''Volkert waar ben je'' niet vervolgd/Onverwachte wijsheid OM

Wo 2 Oktober 2019 04:12 | Astrid Essed | 333 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DOCENT UNIVERSITEIT UTRECHT NIET VERVOLGD VOOR TEKST ''VOLKERT, WAAR BEN JE''/ONVERWACHTE WIJSHEID OM
ZIE OOK
EN VOOR ACHTERGRONDEN: 
AAN
DE HEER C HANSSEN
Docent Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht
Geachte heer Hanssen,
U kent mij niet en ik ken u niet.
Toch voel ik mij gedrongen om u te feliciteren met het mi heugelijke feit, dat het OM besloten heeft [deze keer ''in haar wijsheid''], u niet te vervolgen vanwege uw na de verontrustende verkiezingsoverwinning van het Forum voor Democratie bij de Provinciale Staten verkiezingen, geplaatste Facebookbericht ''Volkert, waar ben je'' [1]
Wat het OM nu begrijpt, begreep ik al direct na lezing van dit bericht:
U hebt niemand willen bedreigen, maar iets willen losmaken.
Volgens de opinie van het OM hebt u ''een discussie willen losmaken.'' [2]
Naar mijn mening echter was u hevig verontrust over deze verkiezingsoverwinning van deze Partij en haar Leider, de heer Thierry Baudet.
EN met recht:
Het Forum voor Democratie is een levensgevaarlijke met fascistische ideeeen besmette Partij, wiens leider in het verleden een aantal verontrustende, racistische uitspraken gedaan heeft [3] en als Partij
worden waanideeen over massaimmigratie [4] lustig verspreid.
Als zodanig is het het Forum voor Democratie, dat zich door deze xenofobie schuldig maakt aan opruiing, niet u.
Dat zich schuldig maakt aan xenofobie en haatzaaierij! [5]
Net zoals ik zal u ongetwijfeld geschrokken zijn van de overwinningsspeech van Thierry Baudet, die niet alleen doorspekt was met onzin [''wij hebben Mammoeten gevloerd''], maar wat veel gevaarlijker was, doorspekt met westerse superioriteitstheorieen, ophitserij, xenofobie, racisme. [6]
Dat deze redevoering niet alleen vrijwel onweersproken bleef en er zo weinig tegen het Gevaar van deze Partij en haar Leider is geprotesteerd, behalve dan door mij en enkele andere bloggers en websites [7] en progressieve Pimpernels [HAHAHA] [8] als u, vind ik buitengewoon schokkend en verontrustend!
Het engste echter vind ik nog de salonfahigkeit tegenover deze Partij en hun Geestverwanten, de PVV [9]
Salonfahigkeit, die zover is gegaan, dat zelfs het Nationaal Comite 4 en 5 mei, een Orgaan, dat bij uitstek zou moeten waarschuwen tegen oplevend racisme en xenofobie, Thierry Baudet zelfs heeft geinterviewd en hem ''inspirerend'' noemde waartegen ik fel heb geprotesteerd! [10]
En ik hoop met mij meer mensen!
Daarom ben ik blij, meneer Hanssen, met uw Facebook actie na de verkiezingsoverwinning van Forum voor Democratie, dit jaar.
Omdat het aantal critici, dat nog protesteert tegen de opmars van racisme, fascisme en vreemdelingenhaat, afneemt.
Omdat er niet veel mensen zijn als u, zeker niet in het publieke leven, die bereid zijn, narigheid en ongemak te verdragen, om te blijven waarschuwen tegen xenofobie en rassenwaan.
Fijn te horen, dat u niet wordt vervolgd EN dat u uw functie aan de Universiteit van Utrecht, die mi ten onrechte veel te veel drukte heeft gemaakt van uw Facebook uitspraak [11], kunt blijven uitoefenen. [12]
Heel veel succes verder met uw academische carriere en ik hoop, dat u op de bres zult blijven staan volor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap!
Bedankt!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
P/S
Ik hoop, dat deze brief u bereikt.
Maar in ieder geval komt deze op mijn website te staan, zodat u, naar ik vertrouw, hem op enig moment zult lezen.
NOTEN
[1]
OM
GEEN VERVOLGING VOOR FACEBOOKBERICHT ''VOLKERT, WAAR BEN JE?''

Geen vervolging voor Facebookbericht ‘Volkert, waar ben je?’

1 oktober 2019 - Arrondissementsparket Midden-Nederland

Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen vervolging in te stellen tegen een man die in maart dit jaar een bericht op Facebook plaatste met daarin de tekst ‘Volkert, waar ben je?’. Het bericht was een reactie op de overwinning van het Forum voor Democratie (FvD) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De politiek leider van het FvD deed hierop aangifte van bedreiging en opruiing. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart waarbij de opsteller van het bericht als verdachte is aangemerkt en in die hoedanigheid gehoord is door de politie.

Het is duidelijk dat de schrijver van het bericht verwees naar de moord op Pim Fortuyn in 2002, die plaats vond ten tijde van een sterke opmars van de LPF. Hoewel het begrijpelijk is dat een verwijzing naar een dergelijk ernstig en schokkend feit als ongepast wordt beschouwd, ziet het Openbaar Ministerie in juridisch opzicht geen grond voor vervolging. Voor bedreiging of opruiing moet iemand de opzet hebben om een ander vrees aan te jagen of om anderen te bewegen een strafbaar feit plegen. Gebleken is dat de man zijn bericht heeft geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van een andere persoon met wie hij regelmatig felle discussies voerde en met wie hij sterk verschilde wat betreft politieke ideeën. Deze persoon heeft het bericht vervolgens breed verspreid. Het Openbaar Ministerie is van mening dat de opsteller van het bericht een discussie wilde uitlokken met de persoon op wiens Facebookpagina hij het bericht plaatste. Hij heeft niet de opzet gehad met zijn bericht de politiek leider van het FvD of zijn partijgenoten te willen bereiken of om hen vrees aan te willen jagen.

Behalve door het ontbreken van opzet, vindt het Openbaar Ministerie ook dat er geen sprake is van bedreiging of opruiing omdat de formulering ‘Volkert, waar ben je?’ hiervoor onvoldoende concreet is. Hoewel de verwijzing naar het genoemde misdrijf uit 2002 duidelijk is, wordt er niet daadwerkelijk gedreigd. Ook is er geen sprake van een directe oproep tot het plegen van een strafbaar feit.

De aangifte is geseponeerd. De betreffende man is niet langer verdachte. De betrokkenen zijn door het Openbaar Ministerie geïnformeerd over deze beslissing.

[2]

Het Openbaar Ministerie is van mening dat de opsteller van het bericht een discussie wilde uitlokken met de persoon op wiens Facebookpagina hij het bericht plaatste. 

OM
GEEN VERVOLGING VOOR FACEBOOKBERICHT ''VOLKERT, WAAR BEN JE?''
1 OCTOBER 2019
[3]
THIERRY BAUDET: ”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT,
BLANK EN  CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS”
[THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEK”,
RADIOZENDER FM, DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015]
TRANSCRIPTIE
[GESPREKSPARTNER]
”Wat maakt het uit, als die mensen niet teruggaan?
Dat is helemaal niet relevant.
[PRESENTRATRICE]
”Maar…..”
[GESPREKSPARTNER]
”Ik erger mij een beetje aan de houding….”
[THIERRY BAUDET]
”Ik vind het wel relevant!”
[PRESENTRATRICE]
”Maar Thierry, waarom is….
[THIERRY BAUDET]
”Omdat ik niet wil, dat Europa Afrikaniseert….”
[GESPREKSPARTNER];;
”Deze opmerking van Thierry vind ik best wel kwalijk,
als je bedenkt, dat 20 procent van migranten, die naar Europa
komen, Afrikanen zijn.
Dus zo’n complete demonisering van Afrikanen is niet nodig.
Tegelijkertijd…..
[THIERRY BAUDET]
”Ik demoniseer niet, ik zeg wat ik wil, wat ik wenselijk vind en
wat ik niet wenselijk vind.
En wat ik  niet wenselijk vind, is dat wij veel meer gaan lijken
op delen van de wereld waar heel veel mensen weg willen….”
[PRESENTRATRICE]
”Je wil zeg maar een bepaald Europees goed.wil je eigenlijk
zo houden zoals het is..
Op zich mag dat….”’
[THIERRY BAUDET]
”Ik wil graag, dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE
DE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET
TRANSCRIPTIE
”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij
hebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandse
bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren
van de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,
zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak
en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE
[4]

 
VOLKSKRANT
HOEZO, MASSAIMMIGRATIE?
LEO LUCASSEN
31 MAART 2019
[5]
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALF
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK
[6]
LEEUWARDER COURANT
LEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
MOCHT DE LINK WEGVALLEN:
LEES VOOR DE TEKST, NOOT 10 '[LAATSTE GEDEELTE VAN DEZE NOOT]
VAN DE VOLGENDE LINK OP MIJN WEBSITE
[7]
DE VALSE PIANO VAN BAUDET
[8]
WIKIPEDIA
THE SCARLET PIMPERNEL
[9]
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALF
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK
[10]
NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDET VOOR VRIJHEIDSBOEK EN NOEMT HEM INSPIREREND/NORMALISERING FASCISME UIT ONVERWACHTE HOEK
ASTRID ESSED
6 MEI 2019
[11]
[11]
DISCIPLINAIRE MAATREGEL VOOR DOCENT NA FACEBOOK-POST
9 APRIL 2019

Disciplinaire maatregel voor docent na Facebook-post

Het bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft in samenspraak met het College van Bestuur besloten om de docent die ‘Volkert waar ben je?’ op Facebook plaatste, een disciplinaire maatregel op te leggen (voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twee jaar). De opmerking is volgens het bestuur verwerpelijk en onacceptabel. Onvoorwaardelijk strafontslag van de medewerker vindt de universiteit echter niet aan de orde. Hierbij speelt een rol dat de universiteit geloofwaardig acht dat de docent zijn opmerking niet letterlijk bedoeld heeft, en dat de docent spijt heeft betuigd.

De docent plaatste zijn opmerking als reactie onder een bericht op Facebook over de verkiezingsoverwinning voor Forum voor Democratie. Nadat de universiteit op 21 maart op de opmerking gewezen werd, heeft de universiteit afstand genomen van de opmerking en de docent op non-actief gesteld, totdat een oordeel gevormd zou zijn.

Oordeel

Het oordeel is dat de docent door het plaatsen van deze opmerking op Facebook over de schreef is gegaan. De Universiteit Utrecht heeft de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Medewerkers hebben – net als alle Nederlanders – het recht om hun mening te uiten, zeker ook als privépersoon op sociale media. Het betreft hier echter een in het publieke domein, op internet, geuite verwijzing naar de moord op Pim Fortuyn in de context van een verkiezingsoverwinning. De Universiteit Utrecht vindt dat de docent had kunnen weten dat zijn opmerking als bedreiging gelezen kan worden, zeer kwetsend is, en schadelijk voor de universiteit zou zijn.

Overweging

Bij het bepalen van een disciplinaire maatregel is in overweging genomen dat de docent in het gesprek geloofwaardig heeft gemaakt dat hij zijn opmerking niet letterlijk bedoeld heeft. Op de vraag van een andere Facebook-gebruiker of hij achter zijn opmerking stond, heeft hij op 21 maart in de ochtend teruggeschreven dat dit ‘natuurlijk niet’ zo is. Ook heeft hij later die dag op zijn eigen Facebookpagina zijn excuses aangeboden. Die Facebookpagina is gedeactiveerd, nadat hij expliciete doodsbedreigingen kreeg. Het Openbaar Ministerie heeft gemeld dat de ‘voorlopige inschatting’ is dat tegen de docent geen vervolging wordt ingesteld.

Proeftijd

In de optelsom vindt de universiteit voorwaardelijk strafontslag een proportionele maatregel. Dit gaat verder dan een berisping en houdt in dat strafontslag wordt opgelegd, maar nog niet wordt uitgevoerd. De medewerker krijgt dus nog een nieuwe kans. Er geldt een proeftijd van twee jaar.

De universiteit vindt het belangrijk transparant te zijn over de besluitvorming en het oordeel in deze zaak. De medewerker heeft hiervoor toestemming gegeven. De universiteit hecht er ook aan te melden dat niet alleen de opmerking van de docent schokkend was, maar dat dit ook geldt voor de toon van een aantal van de reacties die erop volgden. 

[12]
''Het bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft in samenspraak met het College van Bestuur besloten om de docent die ‘Volkert waar ben je?’ op Facebook plaatste, een disciplinaire maatregel op te leggen (voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twee jaar). De opmerking is volgens het bestuur verwerpelijk en onacceptabel. Onvoorwaardelijk strafontslag van de medewerker vindt de universiteit echter niet aan de orde.''

DISCIPLINAIRE MAATREGEL VOOR DOCENT NA FACEBOOK-POST
9 APRIL 2019

Meer van Astrid Essed