KLM, weiger medewerking aan uitzetting naar Rwanda!

Di 27 Juli 2021 11:31 | Astrid Essed | 116 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KLM, WEIGER MEDEWERKING AAN DE UITZETTING VAN VENANT R NAAR GEVAARLIJK RWANDA!
ZIE OOK

AAN DE KLM

DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Dringend verzoek, niet mee te werken aan de dreigende
uitzetting van de heer Venant R naar Rwanda
Reden:
Oneerlijke rechtsgang aldaar, dreigende kans op een oneerlijk
proces, dreigende kans op foltering
Geachte Directie
Geacht Management
De tijd dringt!
Daarom is het van groot belang, dat u onderstaande goed
tot u laat doordringen!
Het betreft de dreigende uitzetting van de heer Venant R naar onveilig
Rwanda [in onderstaande licht ik dit nader toe]
De heer Venant R wordt, volgens de aan mij verstrekte betrouwbare
informatie, op maandagochtend 26 juli 11.05 op Schiphol  overgedragen aan de Rwandese autoriteiten.
11.05 is tevens het tijdstip van vertrek:
KLM vluchtnummer naar Kigali: KL0537
ACHTERGROND:
De reden van de uitlevering van de heer Venant R is, volgens de mij
bereikte, betrouwbare informatie, een door de IND [Immigratie en Naturalisatiedienst] [1] geuite beschuldiging van medeplichtigheid aan
genocide.
Nog afgezien van het feit, of deze IND beschuldiging gebaseerd is op
doorwrochte feiten, is de kwestie waar het hier om gaat het feit,
dat in Rwanda van een eerlijke rechtsgang geen sprake is en in een
aantal gevallen verdachten zelfs zijn gefolterd.
Dat zo toegelicht.
Er is zelfs in 2016 door een Kamermeerderheid gepleit voor opschorting
van uitlevering van verdachten aan Rwanda, vanwege het ontbreken van
een eerlijke rechtsgang. [2]
Niet alleen de Tweede Kamer maakt gewag van de oneerlijke rechtsgang in
Rwanda:
Ook is het te lezen in het Thematische Ambtsbericht over Rwanda 2016 [3]
Ik citeer [bladzijde 27]
'' Het proces tegen Joel Mutabazi en vijftien anderen eindigde in oktober 2014. Joel Mutabazi, een voormalige lijfwacht van president Kagame, werd beschuldigd van het organiseren van aanvallen op de regering en werd veroordeeld tot levenslang. Hij kondigde aan in beroep te zullen gaan. Veel van zijn mede-aangeklaagden verklaarden voor de rechtbank dat zij waren gefolterd en waren gedwongen bekentenissen af te leggen. De rechtbank liet echter na deze aantijgingen te onderzoeken'' [4]
Ook noemt Amnesty International in haar rapportage over Rwanda [2020[
verdwijningen, excessief politiegeweld en-weer-oneerlijke processen. [5]
Kortom:
Een Gevaarlijk Land om naartoe uitgezet te worden!
Bovendien verbiedt het Anti Folterverdrag [door Nederland ondertekend
en geratificeerd]
uitzetting bij gevaar van foltering [6]
UW VERANTWOORDELIJKHEID
U, Directie en Management, hebt hierin een directe verantwoordelijkheid
omdat u de facilitator bent van het vervoer van de uit te zetten vluchteling naar een land waar een oneerlijk proces en eventuele foltering dreigt.
Een land, waarin mensen verdwijnen [7]
En komt u niet aan met het Verhaaltje, dat u vervoersplicht hebt: [8]
Dat klopt  niet [zie noot 9]!
En het beste bewijs daarvan is dat u destijds geweigerd hebt, mee te werken aan de uitzetting van Lili en Howick naar Armenie [10], waarvoor
ik u nog gecomplimenteerd heb [11]
Handel nu dan ook zo als in het geval van Lili en Howick
Dat is uw humanitaire en beschavingsplicht
Zo niet, dan zal ik u mede verantwoordelijk houden voor eventuele
mensenrechtenschendingen, de heer Vincent R aangedaan.
Ik verwacht van u, dat u het juiste doet en NIET meewerkt aan
deze uitzetting.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed