpse turnvereniging. Smeris van hier uit de Zaanstreek, wijkagent Ron Bergman die het woord voerde en nog eentje, stonden hier aan te bellen, op het raam te kloppen en op de deur te bonzen. Je reinste intimidatie. Ik ben uit mijn bed gerold en heb open gedaan. Ze wilden naar binnen. Dacht het niet. Ze begonnen over mijn mail aan de turnvereniging die onder de post van Doorbraak staat, dat ze die gezien hadden op Facebook. Ze wilden praten. Ik wilde dat natuurlijk niet, gaf dat aan en wilde de deur dicht doen. Bergman deed zijn voet tussen de deur en stapte daarmee deels binnen. Wat ik van plan was, kwamen ze vragen. En wat er in die mail stond. Ik kon niet anders dan enige uitleg geven, ondertussen roepend: “intimidatie” en “schandalig”. Aan het einde wilden ze mijn ID-bewijs nog zien. Ik zei dat ik in mijn eigen huis was en dat ik dat dus niet hoefde te laten zien. Maar ze gingen niet weg en bleven de vraag herhalen, waarop ik herhaalde dat ik dat niet hoefde, maar al die tijd kon ik de deur niet dichtdoen. Dus tenslotte heb ik toch maar mijn ID gepakt om ze weg te krijgen. Daarna heb ik de deur in hun gezicht dicht gedaan.”


DOORBRAAK.EU
POLITIE PROBEERT ACTIVISTE TE INTIMIDEREN NA SUCCESVOL
PROTEST TEGEN ''INBOORLINGEN'' VERKLEEDPARTIJ
10 DECEMBER 2016
http://www.doorbraak.eu/ politie-probeert-activiste- intimideren-succesvol-protest- inboorlingen-verkleedpartij/