Brief aan Brussels Airlines over uitzetting naar onveilig Congo op woensdag 3 december

Di 2 December 2014 11:39 | Astrid Essed | 2914 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 MEDEPLICHTIGHEID BRUSSELS AIRLINES AAN

UITZETTING MEVROUW L NAAR ONVEILIG CONGO/
BRIEF AAN BRUSSELS AIRLINES
 
 
 
AAN BRUSSELS AIRLINES
DIRECTIE EN MANAGEMENT
 
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN MEVROUW L. NAAR ONVEILIG CONGO
DD WOENSDAG  3 DECEMBER   2014
 
 
Geachte Directie
Geacht Management
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u voornemens bent, uw medewerking te verlenen aan de uitzetting van mevrouw L.
dd woensdag 3 december  naar Congo. [1]
 
 
 
Gegevens:
 
Vertrekdatum: 3 december 2014
Tijd: 10.25
Vluchtnummer SN 357
 
De tweede uitzettingspoging [2]
 
Dit ondanks de slechte mensenrechtensituatie in Congo, waarvan
wordt gesproken in het Algemeen Ambtsbericht van de Nederlandse Overheid,
door Amnesty International, Human Rights Watch, Unicef, Justitia et Pax,
negatieve reisadviezen, uw eigen politici en andere bronnen. [3]


MENSENRECHTENSITUATIE CONGO
AMBTSBERICHT NEDERLANDSE OVERHEID

Het ambtsbericht van de Nederlandse Overheid [4] vermeldt
de slechte tot zeer slechte mensenrechtensituatie zeer
specifiek en ik ben er zeker van, dat de berichten van de
Belgische Overheid daarmee overeenkomen, getuige
de door uw politici geuite ongerustheid en uw negatieve
reisadvies. [5]

Kort de belangrijkste punten samengevat:

Wijdverbreide en stelselmatige mensenrechten
schendingen door het Congolese leger, politie,
Veiligheidsdiensten en de Republiekeinse Garde
waaronder buitengerechtelijke executies, verdwijningen, 
willekeurige arrestaties, mishandeling
en marteling van burgers.
Zie bladzijde 46, Ambtsbericht
 
Straffeloosheid van mensenrechtenschendingen
Bladzijde 47, Ambtsbericht

Willekeurige arrestaties,m verdwijningen en doodsbedreigingen
van journalisten [dus geen vrijheid van meningsuiting]
Bladzijde 47, Ambtsbericht

Willekeurige arrestaties en detenties
BLADZIJDE 50, Ambtsbericht
 
Erbarmelijke gevangenisomstandigheden
BLADZIJDE 52, Ambtsbericht [6]

AMBTSBERICHT
VERKRACHTINGEN

Omdat hier een vrouw wordt uitgezet, wijs ik nog
nadrukkelijk op de structurele verkrachtingen, die op
grote schaal voorkomen.
Zeker in oorlogsgebieden en gepleegd door regeringstroepen
en rebellen. 
Zie bladzijden 56 t/m 58 Ambtsbericht [7]
Lees ook bij UNICEF, Justitia et Pax, Oxfam, Amnesty International
en Human Rights Watch [8]


REISADVIEZEN

De door de Nederlandse en Belgische Overheid afgegeven 
geven ook bepaald geen geruststellend beeld van de situatie
in Congo.
Niet essentiele reizen in bepaalde provincies
afgeraden/in andere gebieden alleen reizen met
specifieke veiligheidsmaatregelen (Belgische Overheid)
 
Alleen noodzakelijke reizen [door het hele land]
Niet reizen in Oostelijke delen van het land (Nederlandse
Overheid) [9]
 
Het lijkt mij duidelijk, dat als de situatie voor reizigers
zo gevaarlijk is, vluchtelingen, die verder geen bescherming
hebben, naar een dergelijke situatie helemaal niet
mogen worden uitgezet.
En dat u daaraan niet moet meewerken.
 
UW VERANTWOORDE;LIJKHEID
 
In correspondentie met de Nederlandse luchtvervoers
maatschappij de KLM, probeerde deze zich ervan af te maken
met het argument ''slechts de vervoerder te zijn'' 
en verder alle verantwoordelijkheid af te schuiven
op de Nederlandse Oveerheid. [10]
 
Mocht dat bij u ook het geval zijn, dan geef ik u het zelfde
antwoord, als ik de KLM keer op keer geef:
 
Geachte heer, mevrouw, die vlieger gaat niet op!
 
 
Uiteraard is de Belgische Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Belgische Overheid.
 
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchtelingen van dien.
 
Schuif die verantwoordelijkheid dus van u  af.
 
 
TENSLOTTE:
 
 
 
 
 
De feiten zijn u gepresenteerd.
 
 
 
 
 
 
Aan u dus het dringende verzoek,  niet mee te werken aan de uitzetting
van mevrouw L, naar een situatie, die voor
henmogelijk  levensbedreigend kan zijn, gezien de slechte
mensenrechtwensituatie in Congo in het algemeen
en de verkrachtingen in het byzonder.
 
 
 
 
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
 
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
 
 
 
Wanneer u toch volhardt in het uitvoeren van het uitzettingsbeleid van de
Belgische Overheid naar voor vluchtelingen
onveilige en gevaarlijke landen,
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat mevrouw L.
en anderen overkomt.
 
 
 
Dan hebt u bloed aan uw handen.
 
 
Een dringende oproep verzoek dus om af te zien van verdere medewerking aan de uitzetting van mevrouw L. en anderen.
 
Ik reken op uw medewerking
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
[1]
 
 
UITZETTINGSPOGING MET ESCORTE VAN EEN CONGOLESE
VROUW VAN 60 JAAR OP 3 DECEMBER 2014
 
 
 
[2]
 
 
 
UITZETTINGSPOGING MET ESCORTE VAN EEN CONGOLESE
VROUW VAN 60 JAAR OP 3 DECEMBER 2014
 
 
 
[3]
 
 
ALGEMEEN AMBTSBERICHT DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO
27 NOVEMBER 2013
 


HUMAN RIGHTS WATCH
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGOAMNESTY INTERNATIONAL
PUBLIC STATEMENT
OVER 70 000 DRC NATIONALS CROSS TO KINSHASA
AMID MASS ROUNDUPS IN BRAZZAVILLE
10 MAY 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
CONGO (REPUBLIC OF)
ANNUAL REPORT 2011''De mensenrechtensituatie in de Democratische Republiek Congo is er nog altijd ernstig aan toe. De nationale verkiezingen aan het einde van 2011 waren chaotisch en zijn ontsierd door de veiligheidstroepen die oppositiekandidaten, journalisten en gewone burgers aanvielen. In het oosten blijven het leger en gewapende groepen aanvallen uitoefenen op burgers, met inbegrip van verkrachting en moord. Vrouwen in het bijzonder zijn het slachtoffer van seksueel geweld op grote schaal. Vrouwen schamen zich om deze incidenten te melden. Mensenrechtenactivisten en journalisten worden bedreigd en zijn vaak niet zeker van hun leven. Er is een extreme cultuur van straffeloosheid en politieke spanningen nemen toe, vooral in de oostelijke provincies Noord - en Zuid Kivu.''

JUSTITIA ET PAX
MENSENRECHTEN DR CONGONOS
UNICEF
MEISJES CONGO VERKRACHT
29 JUNI 201348 VERKRACHTINGEN PER UUR IN CONGO:
EN NIEMAND DOET WAT
2 NOVEMBER 2013KONINKRIJK BELGIE
BUITENLANDSE ZAKEN
BUITENLANDSE ZAKEN, HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
 
NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIES
AFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDEN
REIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
 

RIJKSOVERHEID
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK

ALLEEN NOODZAKELIJKE REIZEN [Door het hele land]
IN HET OOSTELIJKE DELEN VAN HET LAND [Niet reizen]


DI RUPO WIJST CONGOLESE PREMIER OP ONGERUSTHEID
OVER MENSENRECHTEN
23 OCTOBER 2012

 
 
 
DEPORTATIE MET CHARTERVLUCHT VANUIT
BELGIE
 
 
 
 
 
[4]
 
 
 
 
[5]
 
 
KONINKRIJK BELGIE
BUITENLANDSE ZAKEN
BUITENLANDSE ZAKEN, HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
 
NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIES
AFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDEN
REIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
 
 
DI RUPO WIJST CONGOLESE PREMIER OP ONGERUSTHEID
OVER MENSENRECHTEN
23 OCTOBER 2012

 
 
[6]
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
 
 
[8]
 
 
NOS
UNICEF
MEISJES CONGO VERKRACHT
29 JUNI 2013 
 
[9]
 
 
KONINKRIJK BELGIE
BUITENLANDSE ZAKEN
BUITENLANDSE ZAKEN, HANDEL
EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK
 
NIET ESSENTIELE REIZEN IN BEPAALDE PROVINCIES
AFGERADEN/IN ANDERE GEBIEDEN
REIZEN ALLEEN MET SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
 
 
 
 
RIJKSOVERHEID
REISADVIES CONGO, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK

ALLEEN NOODZAKELIJKE REIZEN [Door het hele land]
IN HET OOSTELIJKE DELEN VAN HET LAND [Niet reizen]


 
 
[10]
 
 
”Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING/
REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED