Leiden neemt afscheid van Zwarte Piet/Maar Blackface loopt nog mee in 2018!

Di 13 November 2018 04:41 | Astrid Essed | 724 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET/MAAR BLACKFACE 
LOOPT NOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN B & W
ZIE OOK
AAN
COLLEGE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE
LEIDEN
Onderwerp:
De Intocht van Sinterklaas 2018 in Leiden met voor de helft Zwarte 
Pieten 
Oproep:
NIET GENOEG!/Ban Blackface Zwarte Piet helemaal uit!
Geachte Burgemeester,
Geachte Wethouders,
Ik begin deze brief met waardering:
Voor het feit, dat u in ieder geval bereid bent geweest, 
te luisteren naar de oproep van de Actiegroep No More Blackface
Leiden en anderen en bereid bent -en daar hou ik u aan!- volgend
jaar, in 2019 dus, geen Blackface Zwarte Piet meer te hebben bij de
Sinterklaas Intocht.
Ik citeer hier Unity.nu:
''In 2019 zijn geen Zwarte Pieten te vinden tijdens het sinterklaasfeest in Leiden, dat laat het centrummanagement weten aan de redactie van Unity.NU naar aanleiding van vragen. Komende intocht is nog 50 procent van de pieten zwart.

Het besluit komt na een overleg tussen de voorzitter van de Stichting Sinterklaas in Leiden, Jeffrey Glasbergen, centrummanager Hans Gennotte en burgemeester Henri Lenferink. In een reactie laten ze weten: 'Alle betrokken partijen willen een feest voor alle kinderen organiseren. Daar hoort niet bij dat er bepaalde groepen zich buitengesloten voelen.' [1]

Dat is mooi, waarde B & W, maar daar stopt mijn waardering.

Want het is niet genoeg!

Niet volgend jaar, maar DIT jaar, 2018, moet Blackface

Zwarte Piet definitief worden uitgebannen!

BLACKFACE ZWARTE PIET 

U stelt het zelf in uw verklaring aan Unity.nu

''Daar hoort niet bij dat er bepaalde groepen zich buitengesloten voelen'' [2]

Daaruit blijkt, dat u donders goed weet wat er speelt en waarom

het gaat.

Maar kennelijk is het nog niet helemaal tot u doorgedrongen,

dus nog maar even benoemd waar het hier om gaat:

Zwarte Piet is een racistische karikatuur, die zijn intrede heeft gedaan in
1850, tijd van slavernij en fanatiek kolonialisme. [3] en is niet meer of
minder dan het koddige en vooral dommige knechtje van Sinterklaas.
Toegegeven:
Tegenwoordig heeft hij een minder raar nagedaan Surinaams accent,
hij heeft na ruim 150 jaar eindelijk geleerd correct Nederlands te spreken
[iets wat vreemd genoeg, de eveneens ”uit Spanje” komende blanke
Sinterklaas wel direct kon….] en doet minder denken aan de karikatuur
van het ”vrolijk dansende negertje”
Niettemin:
Het is en blijft een racistische karikatuur, met een raar uitziende kroeskop,
grote oorbellen, rode lippen en vooral zijn onderdanige rol als knecht.
Daarbij nog het hoogst belangrijke:
De jaarlijkse pesterijen van zwarte kinderen [4] [en trouwens ook
volwassenen] waar per direct een eind aan dient te komen EN
de veroordeling van de figuur Blackface Zwarte Piet door de VN
en de Kinderombudsman. [5]
Maar ik ga ervan uit, dat ik u dat verder niet hoef uit te leggen.
GOED!
Onder druk van de anti Zwarte Piet acties of uit voortschrijdend
inzicht [waarschijnlijk een combinatie van beiden] hebt u besloten,
Blackface de deur uit te doen en dat is goed.
Maar waarom dan gewacht tot 2019?
Het is net alsof u zegt:
''Het Zwarte Piet racisme is fout, daarom moet het op
de schop en rekenen we in 2019 met hem af.
Maar een jaar racisme kan nog wel.''
Dat slaat niet alleen nergens op, maar verlengt de pest
ellende van zwarte kinderen onnodig en daarmee
wekt u de indruk, hun leed en het gedane onrecht niet
serieus te nemen.
Bovendien spreekt u zichzelf tegen.
Want enerzijds ageert u tegen het ''buitensluiten van 
bepaalde groepen [6], anderszijds vindt u
het kennelijk Okay, deze groepen nog een jaar
buiten te sluiten?
Come on and let's face it:
Dit snijdt geen hout en is verlenging van het onrecht.
Onnodig.
Dus neem het enig juiste besluit en doe Blackface
Zwarte Piet NU, in 2018, de deur uit.
BAN BLACKFACE NU!
Niet in 2019, maar in 2018!
Ik heb gezegd.
Luister naar mijn woorden!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
P/S
Een brief van gelijke strekking is eveneens naar 
de Gemeenteraadsleden verzonden
NOTEN
[1]
LEIDEN NEEMT IN TWEE STAPPEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET
30 MEI 2018
TEKST
''Vanaf volgend jaar zijn er bij de Sinterklaasintocht in Leiden alleen nog maar roetveegpieten. Dit jaar bestaat de helft van de hulpjes van de sint al uit roetveegpieten. Dat hebben de Stichting Sinterklaas in Leiden (SIL), het Centrummanagement Leiden en de gemeente besloten. Afgelopen maandagavond was er een bijeenkomst met alle vrijwillige pieten. Die stemmen volgens centrummanager Hans Genotte in overgrote meerderheid in met het doorvoeren van deze aanpassing. “En de vrijwilligers die om deze reden stoppen beslissen dat uiteindelijk zelf”, zegt Genotte.
Ook burgemeester Lenferink toont zich gelukkig met het besluit. “We praten al jaren over de noodzakelijke verandering, maar tot nu toe hadden we er nog geen termijn aan gehangen. Het is goed dat dat nu wel is gebeurd, zodat we ons weer kunnen gaan richten op het vieren van het feest.  
LEIDEN DOET ZWARTE PIET DEFINITIEF IN DE BAN
30 MEI 2018
TEKST

LEIDEN - In 2019 zijn geen Zwarte Pieten te vinden tijdens het sinterklaasfeest in Leiden, dat laat het centrummanagement weten aan de redactie van Unity.NU naar aanleiding van vragen. Komende intocht is nog 50 procent van de pieten zwart.

Het besluit komt na een overleg tussen de voorzitter van de Stichting Sinterklaas in Leiden, Jeffrey Glasbergen, centrummanager Hans Gennotte en burgemeester Henri Lenferink. In een reactie laten ze weten: 'Alle betrokken partijen willen een feest voor alle kinderen organiseren. Daar hoort niet bij dat er bepaalde groepen zich buitengesloten voelen.'

Vier jaar geleden is al besloten geleidelijk over te stappen van de traditionele piet naar een schoorsteenpiet. Nu is ook bekend geworden wanneer de laatste piet Leiden verlaat. Maandagavond was een bijeenkomst met de vrijwilligers. Daar is het besluit medegedeeld. 'Het is een zorgvuldig proces dat zo in zes jaar is doorgevoerd.' laat Genotte weten.

Misschien vrijwilligers weg
Niet alle vrijwilligers zijn blij met de verandering. De meeste vrijwilligers zijn bereid gebleken over hun eigen schaduw heen te stappen en steunen de verandering. Voor enkelen betekent deze verandering misschien dat zij in de toekomst niet langer meedoen.

Schoorsteenpiet
De schoorsteenpiet heeft bij de partijen de voorkeur boven regenboogpiet of allerlei andere varianten, want 'het vertelt het sinterklaasverhaal zoals we dat al tijden aan onze kinderen vertellen: piet is gekleurd door de roet afkomstig van de schoorsteen waarin hij afdaalt en zijn pakjes bezorgt!'

Ook zal de komende periode de dialoog worden gevoerd met organisaties die de afgelopen jaren hun ongenoegen hebben laten blijken over de traditionele vorm van piet tijdens de intocht van Sinterklaas.

[2]

 'Alle betrokken partijen willen een feest voor alle kinderen organiseren. Daar hoort niet bij dat er bepaalde groepen zich buitengesloten voelen.'

LEIDEN DOET ZWARTE PIET DEFINITIEF IN DE BAN
30 MEI 2018
[3]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[4]

ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016
TROUW
MOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEEST
MET ZWARTE PIETEN
15 NOVEMBER 2017
TEKST

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

EINDE TEKST ''MOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ

SINTERKLAASFEEST''

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

[5]

”De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het vijfjaarlijkse rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. Het feit dat een traditie diep geworteld is, kan discriminatie en het gebruik van stereotypen niet rechtvaardigen, schrijft het comité.”
NOS
VN-RAPPORT:: ZWARTE PIET MOET ANDERS
28 AUGUSTUS 2015
De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016

ZIE OOK

KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING

https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/20160930%20Standpunt%20over%20Zwarte%20Piet.pdf

[6]

Alle betrokken partijen willen een feest voor alle kinderen organiseren. Daar hoort niet bij dat er bepaalde groepen zich buitengesloten voelen.'

LEIDEN DOET ZWARTE PIET DEFINITIEF IN DE BAN
30 MEI 2018

Meer van Astrid Essed