Militaire samenwerking met Israel onacceptabel!

Do 20 April 2023 00:32 | Astrid Essed | 68 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
'MILITAIRE'
SAMENWERKING MET ISRAEL ONACCEPTABEL''/ASTRID ESSED'S INGEZONDEN STUK
ZIE OOK
Vooraf:
Onderstaand Ingezonden Stuk heb ik op 19 april jongstleden naar
de redacties van een aantal Nederlandse en Belgische kranten gestuurd
Zie hieronder
Met als bijlagen de aan de Volkskrant gestuurde mail en de bron waarop
dit artikel is gebaseerd
ASTRID ESSED
INGEZONDEN STUK
INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
De achtereenvolgende kabinetten Rutte stapelen blunders op blunders, ongerechtigheden op ongerechtigheden.
Zo hebben we de toeslagen afafire, de aardgasgedupeerden Groningen,
de inhumane situatie rond de buitenslapers bij aanmeldcentrum Ter Apel. om
maar enkele voorbeelden te noemen.
Deze keer de Israelgate, waarmee ik bedoel het recentelijk door de Tweede Kamer goedgekeurde Defensieverdrag met Israel, waarbij slechts vijf partijen
tegenstemden, namelijk Denk, Bij1, de SP, De Partij voor de Dieren en
Forum voor Democratie.
Oogmerk van dit Verdrag is o.a. wederzijds gebruik van trainings- en oefenfaciliteiten, gezamenlijke innovatiestudies en kennisuitwisseling.
Het sluiten van een dergelijk Verdrag, met een dergelijke
samenwerking is totaal onacceptabel, aangezien Israel
zich decennialang schuldig heeft gemaakt en nog maakt
aan systematische schendingen van het Internationaal Recht.
Israel is niet zomaar een Staat, maar een bezettingsstaat!
Sinds 1967 is Israel bezetter van de Palestijnse gebieden, ondanks een batterij aan VN resoluties,
die Israel hebben opgeroepen, zich uit bezet gebied terug te trekken, zoals het ook hoort, want iedere bezetting van
andermans grondgebied, waar ook ter wereld, is illegaal.
Daarbij heeft Israel zich als onderdrukker en bezetter schuldig
gemaakt aan talloze mensenrechtenschendingen zoals
buitengerechtelijke executies, administratieve detentie, foltering en landdiefstal [de illegale nederzettingen, gebouwd op bezet Palestijns gebied, die tot op de dag van vandaag worden
uitgebreid]
Militaire invallen in Gaza hebben geleid tot honderden doden
en gewonden, bombardementen op flatgebouwen, huizen en scholen.
En tot overmaat van ramp is er vorig jaar in Israel een regering
aangetreden, die nog het vriendelijkst kan worden aangeduid
als ''radicaalrechts'' en onder andere bestaat uit politieke
partijen, die het illegale nederzettingenbeleid een warm hart
toedragen en openlijk pleiten voor deportatie van Palestijnen.
Met het aangaan van een Defensieverdrag met een dergelijke Staat wordt Nederland politiek en moreel medeplichtig aan bezetting en onderdrukking.
En heeft Bloed aan haar handen.
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR MAIL EN BRON
OF

Meer van Astrid Essed